chất nào làm mất màu dung dịch brom

hint-header

Cập nhật ngày: 11-11-2022

Bạn đang xem: chất nào làm mất màu dung dịch brom


Chia sẻ bởi: Hoàng Đức Hiệp


Chất đem kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp brom ở ĐK thông thường là

Chủ đề liên quan

Công thức chung của ancol no, đơn chức mạch hở là

Công thức của methanol là

Oxi hóa ancol etylic (C2H5OH) vày CuO ( to ) nhận được hợp ý hóa học

Hình ảnh tận hưởng của group –OH cho tới gốc C6H5 – nhập phân tử phenol thể hiện nay qua loa phản xạ thân mật phenol với

Số group –OH nhập một phân tử glixerol là

Andehit axetic không phản xạ được với

Chất nhập cuộc phản xạ tráng bạc là

Số đồng phân ancol ứng với CTPT C3H8O là

Axit axetic (CH3COOH) không phản xạ với

Cho những hóa học sau: CH3CHO, C2H5 OH, CH3COOH, HCOOH. Chất đem sức nóng phỏng sôi tối đa là

Cho 0,1 mol axetilen thuộc tính với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị m là

Khi tiến hành phản xạ thế clo nhập 2-metylbutan thì nhận được tối hầu hết thành phầm monoclo là

Chọn tuyên bố đúng

A

Hidrocacbon thơm tho là những hidrocacbon nhập phân tử đem có một vòng benzen.

B

Hidrocacbon thơm tho đem mùi hương thơm tho, ko tan nội địa và nhẹ nhõm rộng lớn nước.

C

Ankylbenzen dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế vẹn toàn tử H của vòng benzen rộng lớn benzen.

D

Xem thêm: toán lớp 4 trang 132

Benzen và ankylbenzen làm mất đi color hỗn hợp kali pemanganat ở ĐK thông thường.

Toluen thuộc tính với Br2 khi đun rét theo đuổi tỉ trọng mol 1:1, nhận được hóa học cơ học X. Tên của X là

Phản ứng này không đưa đến andehit axetic ?

A

Cho axetilen thuộc tính với nước.

B

Oxi hóa ko trọn vẹn etilen.

C

Oxi hóa ko trọn vẹn ancol etylic.

D

Oxi hóa ko trọn vẹn ancol metylic.

Trong nọc độc của ong đem chứa chấp axit fomic. Khi bị ong nhen nhóm nhằm rời nhức, rời sưng, người tao thông thường bôi thẳng nhập vị trí bị nhen nhóm vày

Cho 9,4 gam phenol thuộc tính với Na vừa vặn đầy đủ nhận được V lit khí H2 đktc. Giá trị V là

Ancol và phenol đều thuộc tính được với

Chọn phương án đúng

A

Ancol nhiều chức hòa tan Cu(OH)2 tạo nên hỗn hợp xanh xao lam.

B

Khi lão hóa ancol đơn chức luôn luôn nhận được andehit.

C

Phenol thuộc tính với hỗn hợp Br2 tạo kết tủa White.

Xem thêm: nhà nước xuất hiện khi nào

D

Đun rét methanol nhập H2SO4 quánh thu được một anken.

Andehit axetic thể hiện nay tính lão hóa Lúc thuộc tính với