so sánh hai phân số

1. So sánh nhì phân số nằm trong hình mẫu số

Quy tắc: Trong nhì phân số với nằm trong hình mẫu số:

Bạn đang xem: so sánh hai phân số

+) Phân số nào là với tử số nhỏ hơn thì phân số bại nhỏ hơn.

+) Phân số nào là với tử số to hơn thì phân số bại to hơn.

+) Nếu tử số đều nhau thì nhì phân số bại đều nhau.

Ví dụ:\(\dfrac{2}{5} < \dfrac{3}{5}; \;\;\;\;\; \dfrac{3}{5} > \dfrac{2}{5}; \;\;\;\;\; \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{5}\)

2. So sánh nhì phân số nằm trong tử số

Quy tắc: Trong nhì phân số với nằm trong tử số:

+) Phân số nào là với hình mẫu số nhỏ hơn thì phân số bại to hơn.

+) Phân số nào là với hình mẫu số to hơn thì phân số bại nhỏ hơn.

+) Nếu hình mẫu số đều nhau thì nhì phân số bại đều nhau.

Ví dụ:  \(\dfrac{1}{2} > \dfrac{1}{4}; \;\;\;\;\; \dfrac{2}{5} < \dfrac{2}{3}; \;\;\;\;\; \dfrac{5}{6} = \dfrac{5}{6}\)

Chú ý: Phần đối chiếu những phân số nằm trong tử số, học viên cực kỳ thường hay bị khuyết điểm, chúng ta học viên nên xem xét ghi nhớ và hiểu trúng quy tắc.

3. So sánh những phân số không giống mẫu

a) Quy đồng hình mẫu số

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không giống hình mẫu số, tao rất có thể quy đồng hình mẫu số nhì phân số bại rồi đối chiếu những tử số của nhì phân số mới nhất.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng hình mẫu số nhì phân số.

Bước 2: So sánh nhì phân số với nằm trong hình mẫu số bại.

Bước 3: Rút rời khỏi tóm lại.

Xem thêm: điểm chuẩn đại học nha trang 2022

Ví dụ: So sánh nhì phân số: \(\dfrac{2}{3}\)và \(\dfrac{3}{4}\)

Cách giải:

Ta có: \(MSC = 12\). Quy đồng hình mẫu số nhì phân số tao có:

 \(\dfrac{2}{3} = \dfrac{{2 \times 4}}{{3 \times 4}} = \dfrac{8}{{12}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{3}{4} = \dfrac{{3 \times 3}}{{4 \times 3}} = \dfrac{9}{{12}}\)

Ta có:  \(\dfrac{8}{{12}} < \dfrac{9}{{12}}\)  (vì \(8<9\))

Vậy \(\dfrac{2}{3} < \dfrac{3}{4}.\)

b) Quy tiểu đồng số

Điều khiếu nại áp dụng: Khi nhì phân số với hình mẫu số không giống nhau tuy nhiên hình mẫu số rất rộng lớn và tử số nhỏ thì tao nên vận dụng cơ hội quy tiểu đồng số nhằm việc đo lường và tính toán trở thành đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không giống tử số, tao rất có thể quy tiểu đồng số nhì phân số bại rồi đối chiếu những hình mẫu số của nhì phân số mới nhất.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy tiểu đồng số nhì phân số.

Bước 2: So sánh nhì phân số với nằm trong tử số bại.

Bước 3: Rút rời khỏi tóm lại.

Ví dụ: So sánh nhì phân số: \(\dfrac{2}{{125}}\)và \(\dfrac{3}{{187}}\)

Cách giải:

Ta có: \(TSC = 6\). Quy tiểu đồng số nhì phân số tao có:

Xem thêm: what do you do for a living

\(\dfrac{2}{{125}} = \dfrac{{2 \times 3}}{{125 \times 3}} = \dfrac{6}{{375}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{3}{{187}} = \dfrac{{3 \times 2}}{{187 \times 2}} = \dfrac{6}{{374}}\)

Ta thấy nhì phân số  \(\dfrac{6}{{375}}\) và \(\dfrac{6}{{374}}\) đều phải có tử số là $6$ và \(375 > 374\) nên \(\dfrac{6}{{375}} < \dfrac{6}{{374}}.\)

 Vậy \(\dfrac{2}{{125}} < \dfrac{3}{{187}}.\)