đại học y phạm ngọc thạch điểm chuẩn

(Chinhphu.vn) - Ngành Y khoa dành riêng cho sỹ tử thông thường trú ngoài TP HCM sở hữu điểm chuẩn chỉnh tối đa Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 26,31.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 1.

Điểm chuẩn chỉnh giao động 18,35 - 26,31 điểm

Chiều 22/8, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch công thân phụ điểm chuẩn chỉnh công thức xét điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông. Theo tê liệt, điểm chuẩn chỉnh giao động 18,35 - 26,31 điểm.

Bạn đang xem: đại học y phạm ngọc thạch điểm chuẩn

Theo tê liệt, ngành Y khoa dành riêng cho sỹ tử thông thường trú ngoài TP HCM sở hữu điểm chuẩn chỉnh tối đa là 26,31; nối tiếp này là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,28 điểm.

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 3.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 5.

Năm ni, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch có một.366 tiêu chí, phân bổ đều cho tới sỹ tử TP HCM (50%) và những tỉnh, trở thành ngoài TP HCM (50%).