tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

hint-header

Cập nhật ngày: 24-10-2021

Bạn đang xem: tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây


Chia sẻ bởi: Bùi duy liệu


Tạo bảng vô CSDL mối liên hệ nhằm mục đích mục tiêu nào là bên dưới đây?

Khai báo cấu tạo nhằm tàng trữ dữ liệu

B

Tạo rời khỏi một nguyên hình nhằm trình diễn và in dán tài liệu.

C

Tạo rời khỏi hình mẫu thuận tiện nhằm nhập tài liệu.

D

Xác ấn định những đối tượng người dùng của tổ chức triển khai.

Chủ đề liên quan

Chọn câu vấn đáp đúng: Trong trong thời gian thời gian gần đây, quy mô tài liệu thường

C

dùng nhiều vô trong thời gian 1950

Mô hình tài liệu là:

A

Mô hình toán học tập vô cơ với khái niệm những đối tượng người dùng, Các luật lệ toán bên trên những đối tượng người dùng.

B

Mô hình về mối liên hệ những buộc ràng Một trong những dữ liệu

C

Tập những định nghĩa nhằm tế bào miêu tả cấu tạo tài liệu, những thao tác tài liệu, những buộc ràng tài liệu của một CSDL.

D

Mô hình về cấu tạo tài liệu.

Chọn câu vấn đáp chính nhất: Khi tàng trữ CSDL vô quy mô tài liệu, khí giới nào là thông thường được lựa lựa chọn nhằm lưu trữ?

Thuật ngữ "bộ" người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

B

Kiểu tài liệu của một tính chất

Khẳng ấn định nào là là đúng vào khi nói đến khoá?

A

Khoá là tập kết toàn bộ những tính chất một vừa hai phải đầy đủ nhằm phân biệt được những cá thể

B

Khoá nên là những ngôi trường STT

C

Khoá chỉ là một trong những tính chất vô bảng được lựa chọn thực hiện khoá

D

Khoá là tập kết toàn bộ những tính chất vô bảng nhằm phân biệt được những cá thể

Dữ liệu nào là tại đây KHÔNG là một trong những CSDL của một đội chức?

Chọn câu vấn đáp SAI: Các bảng vô quy mô tài liệu, Khi lựa lựa chọn vấn đề được tiến hành tao cần thiết quan liêu tâm:

A

Mối mối liên hệ Một trong những tính chất

B

Số tính chất cần thiết đem vào

C

Thuộc tính nào là mang ý nghĩa buộc ràng

D

Cho nhiều tính chất càng tốt

Chọn đáp án SAI: Khi dùng CSDL vận hành học viên bên trên PC năng lượng điện tử:

A

Có thể update thông thường xuyên vấn đề học tập sinh

B

Tìm dò thám những học viên bám theo ý muốn

C

Phức tạp, ko tiện dụng

D

Xem thêm: phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

Sắp xếp list học viên bám theo một tiêu chuẩn nào là đó

Điều khiếu nại nhằm links Một trong những bảng?

A

giữa 2 bảng nên với ngôi trường chung

C

ít nhất một trong 2 ngôi trường cộng đồng nên có một ngôi trường thực hiện khóa chính

D

tất cả những ĐK trên

Chọn câu vấn đáp chính nhất: Trong quy mô tài liệu mối liên hệ, Khi tàng trữ CSDL bên trên bộ lưu trữ ngoài thì tao cần thiết quan liêu tâm:

Cơ sở tài liệu (CSDL): Là tập kết dữ liệu

A

có tương quan cùng nhau bám theo một chủ thể nào là này được lưu bên trên PC năng lượng điện tử.

B

có tương quan cùng nhau bám theo một chủ thể nào là này được lưu bên trên những khí giới lưu giữ nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu yếu khai quật vấn đề của không ít người.

C

chứa đựng những loại dữ liệu: ký tự động, số, ngày/giờ, hình hình họa... của một đơn vị nào là cơ.

D

có tương quan cùng nhau bám theo một chủ thể nào là này được ghi lên giấy tờ.

Chọn câu vấn đáp chính nhất: Vai trò của CSDL vô đời sống:

A

Giúp nhân loại giải những câu hỏi KHKT

B

Tự động hùn nhân loại tiến hành những trách nhiệm mang ý nghĩa hóa học nguy nan hiểm

C

Lưu trữ, xử lí tài liệu tủ sách năng lượng điện tử

Xét về mặt mày cấu tạo, một cỗ những độ quý hiếm ứng với những cột được hiểu là:

Chọn câu vấn đáp chính nhất: Mô hình tài liệu mối liên hệ được E. F. Codd khuyến nghị năm nào?

Trong bảng tại đây, từng học viên chỉ mất mộ mã số (Mahs)

Khoá chủ yếu của bảng là:

B

Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan}

C

Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li}

D

Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}

Cho bảng DIEM_THI bao gồm với những ngôi trường SBD, Toan, Van, Anh. Để tính tổng điểm của từng sỹ tử tao người sử dụng đối tượng người dùng nào là thuận tiện nhất?

Hoạt động nào là tại đây với dùng CSDL?

B

Quản lý học viên vô ngôi nhà trường

Xét về mặt mày vật lý cơ, những quy mô tài liệu được tàng trữ ở đâu?

C

Cả bộ lưu trữ vô và bộ lưu trữ ngoài

D

Lưu trữ bên trên mạng internet

Khi kiến tạo những truy vấn vô Access, nhằm bố trí những ngôi trường vô khuôn chất vấn, tao nhập ĐK vào dòng xoáy nào là vô lưới QBE?

Trong lưới QBE của hành lang cửa số khuôn chất vấn (mẫu chất vấn ở chính sách thiết kế) thì mặt hàng Criteria ý nghĩa gì?

A

Mô miêu tả ĐK nhằm lựa chọn những bạn dạng ghi tiến hành khuôn chất vấn

B

Xác ấn định những ngôi trường xuất hiện tại vô khuôn hỏi

C

Xem thêm: kết bài viếng lăng bác

Xác ấn định những ngôi trường cần thiết bố trí

D

Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn