đáp án thpt quốc gia 2022

(Chinhphu.vn) - Chiều tối 15/7, Sở GD&ĐT đang được công thân phụ đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm của Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Công thân phụ đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 1.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Toán

Bạn đang xem: đáp án thpt quốc gia 2022

Công thân phụ đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 2.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Sinh học

Công thân phụ đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 3.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Vật lí

Công thân phụ đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 4.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Hóa học

Công thân phụ đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 5.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Lịch sử

Công thân phụ đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 6.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Địa lí

Công thân phụ đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 7.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn giáo dục và đào tạo công dân

Công thân phụ đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 8.

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Tiếng Anh

Công thân phụ đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 9.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Tiếng Nga

Công thân phụ đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 10.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Tiếng Pháp

Công thân phụ đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 11.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Tiếng Trung Quốc

Công thân phụ đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 12.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Tiếng Đức

Công thân phụ đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 13.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Tiếng Nhật

Xem thêm: quá trình hô hấp của cây diễn ra khi nào

Công thân phụ đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 14.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Tiếng Hàn

 Phương Liên