một thửa ruộng hình chữ nhật

Các bài bác tập luyện nằm trong thường xuyên đề

Bài 1 :

Bạn đang xem: một thửa ruộng hình chữ nhật

Tính

$\frac{{11}}{{20}} + \frac{7}{{20}} = .......$                  

$\frac{4}{5} + \frac{{13}}{{30}} = .......$            

$\frac{{15}}{{19}} - \frac{8}{{19}} = .......$                   

$\frac{{25}}{{36}} - \frac{{17}}{{36}} = ......$           

Bài 2 :

Điền số phù hợp vô địa điểm chấm:

a) 18dm24cm2= …….. cm2

b) 26 000 dm2= ……… m2

c) 4m2 56 cm2 = ……….. cm2

d) 70 009 mm2 = ……… dm2 ……. mm2

Bài 3 :

Cho những phân số $\frac{4}{3}$; $\frac{{15}}{{27}}$ ; $\frac{7}{{18}}$ ; $\frac{8}{9}$

a) Các phân số tối giản là: ........................................

Xem thêm: một thửa ruộng hình chữ nhật

b) Các phân số được bố trí bám theo trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn là: ...................................................................

Bài 4 :

Bác Năm sở hữu một miếng vườn như hình mặt mũi. Tính diện tích S miếng vườn cơ.

Bài 5 :

Trong những phân số tiếp sau đây, phân số to hơn 1 là:

Bài 6 :

Phân số tối giản của quy tắc tính $\frac{{5 \times 7 \times 9}}{{14 \times 9 \times 13}}$ là:

Bài 7 :

Hình vẽ mặt mũi sở hữu bao nhiêu hình bình hành:

Bài 8 :

Xem thêm: khi bị ong đốt để giảm đau, giảm sưng kinh nghiệm dân gian thường dùng

Dấu phù hợp điền vô địa điểm chấm 3 dm2 2 cm2 ……. 320 cm2 là:

Bài 9 :

Ba chúng ta Nam, Huy, Tú nằm trong phát âm một quyển truyện giống như nhau. Nam đang được phát âm $\frac{5}{{24}}$ quyển truyện, Huy đang được phát âm $\frac{1}{6}$ quyển truyện, Tú đang được phát âm $\frac{3}{8}$ quyển truyện. Hỏi chúng ta này đang được phát âm được không ít trang truyện nhất?