công thức tính diện tích hình tròn

Hình tròn trĩnh là một trong trong mỗi hình học tập giản dị và đơn giản nhất, được dùng rộng thoải mái vô cuộc sống và những nghành không giống nhau của khoa học tập. Để đo lường diện tích S của một hình trụ, tất cả chúng ta rất có thể dùng một công thức giản dị và đơn giản dựa vào nửa đường kính của hình trụ cơ. Hãy nằm trong tìm hiểu hiểu công thức tính diện tích hình tròn và cơ hội vận dụng nó vô thực tiễn ở nội dung bài viết sau nằm trong Sakura Montessori – ngôi trường mần nin thiếu nhi montessori nhé.

Định nghĩa về hình trụ, diện tích S hình tròn

Hình tròn trĩnh là một trong hình học tập quan trọng được dẫn đến bởi vì một tụ hội những điểm cơ hội đều nhau bên trên mặt mày phẳng, vô cơ từng điểm ở cơ hội điểm trung tâm của hình trụ một khoảng cách bởi vì nửa đường kính của hình trụ cơ. Bán kính là đoạn trực tiếp nối trọng tâm hình trụ và ngẫu nhiên điểm nào là bên trên lối viền của chính nó.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích hình tròn

>>Xem thêm: Cách tính diện tích S hình vuông vắn dễ dàng tiến hành, hiệu suất cao nhất

Công thức tính diện tích S hình tròn

công thức tính diện tích hình tròn
Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Diện tích của một hình trụ là số đo diện tích S bên phía trong lối viền của hình trụ cơ. Nó biểu thị cường độ cướp lưu giữ diện tích S của hình trụ bên trên mặt mày phẳng phiu. Công thức tính diện tích S hình trụ là: A = πr^2.

Trong đó:

 • A là diện tích S của hình trụ.
 • r là nửa đường kính của hình trụ.
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách đằm thắm 2 lần bán kính và chu vi của hình trụ, và có mức giá trị xấp xỉ là 3.14 hoặc 22/7.

Để tính diện tích S của hình trụ, tao chỉ việc nửa đường kính của hình trụ và vận dụng công thức bên trên.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của hình trụ là 5 centimet, tao rất có thể tính diện tích S của hình trụ bằng phương pháp thay cho r = 5 vô công thức trên:

A = πr^2  = 3.14 x 5^2 = 3.14 x 25 = 78.5 cm^2

Vậy diện tích S của hình trụ với nửa đường kính 5 centimet là 78.5 cm^2.

>>Xem thêm: Tổng hợp ý những công thức tính diện tích S tam giác tương đối đầy đủ, chi tiết

Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Có không ít công thức tính diện tích hình tròn rất có thể vận dụng vô vào quy trình học tập và tìm hiểu rời khỏi câu nói. giải. Cùng SMIS tìm hiểu hiểu cụ thể phương pháp tính diện tích S hình trụ ở chỗ tiếp sau đây.

Tính diện tích S hình trụ theo đòi buôn bán kính

Để tính diện tích S của hình trụ theo đòi nửa đường kính, tao dùng công thức A = πr^2, Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn
 • r là nửa đường kính của hình tròn
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách đằm thắm 2 lần bán kính và chu vi của hình trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình trụ với nửa đường kính 7 centimet.

Bước 1: Xác toan nửa đường kính (r) của hình trụ. Trong tình huống này, nửa đường kính là 7 centimet.

Bước 2: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S của hình tròn:

A = π x r^2 = π x 7^2 =  3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình trụ với nửa đường kính 7cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân).

>>Xem thêm: Tại sao học tập Toán với giáo cụ Montessori gom con trẻ khai banh suy nghĩ Toán học?

Tính diện tích S hình trụ theo đòi lối kính

Để tính diện tích S của hình trụ theo đòi 2 lần bán kính, tao nên biết 2 lần bán kính (d) của hình trụ. Sau cơ, tao rất có thể dùng công thức A = π(d/2)^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ.

