chọn câu sai trong các câu sau

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai trong số câu sau:

  Bạn đang xem: chọn câu sai trong các câu sau

  • A. Access sở hữu kĩ năng cung ứng dụng cụ tạo ra lập CSDL
  • B. Access ko tương hỗ tàng trữ CSDL bên trên những trang bị nhớ
  • C. Access được chấp nhận update tài liệu, tạo ra report, đo đếm, tổng hợp
  • D. CSDL thi công nhập Access bao gồm những bảng và links Một trong những bảng

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn B

Mã câu hỏi: 1667

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: mục tiêu của phong trào yêu nước cần vương là gì

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên

CÂU HỎI KHÁC

 • Access là gì?
 • Access là hệ QT CSDL dành riêng cho:
 • Các tác dụng chủ yếu của Access?
 • Access sở hữu những kĩ năng nào?
 • Các đối tượng người tiêu dùng cơ bạn dạng nhập Access là:
 • Trong Access sở hữu bao nhiêu đối tượng người tiêu dùng cơ bản?
 • Chọn câu sai trong số câu sau:
 • Để format, đo lường, tổ hợp và in tài liệu, tớ dùng: 
 • Để bố trí, dò xét tìm tòi và kết xuất tài liệu xác lập từ là 1 hoặc nhiều bảng, tớ dùng
 • Đối tượng nào là tạo ra hình mẫu thuận tiện mang lại việc nhập hoặc hiển thị thông tin?
 • Đối tượng nào là sở hữu tác dụng dùng làm lưu dữ liệu?
 • Để phát động Access, tớ thực hiện:
 • Để tạo ra một CSDL mới nhất và mệnh danh tệp nhập Access, tớ phải:
 • Hãy bố trí công việc sau sẽ được một thao tác đúng lúc tạo ra một CSDL mới?
 • Trong Access, muốn tạo CSDL mới nhất, thao tác triển khai mệnh lệnh nào là sau đó là đúng?
 • Tên của CSDL nhập Access đề nghị phải để trước hoặc sau khoản thời gian tạo ra CSDL?
 • Giả sử vẫn sở hữu tệp Access bên trên đĩa, nhằm cởi tập luyện tin cậy bại liệt thì tớ triển khai thao tác nào là mới nhất đúng?
 • Có bao nhiêu cơ chế chủ yếu nhằm thao tác làm việc với những loại đối tượng?
 • Chế phỏng design được sử dụng để:
 • Chế phỏng trang tài liệu được sử dụng để:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA