thể tích của hình hộp chữ nhật

Trong nội dung bài viết sau đây, Viện huấn luyện Vinacontrol tiếp tục giúp đỡ bạn tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật và chỉ dẫn giải những dạng bài bác luyện tương quan kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên.

1. Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn và nhân với độ cao của hình.

Bạn đang xem: thể tích của hình hộp chữ nhật

Với hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm là a, chiều rộng lớn là b, độ cao là h. Công thức tính thể tích là:

V = a x b x h

Ví dụ: Cho hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 5cm, chiều rộng lớn 4cm và độ cao là 2cm. Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật này là bao nhiêu?

Giải: sát dụng công thức tính thể tích tao có:

V = 5 x 4 x 2 = 40cm3

Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

✍ Xem thêm: Tổng hợp công thức tính thể tích những hình khối

2. Một số dạng bài bác luyện tương quan cho tới công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật

2.1. Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao mang lại trước.

Ví dụ: Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 4cm, chiều rộng lớn 3cm và độ cao 2cm.

V = a x b x h = 4 x 3 x 2 => V = 24cm^3

2.2. Tính một trong những tía độ dài rộng của vỏ hộp chữ nhật Khi đang được biết thể tích của chính nó và nhì độ dài rộng còn sót lại.

Ví dụ: Tính chiều rộng lớn của một vỏ hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích 240cm^3, chiều nhiều năm 4cm và độ cao 5cm.

V = a x b x h <=>240 = 4 x b x 5 => b = 12cm

2.3. Tìm độ cao của một vỏ hộp chữ nhật Khi đang được biết thể tích của chính nó và nhì độ dài rộng còn sót lại.

Ví dụ: Tìm độ cao của một vỏ hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích 420cm^3, chiều nhiều năm 14cm và chiều rộng lớn 3cm.

V = a x b x h <=> 420 = 14 x 3 x h => Chiều cao h = 10cm

2.4. Tính thể tích của một số trong những vỏ hộp chữ nhật được tách vứt 1 phần.

Ví dụ: Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 12cm, chiều rộng lớn 6cm và độ cao 3cm nếu như 1 phần của vỏ hộp bị tách vứt.

V = a x b x h 

V = (12 x 6 x 3) - (4 x 3 x 3)

=> V = 648 - 36 = 612cm^3

2.5. Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật mang 1 lỗ hình tròn trụ được đục thoát khỏi một phía bằng của chính nó.

Ví dụ: Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 10cm, chiều rộng lớn 8cm và độ cao 6cm nếu như một lỗ hình tròn trụ nửa đường kính 2cm được đục thoát khỏi một phía bằng của chính nó.

V = a x b x h => V = (10 x 8 x 6) - (pi x 2^2 x 6)

V = 480- 75.4 = 404.6cm^3

2.6. Tính thể tích của một số trong những vỏ hộp chữ nhật không được đều, đem những mặt mũi bằng chênh chếch nhau.

Ví dụ: Tính thể tích của một vỏ hộp chữ nhật không được đều, đem chiều nhiều năm 10cm, chiều rộng lớn 5cm và độ cao 4cm. Mặt bằng bên dưới nằm trong của vỏ hộp là 1 trong những hình tam giác đều với cạnh 6cm.

Xem thêm: Trang web VeBo TV - Xem live bóng đá hoàn toàn miễn phí

V = a x b x h => V = (10 x 5 x 4) + (1/2 x 6 x 4)

V = 200 + 12 = 212cm^3

3. Các bài bác luyện tự động luyện bên trên nhà

Câu 1: Một vòi vĩnh nước từng giờ chảy được 500 lít nước. Hỏi vòi vĩnh nước chảy giàn giụa bể nước hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 5m, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 1,6m tiếp tục không còn bao lâu?

Câu 2: Một hình lập phương hoàn toàn có thể tích là 25000cm3 . Hỏi diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương cơ vị bao nhiêu?

Câu 3: Người tao xây một hồ bơi hình trạng lập phương cạnh 16m. Hỏi nhằm sụp đổ giàn giụa bể nước cơ thì nên cần từng nào lít nước?

Câu 4: Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 2m. Lúc đầu bể không tồn tại nước. Sau Khi sụp đổ vô bể 120 thùng nước, từng thùng chứa chấp đôi mươi lít thì mực nước của bể là 0,8m.

a) Tính chiều rộng lớn của bể nước.

b) Người tao sụp đổ thêm vô bể 60 thùng nước nữa thì giàn giụa bể. Hỏi bể cao từng nào mét?

Câu 5: Cho tấm bìa hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 15cm, chiều rộng lớn 9cm, độ cao 12cm. Tính thể tích của tấm bìa hình vỏ hộp chữ nhật đó?

Câu 6: Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật đem những độ dài rộng vô bể là chiều nhiều năm 3m; chiều rộng lớn thông thường chiều nhiều năm 1,8m; độ cao 1,5m. Hỏi bể cơ chứa chấp được không ít nhất từng nào lít nước? (1 lít = 1dm3)

Câu 7: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ko nắp biết chiều nhiều năm 75 centimet, chiều rộng lớn 40 centimet và độ cao 35 centimet.

Câu 8: Tính thể tích của một hình vỏ hộp chữ nhật đem diện tích S xung xung quanh vị 448 cm2, độ cao 8 centimet, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 4 cm

Câu 9: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm a, chiều rộng lớn b và độ cao c:

a) a = 7 cm; b = 5 cm; c = 12cm

b) a = 3 m; b = 2 m; c = 1 m

Câu 10: Một bể cá hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 90cm, chiều rộng lớn là 50cm và độ cao 75cm. Mực nước ban sơ vô bể cao 45cm. Người tao mang lại vô bể một hòn đá hoàn toàn có thể tích 18dm3. Hỏi mực nước vô bể thời điểm hiện tại cao từng nào xăng-ti-mét?

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật. Mong rằng kỹ năng và kiến thức nhưng mà Viện huấn luyện Vinacontrol cung ứng sẽ hỗ trợ ích mang lại việc tiếp thu kiến thức của doanh nghiệp.

Tham khảo những công thức toán học tập khác:

✍ Xem thêm: Quy thay đổi đơn vị chức năng đo thể tích

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

Xem thêm: công thức tính bước sóng

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

✍ Xem thêm: Công thức tính thể tích hình lập phương

✍ Xem thêm: Công thức tích diện tích S và thể tích hình cầu