số chia số bị chia thương

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1 (trang 24 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Bạn đang xem: số chia số bị chia thương

Nêu số bị phân chia, số phân chia, thương trong số quy tắc phân chia sau:

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mở màn vô SGK rồi nêu số bị phân chia, số phân chia, thương trong số quy tắc tính bên trên.

Lời giải chi tiết:

Bài 2 (trang 24 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Tìm thương, biết:

a) Số bị phân chia là 8, số phân chia là 2.

b) Số bị phân chia là trăng tròn, số phân chia là 5.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm thành quả quy tắc phân chia 8 : 2 và trăng tròn : 5 tao tìm kiếm được thương.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: so sánh hướng động và ứng động

a) Số bị phân chia là 8, số phân chia là 2

Ta sở hữu quy tắc phân chia 8 : 2 = 4

b) Số bị phân chia là trăng tròn, số phân chia là 5

Ta sở hữu quy tắc phân chia trăng tròn : 5 = 4

Vậy cả nhị quy tắc phân chia đều phải có thương là 4.

Bài 3 (trang 24 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Trò nghịch ngợm “Tìm bạn”:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi ghi chép quy tắc phân chia hoặc quy tắc nhân tương thích.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện lớp 5

Các quy tắc tính là:

20 : 5 = 4

5 x 2 = 10