Bước 1: Xác toan 2 lần bán kính (d) của hình trụ. Đường kính là khoảng cách đằm thắm nhì điểm bên trên lối viền của hình trụ và trải qua tâm của hình trụ.

Bước 2: Tính nửa đường kính (r) của hình trụ. Bán kính của hình trụ là nửa 2 lần bán kính, r = d/2.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ. Thay độ quý hiếm của r vô công thức A = πr^2 và đo lường độ quý hiếm diện tích S của hình trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình trụ với 2 lần bán kính 14 centimet.

Bước 1: Xác toan 2 lần bán kính (d) của hình trụ là 14 centimet.

Bước 2: Bán kính của hình trụ là r = d/2 = 14/2 = 7 centimet.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ.

A = πr^2 = π x 7^2 = 3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình trụ với 2 lần bán kính 14cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân).

công thức toán học
Công thức tính diện tích S hình trụ lớp 5

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi của hình trụ là C = 2πr, vô cơ C là chu vi, r là nửa đường kính và π là một trong hằng số được xác lập bởi vì tỷ số đằm thắm chu vi và 2 lần bán kính của một hình trụ với nửa đường kính bởi vì 1.

Từ cơ tao tiếp tục tính được diện tích S hình trụ bởi vì công thức sau: S = C^2 / 4π                Trong đó:

 • S là diện tích S hình tròn
 • C là chu vi hình tròn
 • π là một trong hằng số (π = 3.14)

Ví dụ: Hãy tính chu vi và diện tích S của một hình trụ với nửa đường kính là 5 centimet.

Xem thêm: thuyết trình về bạo lưc học đường

C = 2πr = 2 x 3.14 x 5 = 31.4 centimet (làm tròn trĩnh cho tới 1 chữ số thập phân)

S= C^2 / 4π = 31.4 ^2/ 4 x 3.14 = 78.5 cm^2

Vậy chu vi của hình trụ với nửa đường kính là 5 centimet là 31.4 cm

Diện tích của hình trụ là: 78.5 cm2 (làm tròn trĩnh cho tới 1 chữ số thập phân).

Phương pháp Montessori với gì?

Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình trụ quen thuộc thuộc

công thức tính diện tích hình tròn
Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình trụ quen thuộc thuộc

Dưới đó là một vài dạng bài xích tập dượt không xa lạ về tính chất diện tích S hình tròn:

Cho nửa đường kính của hình trụ, tính diện tích S của hình tròn

Ở dạng bài xích tập dượt này, các bạn sẽ đã có được dữ khiếu nại là nửa đường kính r, kể từ này sẽ tính diện tích S của hình trụ cơ theo đòi công thức: S = πR2. Còn nếu như cho tới 2 lần bán kính d thì kể từ d => r rồi kể từ cơ tính được S.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của một hình trụ là 5cm, thì diện tích S của hình trụ cơ là:

Diện tích hình trụ = π x (bán kính)² = π x (5)² = 78.5 cm2

(với π được xấp xỉ là 3.14)

Cho chu vi của hình trụ, tính diện tích S của hình tròn

Dạng bài xích tập dượt này bạn đã sở hữu tài liệu là chu vi hình trụ C, nhưng mà C= 2πr. Từ cơ bạn cũng có thể tính được diện tích S hình trụ theo đòi công thức: S= C^2 / 4π. Tại trên đây các bạn cũng rất có thể tìm kiếm ra nửa đường kính r dễ dàng và đơn giản.

Ví dụ: thạo chu vi hình trụ C= 40 centimet, tính diện tích S hình trụ cơ.

Ta với S= C^2 / 4π = 40^2 / 4π = 127,38 cm2.

Cho diện tích S của hình trụ, tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ.

Nếu các bạn với diện tích S của hình trụ, bạn cũng có thể tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ như sau:

 • r = √(A/π), vô cơ r là nửa đường kính của hình trụ và A là diện tích S của hình trụ.
 • d = 2r, vô cơ d là 2 lần bán kính của hình trụ và r là nửa đường kính của hình trụ.

