một tấm bìa hình chữ nhật

Hãy nhập thắc mắc của công ty vô trên đây, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Diện tích = nhiều năm x rộng

A = một nửa * 1/3
A = 1/6m²

Chia thực hiện 3 phần bởi vì nhau

(1/6)/3 = 1/18
Mỗi phần là 1/18m²

Diện tích tấm bìa là: 

1/2x1/3=1/6(m)

Diện tích từng phần của tấm bìa khi phân tách nó trở thành 3 phần là:

1/6:3=118(m)

1/18 m2                     

Bài này còn có vô sách giáo khoa tuy nhiên, cũng dễ dàng thực hiện thôi. Chỉ cần thiết tóm lược rồi tiếp tục nom đi ra câu nói. giải.

Diện tích tấm bìa là :

\(\frac{1}{2}\)x\(\frac{1}{3}\)=\(\frac{1}{6}\)  (m2)

Chia tấm bìa trở thành 3 phần đều nhau thì diện tích S từng phần là :

\(\frac{1}{6}:3=\frac{1}{6}\)  (m2)

Đáp số : \(\frac{1}{6}\left(m^2\right)\)

lộn thế này này

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là :

1/2 x 1/3 = 1/6 ( m2)

Nếu phân tách tấm bìa trở thành 3 phần thì diện tích S từng phần là :

1/6 : 3 = 1/18 ( m2)

Bài làm:

Diện tích tấm bìa là:1/2  x  1/3= 1/6 (m2 ).

DIện tích từng phần là:1/6  : 3 = 1/18 (m2 ).

Đáp số:  1/18(m2 ).

diện tích tấm bìa HCN là :

1/2 x 1/3 = 1/6 ( mét vuông )

diện tích từng phần là :

1/6 : 3 = 1/18 ( mét vuông )

ĐS : 1/18 m2

k bản thân nha 

Diện tích tấm bìa là :

1/2 * 1/3 = 1/6 m2

Diện tích từng phần là :

1/6 / 3 = 1/18 m2

Đáp số 1/18m2

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là :

   1/2 x 1/3 = 1/6 ( mét vuông )

Xem thêm: kim đồng hồ tích tắc tích tắc

Diện tích một trong những phần là :

   1/6 : 4 = 1/24 ( mét vuông )

Diện tích tấm bìa là:

Giải bài xích tập dượt Toán 5 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 5

Diện tích từng phần là:

Giải bài xích tập dượt Toán 5 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 5

Diện tích cả tấm bìa là :

     1/2 x 1/3 = 1/6 ( mét vuông )

Diện tích từng phần là :

      1/6 : 3 = 1/18 ( mét vuông )

           Đ/s:..............

diện tích của tấm bìa này đó là 1/2*1/3=1/6 m^2

diện tích của từng phần bìa nhỏ là 1/6:3=1/6*1/3=1/18m^2

vậy diện tích S của từng phần nhỏ là 1/18 m^2

Diện tích tấm bìa hình chữ nhật là :

1/2 x 1/3 = 1/6 ( m2)

Nếu phân tách tấm bìa trở thành 3 phần thì diện tích S từng phần là :

1/6 : 3 = 1/18 ( m2)

          Đáp số : 1/18 m2

Diện tích tấm bìa là :

 \(\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6}\left(m^2\right)\)

Diện tích từng phần là :

 \(\frac{1}{6}\div3=\frac{1}{18}\left(m^2\right)\)

                  ĐS : . . .

dien h tam bia hcn la

1/2*1/3=1/6m2

neu phân tách thanh 3 phan = nhau thì dien h moi phan la

1/6:3=1/18m2

ds

Diện tích tấm bìa là:

3/4 x 2/5 = 3/10 ( mét vuông )

Sau chuyến gập loại nhất, diện tích S từng phần nhỏ là:

3/10 : 4 = 3/40 ( mét vuông )

Sau chuyến cấp loại nhì, diện tích S từng phần nhỏ là:

3/40 : 3 = 1/40 ( mét vuông )

Xem thêm: điểm chuẩn đại học sư phạm tphcm 2022 2023

Đáp số: 1/40 m2

Học đảm bảo chất lượng nhé bạn