tính bằng cách thuận tiện lớp 5

Hãy nhập thắc mắc của doanh nghiệp nhập phía trên, trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

tính nhanh:

26,25x81,7-24,3x26,25-11,6x26,25=26,25x54,2

=26,25x(81,7-24,3-11,6)

=26,25x45,8

=120225

nếu nhưng mà bản thân sai thì kiên cố cậu chép đề sai nhé bên trên bài bác này tương đối kì!!!!!

Đề hiểu khó khăn hiểu quá chúng ta. quý khách nên ghi chép lại nhằm người xem tương hỗ chất lượng rộng lớn.

câu căn vặn của doanh nghiệp hiểu khó khăn hiểu quá

a) 19,17x25x4=19,17(25x4)=19,17x100=1917

b)1,79x(8x125)=1,79x1000=1790

chúc bạn làm việc tốt

\(=21,37\cdot\left(27,5+72,4+0,1\right)=21,37\cdot100=2137\)

\(=21,37\cdot27.5+72.4+21.37+21.37\cdot0.1\)

Xem thêm: al + naoh + h2o

\(=21.37\left(27.5+72.4+0.1\right)=21.37\cdot100=2137\)

\(=25,17\times\left(16,9-16,8\right)\\ =25,17\times1=25,17\)

25,17 x 16,9 - 25,17 x 16,8 

= 25,17 x ( 16,9 - 16,8 )

= 25,17 x 0,1

= 2,517

\(108\times5+108\times96-108=108\times\left(5+96-1\right)\)

                                                              \(=108\times100=10800\)

`108xx5+108xx96-108`

`=108xx(5+96-1)`

`=108xx100`

`=10800`

Xem thêm: các thể loại văn học

(3+2-5) x 4/15= 0 x 4/15 = 0