Cho diện tích S của hình trụ, tính chu vi của hình tròn

Nếu các bạn biết diện tích S của hình trụ, bạn cũng có thể tính chu vi của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức sau: C = 2 x π x r hoặc C = π x d

Vì vậy, nhằm tính chu vi của hình trụ lúc biết diện tích S, tao cần thiết tiến hành công việc sau: Tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức r = √(Diện tích / π) hoặc d = √(4 x Diện tích / π) hoặc dùng nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính tính được ở bước 1 nhằm tính chu vi của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức bên trên.

Cho nửa đường kính của một hình trụ và một lối vuông góc tách qua chuyện tâm hình trụ, tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị tách.

Giả sử nửa đường kính của hình trụ là r và lối vuông góc tách qua chuyện tâm hình trụ với chiều nhiều năm là d. Ta rất có thể dùng những công thức sau nhằm tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị cắt:

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị tách khi d < 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trĩnh bị tách là một trong phần của vòng tròn trĩnh với nửa đường kính bởi vì d/2. Do cơ, diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị tách là: S = (1/2) x r^2 x (2 x arcsin(d/2r) – sin(2 x arcsin(d/2r)))

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị tách khi d ≥ 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trĩnh bị tách là một trong phần của vòng tròn trĩnh với nửa đường kính bởi vì r và được tách bởi vì một hình vuông vắn có tính nhiều năm cạnh bởi vì r. Do cơ, diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị tách là: S = r^2 x (π/4 – 4 x arcsin(1/√2 – d/2r) + 2 x √2 x (d/2r – 1/2) )

Trong cơ, arcsin là hàm sin ngược và π là hằng số pi.

Tham khảo một vài bài xích tập dượt về tính chất diện tích S hình tròn

Dưới đó là một vài bài xích tập dượt về tính chất diện tích S của hình tròn:

Bài 1: Tính diện tích S của một hình trụ với nửa đường kính 5cm?

Giải:

 • Diện tích hình trụ = π x buôn bán kính^2 = π x 5^2 = 78.5 cm^2

Bài 2: Một vòng tròn trĩnh với chu vi là 62.8 centimet. Tính diện tích S của vòng tròn trĩnh đó?

Giải:

 • Chu vi hình trụ = 2 x π x nửa đường kính => 62.8 = 2πr => r = 62.8 / (2π) ≈ 10 cm
 • Diện tích hình trụ = π x buôn bán kính^2 = π x 10^2 = 314 cm^2

Bài 3: Một hình trụ với chu vi bởi vì với diện tích S của một hình vuông vắn với cạnh bởi vì 8 centimet. Tính diện tích S của hình trụ đó?

Giải:

 • Chu vi hình trụ = π x lối kính
 • Diện tích hình vuông vắn = d ^2 = 8^2 = 64cm^2
 • Chu vi hình trụ = diện tích S hình vuông vắn => π x 2 lần bán kính = 64
 • Đường kính hình trụ = 64 / π ≈ đôi mươi.3718 cm
 • Bán kính hình trụ = 2 lần bán kính / 2 ≈ 10.1859 cm
 • Diện tích hình trụ = π x buôn bán kính^2 = π x (10.1859)^2 ≈ 326.73 cm^2

Bài 4: Một cái đĩa CD với 2 lần bán kính 12cm. Tính diện tích S phần mặt mày của cái đĩa CD?

Xem thêm: Cập nhật tin nhanh bóng đá một cách nhanh chóng cùng XoilacTV

Giải:

 • Bán kính hình trụ = 2 lần bán kính / 2 = 12 / 2 = 6 cm
 • Diện tích hình trụ = π x buôn bán kính^2 = π x 6^2 ≈ 113.1 cm^2

>>Xem thêm: Cách tập luyện suy nghĩ cho tới con trẻ bên trên ngôi trường mần nin thiếu nhi quốc tế

Hy vọng những share về công thức tính diện tích hình tròn ở bên trên cùng theo với bài xích tập dượt ví dụ  sẽ hỗ trợ những con cái hiểu và thích nghi với những phương pháp tính diện tích S của hình trụ và áp dụng vô vào học hành.

Tác giả

Bình luận