hình học không gian lớp 11

Tài liệu bao gồm 255 trang, phân dạng và chỉ dẫn giải bài xích tập luyện những chuyên nghiệp đề: đại cương hình học tập không khí, mối quan hệ tuy vậy tuy vậy, mối quan hệ vuông góc nhập ko gian; hùn học viên lớp 11 tìm hiểu thêm khi tham gia học lịch trình Hình học tập 11 chương 2 (đường trực tiếp và mặt mũi bằng phẳng nhập không khí, mối quan hệ tuy vậy song) và Hình học tập 11 chương 3 (vector nhập không khí, mối quan hệ vuông góc); tư liệu cũng phù phù hợp với những em học viên lớp 12 bị “mất gốc” hoặc mong muốn ôn tập luyện lại kỹ năng về hình học tập không khí nhập lịch trình Toán 11.

1 ĐẠI CƯƠNG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 0.1. Tìm kí thác tuyến của nhị mặt mũi bằng phẳng.
Dạng 0.2. Tìm tiết diện của hình (H) khi hạn chế vì thế mặt mũi bằng phẳng (P).
Dạng 0.3. Tìm kí thác điểm của đường thẳng liền mạch và mặt mũi bằng phẳng.
Dạng 0.4. Tìm tiết diện của hình (H) khi hạn chế vì thế mặt mũi bằng phẳng (P).
Dạng 0.5. Chứng minh thân phụ điểm trực tiếp sản phẩm, thân phụ đường thẳng liền mạch đồng qui, chứng tỏ một điểm nằm trong một đường thẳng liền mạch cố định và thắt chặt.

Bạn đang xem: hình học không gian lớp 11

2 QUAN HỆ SONG SONG.
1 HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
A Tóm tắt lý thuyết.
2 ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 2.1. Chứng minh đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch, đường thẳng liền mạch tuy vậy song với mặt mũi bằng phẳng.
Dạng 2.2. Thiết diện của hình chóp bị hạn chế vì thế mặt mũi bằng phẳng (α) và tuy vậy song với cùng 1 đường thẳng liền mạch mang lại trước. Tính diện tích S tiết diện.
3 HAI MẶT PHẲNG THẲNG SONG SONG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
4 KHỐI LĂNG TRỤ.
5 BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG II.

Xem thêm: quá trình hô hấp của cây diễn ra khi nào

3 QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
1 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
2 HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 2.1. Chứng minh nhị mặt mũi bằng phẳng vuông góc.
3 GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 3.1. Tính góc thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp.
4 GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
A Góc thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 4.1. Tính góc thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp.
C Góc thân thuộc đường thẳng liền mạch và mặt mũi bằng phẳng.
Dạng 4.2. Xác tấp tểnh và tính góc thân thuộc đường thẳng liền mạch và mặt mũi bằng phẳng.
D Bài tập luyện tập luyện.
E Góc thân thuộc nhị mặt mũi bằng phẳng.
Dạng 4.3. Tính góc thân thuộc nhị mặt mũi bằng phẳng.
F Bài tập luyện tập luyện.
5 KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG.
A Phương pháp giải toán.
B Bài tập luyện khuôn.
Dạng 5.1. Tính khoảng cách nhờ đặc điểm của tứ diện vuông.
6 HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.
A Tóm tắt lý thuyết.
B Bài tập luyện tập luyện.
Dạng 6.1. Tính khoảng cách thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp chéo cánh nhau.
Dạng 6.2. Xác tấp tểnh lối vuông góc công cộng.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả hoàn toàn có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]