dung kháng của tụ điện

Câu hỏi:

27/06/2023 1,529

Bạn đang xem: dung kháng của tụ điện

A. Tỉ lệ nghịch ngợm với độ mạnh loại năng lượng điện xoay chiều qua chuyện nó

B. Tỉ lệ thuận với năng lượng điện áp xoay chiều áp nhập nó

C. Tỉ lệ thuận với chu kỳ luân hồi của loại năng lượng điện xoay chiều qua chuyện nó

Đáp án chủ yếu xác

D. Tỉ lệ thuận với năng lượng điện dung của tụ

Siêu phẩm 30 đề ganh đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

\({Z_C} = \frac{1}{{\omega C}} = \frac{T}{{2\pi C}}\), Chọn C

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xấp xỉ điều tiết với tần số \({\rm{f}} = 2{\rm{\;Hz}}\). Tại thời gian ban sơ vật sở hữu li phỏng \({\rm{x}} = 5{\rm{\;cm}}\) đang được vận động với vận tốc \(20{\rm{\pi \;cm}}/{\rm{s}}\) theo hướng âm. Phương trình xấp xỉ của vật là

A. \({\rm{x}} = 5{\rm{cos}}\left( {4{\rm{\pi t}}} \right){\rm{cm}}\)

B. \({\rm{x}} = 5\sqrt 2 {\rm{cos}}\left( {4{\rm{\pi t}} - {\rm{\pi }}/4} \right){\rm{cm}}\)

C. \({\rm{x}} = 10{\rm{cos}}\left( {4{\rm{\pi t}} + {\rm{\pi }}/3} \right){\rm{cm}}\)

D. \({\rm{x}} = 5\sqrt 2 {\rm{cos}}\left( {4{\rm{\pi t}} + {\rm{\pi }}/4} \right){\rm{cm}}\)

Câu 2:

Một lốc xoáy nhẹ nhàng có tính cứng k, treo nhập điểm thắt chặt và cố định, đầu còn sót lại gắn vật nhỏ sở hữu lượng \(100{\rm{\;g}}\) nhằm xấp xỉ điều tiết theo đuổi phương trực tiếp đứng trùng với trục của lốc xoáy với chu kì \({\rm{T}}\). Tại thời gian \({{\rm{t}}_1}\)\({{\rm{t}}_2} = {{\rm{t}}_1} + \frac{{\rm{T}}}{4}\) sự cân đối lực đàn hồi thuộc tính nhập vật đều vì thế \(0,9{\rm{\;N}}\) tuy nhiên sự cân đối lực kéo về bên trên nhị thời điểm lúc đó không giống nhau. Tại thời gian \({{\rm{t}}_3}\), lực đàn hồi thuộc tính nhập vật có tính rộng lớn lực đàn hồi thuộc tính nhập vật có tính rộng lớn nhỏ nhất và vận tốc của vật Khi này đó là \(0,6{\rm{\;m}}/{\rm{s}}\). Lấy \({\rm{g}} = 10{\rm{\;m}}/{\rm{s}}\). Tốc phỏng xấp xỉ lớn số 1 của vật ngay gần độ quý hiếm này nhất sau đây?

A. \(100{\rm{\;cm}}/{\rm{s}}\)

B. \(80{\rm{\;cm}}/{\rm{s}}\)

C. \(65{\rm{\;cm}}/{\rm{s}}\)

D. \(70{\rm{\;cm}}/{\rm{s}}\)

Câu 3:

Gọi vận tốc truyền sóng năng lượng điện kể từ nhập không gian là c. Mạch xấp xỉ hoàn hảo LC rất có thể phân phát đi ra sóng vô tuyến truyền nhập không gian với bước sóng là

A. \({\rm{\lambda }} = 2{\rm{\pi c}}\sqrt {\frac{{\rm{C}}}{{\rm{L}}}} \) 

Xem thêm: al + naoh + h2o

B. \({\rm{\lambda }} = 2{\rm{\pi c}}\sqrt {{\rm{LC}}} \)

C. \({\rm{\lambda }} = 2{\rm{\pi c}}\sqrt {\frac{{\rm{L}}}{{{{\rm{C}}^2}}}} \)

D. \({\rm{\lambda }} = 2{\rm{\pi c}}\frac{1}{{\sqrt {{\rm{LC}}} }}\)

Câu 4:

Một sóng cơ học tập được truyền nhập môi trường thiên nhiên với véc tơ vận tốc tức thời \({\rm{v}} = 4{\rm{\;m}}/{\rm{s}}\). Coi biên phỏng ko thay đổi Khi Viral. Sóng bên trên mối cung cấp \({\rm{O}}\) sở hữu phương trình \({{\rm{u}}_0} = 4{\rm{cos}}\left( {50{\rm{\pi t}}} \right){\rm{mm}}\) (trong tê liệt \({\rm{t}}\) đo vì thế giây). Tại thời gian \({{\rm{t}}_1}\) li phỏng bên trên \({\rm{O}}\)\({\rm{u}} = 2\sqrt 3 {\rm{\;mm}}\) và đang được hạn chế. Lúc tê liệt ở điểm \({\rm{M}}\) cơ hội \({\rm{O}}\) một quãng \({\rm{d}} = 20{\rm{\;cm}}\) tiếp tục có

A. li phỏng là \({{\rm{u}}_{\rm{M}}} = 2\sqrt 3 {\rm{\;mm}}\) và đang được tăng  

B. li phỏng là \({{\rm{u}}_{\rm{M}}} = 2{\rm{\;mm}}\) và đang được tăng

C. li phỏng là \({{\rm{u}}_{\rm{M}}} = 2{\rm{\;mm}}\) và đang được giảm

D. li phỏng là \({{\rm{u}}_{\rm{M}}} = - 2\) và đang được hạn chế

Câu 5:

Cho những bức xạ: tia \({\rm{X}}\), tia mặt trời, tia tử nước ngoài, tia gold color. Trong chân ko, những sự phản xạ được bố trí theo đuổi trật tự tần số hạn chế dần dần là

A. tia mặt trời, tia gold color, tia tử nước ngoài, tia \({\rm{X}}\)

B. tia \({\rm{X}}\), tia tử nước ngoài, tia gold color, tia hồng ngoại

C. tia X, tia gold color, tia tử nước ngoài, tia hồng ngoại

D. tia mặt trời, tia tử nước ngoài, tia gold color, tia \({\rm{X}}\)

Câu 6:

Một vật nhỏ xấp xỉ điều tiết với biên phỏng \(4{\rm{\;cm}}\). Vật xấp xỉ bên trên đoạn trực tiếp nhiều năm là

A. \(16{\rm{\;cm}}\)     

B. \(4{\rm{\;cm}}\)

C. \(9{\rm{\;cm}}\)

D. \(8{\rm{\;cm}}\)

Xem thêm: đề thi toán vào 10 năm 2020