cấu trúc câu hỏi đuôi

Ngoài những ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thắc mắc đuôi phổ cập như bên trên, tag question còn thật nhiều tình huống quan trọng đặc biệt bạn phải nắm vững nhằm rất có thể hoạt bát vận dụng vào cụ thể từng thực trạng. 

3.1. Câu căn vặn đuôi của “I am …”

Đối với “I am”, các bạn sẽ gửi trở nên “aren’t I” Khi gửi tag question sang trọng thể phủ quyết định, ko nên “am not”.

Bạn đang xem: cấu trúc câu hỏi đuôi

Ví dụ: I'm ready, aren't I?

3.2. Câu căn vặn đuôi với Must 

Khi dùng thắc mắc đuôi vô tình huống sở hữu Must vô câu, bạn phải xem xét về ý nghĩa sâu sắc và ông tơ contact của Must vào cụ thể từng tình huống nhằm ra quyết định cơ hội vấn đáp thắc mắc đuôi sao cho tới đúng chuẩn. 

 • Khi Must vô câu trình diễn mô tả một việc cần thiết cần phải tiến hành → Câu căn vặn đuôi sử dụng Needn’t.

Ví dụ: You must go now, needn’t you?

 • Khi Must vô câu trình diễn mô tả sự không cho → Câu căn vặn đuôi tao vẫn sử dụng Must. 

Ví dụ: We mustn’t use the company’s phones for personal calls, must we?

 • Khi Must vô câu trình diễn mô tả sự Dự kiến mang ý nghĩa đúng chuẩn cao của những người trình bày → Câu căn vặn đuôi sẽ tiến hành phân chia dựa trên động kể từ theo đòi sau must ở mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ: After practicing for nearly 2 hours, you must be tired, aren’t you?

 • Khi Must vô câu được vận dụng vô công thức must + have + V3/Ved  nhằm mục đích trình diễn mô tả một vấn đề xẩy ra ở quá khứ → Câu căn vặn đuôi bạn phải vận dụng haven’t. 

Ví dụ: They must have lied lớn you, haven’t they?

3.3. Câu căn vặn đuôi với “Have to”

đối với những động kể từ khuyết thiếu hụt như “have/has/had to”, tao rất có thể sử dụng trợ động kể từ “do/does/did” khi để thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: My child had lớn go lớn school yesterday, didn’t he? 

3.4. Câu căn vặn đuôi với “Let’s”

Nếu vô câu sở hữu dùng động kể từ “Let’s”, hãy địa thế căn cứ vô ý nghĩa sâu sắc của Let nhưng mà phân chia động kể từ thích hợp cho tới thắc mắc đuôi. 

 • Khi Let vô câu mang ý nghĩa khêu gợi ý và rủ ai cơ nằm trong thao tác gì, sử dụng “shall we” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: Let's go by xe taxi, shall we?

 • Khi Let vô câu đem hàm ý van lơn quy tắc Khi thực hiện một việc gì cơ, sử dụng “will you” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: Let bủ use the bicycle, will you?

 • Khi Let vô câu đem ý nghĩa sâu sắc ý kiến đề nghị sử dụng “May I” 

Ví dụ: Let bủ help you, may I?

3.5. Câu căn vặn đuôi vô tình huống câu mệnh lệnh 

 • Khi vô câu trình diễn mô tả tiếng chào, tao sử dụng “won’t you” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: Eat some cookies, won’t you? 

 • Khi vô câu trình diễn mô tả sự nhờ vả, tao sử dụng “will you” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: give bủ a hand, will you? 

Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

 • Khi vô câu trình diễn mô tả sự đi ra mệnh lệnh, tao sử dụng “can/could/would you” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: Go out, can’t you? 

 • Khi vô câu trình diễn mô tả khẩu lệnh bên dưới dạng phủ quyết định, tao sử dụng “will you” so với thắc mắc đuôi. 

Ví dụ: Don’t marry her, will you? 

3.6. Câu căn vặn đuôi với Nobody, Anyone, Everybody, Someone …

Khi mệnh đề chủ yếu sở hữu công ty ngữ là 1 trong trong mỗi đại kể từ biến động chỉ người như everyone, someone, anyone, no one, everybody, somebody, nobody và anybody, bạn phải vận dụng “they” cho tới công ty ngữ của thắc mắc đuôi. 

Tuy nhiên, bạn phải cảnh báo nhì yếu ớt tố: 

 • Khi công ty ngữ là ‘no one’ hoặc ‘nobody’ – “không ai cả/ ko một ai”, thắc mắc đuôi cần phải phân chia ở dạng xác minh.

 • Khi những đại kể từ biến động trở thành ‘they’ vô thắc mắc đuôi, tao tiếp tục sử dụng (trợ) động kể từ số nhiều cho tới ‘they’.

Ví dụ:

 • Everyone can enter this room, can’t they?

 • No one likes this dish, vì thế they?

3.7. Câu căn vặn đuôi với câu sở hữu đại kể từ biến động chỉ vật

Khi công ty ngữ của câu là những đại kể từ biến động chỉ vật như: Nothing, something, everything thì tất cả chúng ta sử dụng đại kể từ “it” thực hiện công ty kể từ vô thắc mắc đuôi.

Ví dụ: Everything is okay, isn’t it? 

3.8. Câu căn vặn đuôi với câu cảm thán 

Khi mệnh đề chủ yếu vô câu là câu cảm thán, bạn phải sử dụng danh kể từ vô câu thay đổi trở nên đại kể từ thực hiện công ty ngữ. Trợ động kể từ được xem là am, is, are. 

Ví dụ: Such a handsome man, isn’t he?

3.9. Câu căn vặn đuôi Khi mệnh đề chủ yếu sở hữu công ty ngữ ‘this’/ ‘that’/ ‘these’ / ‘those’

 • Khi mệnh đề chủ yếu sở hữu công ty ngữ là ‘this’ hoặc ‘that’, công ty ngữ vô thắc mắc đuôi được xem là ‘it’.

 • Khi mệnh đề chủ yếu sở hữu công ty ngữ là ‘these’ hoặc ‘those’, công ty ngữ vô thắc mắc đuôi được xem là ‘they’.

Ví dụ:

 • This/ That is your máy tính, isn’t it?

 • These/ Those are the mooncakes you bought this afternoon, aren’t they?

3.9. Câu căn vặn đuôi với “Had better”

Khi vô câu sử dụng nguyên tố Had better (viết tắt là ‘d better) với mục tiêu thể hiện tiếng khuyên nhủ, các bạn sẽ chọn  Had và sử dụng ở dạng phủ quyết định Hadn’t so với thắc mắc đuôi. 

Xem thêm: khi bị ong đốt để giảm đau, giảm sưng kinh nghiệm dân gian thường dùng

Ví dụ: I had better tương tác that customer right now, hadn’t I?

3.10. Câu căn vặn đuôi với “Would rather”

Khi mệnh đề chủ yếu trình diễn mô tả sự ước muốn hoặc sự lựa chọn với việc xuất hiện nay của ‘would rather’ nhằm trình diễn mô tả sự ước muốn hoặc sự lựa chọn, thắc mắc đuôi tiếp tục mượn ‘would’ và sử dụng ở dạng phủ quyết định ‘wouldn’t’.

Ví dụ: Our daughter would rather stay trang chính, wouldn’t she?