toán lớp 5 trang 24 25 luyện tập

Tổng ăn ý đề đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và câu nói. giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 24 25 luyện tập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Liên team ngôi trường Hòa Bình thu gom được một tấn 300kg giấy má vụn. Liên team ngôi trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy má vụn. tường rằng cứ 2 tấn giấy má vụn thì phát hành được 50 000 cuốn vở học viên. Hỏi kể từ số giấy má vụn mặc cả nhì ngôi trường vẫn thu gom được hoàn toàn có thể phát hành được từng nào cuốn vở học viên ?

Phương pháp giải:

- Đổi những số đo lượng quý phái đơn vị chức năng đem đơn vị chức năng đo là ki-lô-gam.

- Tính số giấy má vụn mặc cả nhì ngôi trường chiếm được, tiếp sau đó lần số cuốn vở hoàn toàn có thể phát hành được theo gót cách thức rút về đơn vị chức năng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trường Hòa Bình: 1 tấn 300 kilogam giấy má vụn

Trường Hoàng Diệu: 2 tấn 700 kilogam giấy má vụn

2 tấn giấy: 50 000 quyển vở

Cả 2 trường: .... quyển vở?

Bài giải

Đổi: 1 tấn 300kg = 1300kg;   2 tấn 700kg = 2700kg.

Cả nhì ngôi trường vẫn thu gom được số ki-lô-gam giấy má vụn là:

               1300kg + 2700kg = 4000 (kg)

               4000kg = 4 tấn

Cách 1:

Mỗi tấn giấy má vụn phát hành được số cuốn vở là:

               50 000 : 2 = 25 000 (cuốn vở)

4 tấn giấy má vụn phát hành được số cuốn vở là:

               25 000 × 4 = 100 000 (cuốn vở)

                           Đáp số 100 000 cuốn vở.

Cách 2: 

4 tấn vội vàng 2 tấn số đợt là

         4 : 2 = 2 (lần)

4 tấn giấy má vụn phát hành được số cuốn vở là:

         50 000 × 2 = 100 000 (cuốn vở)

                           Đáp số 100 000 cuốn vở.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một con cái chim thâm thúy khối lượng 60g. Một con cái đà điểu khối lượng 120kg. Hỏi con cái đà điểu nặng trĩu vội vàng từng nào đợt con cái chim thâm thúy ?

Phương pháp giải:

- Đổi khối lượng của con cái đà điểu quý phái đơn vị chức năng gam.

- Tìm con cái đà điểu nặng trĩu vội vàng từng nào đợt con cái chim thâm thúy tao lấy lượng con cái đà điểu phân chia mang lại lượng con cái chim thâm thúy (cùng đơn vị chức năng đo là gam).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 126

Chim sâu: 60 gam

Đà điểu: 120 kg

Đà điểu nặng trĩu gấp: ... đợt chim sâu?

Bài giải

Đổi: \(120kg = 120 000g\)

Con đà điểu khối lượng vội vàng con cái chim thâm thúy số đợt là:

              \(120 000 : 60 = 2000\) (lần)

                                       Đáp số : \(2000\) đợt.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S của mảnh đất nền đem độ cao thấp theo như hình vẽ mặt mày (được tạo ra vày hình chữ nhật ABCD và hình vuông vắn CEMN).

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S hình vuông vắn tao lấy cạnh nhân với cạnh.

- Diện tích mảnh đất nền = diện tích S mảnh đất nền hình chữ nhật ABCD + diện tích mảnh đất nền hình vuông vắn CEMN.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

               \(14 × 6 = 84\;(m^2)\)

Diện tích hình vuông vắn CEMN là :

               \(7 × 7 = 49\;(m^2)\)

Diện tích mảnh đất nền này là :

               \(84 + 49 = 133\;(m^2)\)

                                  Đáp số: \(133m^2\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Hãy vẽ một hình chữ nhật đem nằm trong diện tích S với hình chữ nhật ABCD tuy nhiên đem những độ cao thấp không giống với độ cao thấp của hình chữ nhật ABCD.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S hình chữ nhật ABCD = chiều lâu năm x chiều rộng lớn.

- Viết số đo diện tích hình chữ nhật ABCD kết quả của nhì số (khác 4 và 3).

- Kết luận và vẽ hình chữ nhật MNPQ với chiều lâu năm và chiều rộng lớn là nhì số vừa phải tìm kiếm được.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 

                 \(4 × 3 = 12 \;(cm^2\))

Viết \(12\) kết quả của nhì số (khác \(4\) và \(3\)), chẳng hạn:

                 \(12 = 6 × 2\)

                    12 = 12 x 1

Xem thêm: vì sao cần bảo vệ thông tin máy tính

Vậy tao hoàn toàn có thể vẽ hình chữ nhật MNPQ đem chiều lâu năm 6cm và chiều rộng lớn 2cm.

Hoặc tao hoàn toàn có thể vẽ hình chữ nhật đem chiều lâu năm 12 centimet và chiều rộng lớn 1 centimet.