ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi

hint-header

Cập nhật ngày: 11-09-2022

Bạn đang xem: ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào đồng khởi


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Hà Linh 11K


Ý nghĩa cần thiết nhất của trào lưu “Đồng khởi” (1959- 1960) là

fake quần chúng. # lên thực hiện ngôi nhà ở nhiều thôn, xã miền Nam.

B

thực hiện lung lắc 100% tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

C

giáng một đòn u ám nhập quyết sách thực dân mới nhất của Mĩ.

D

Chuyển cách mệnh miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng quý phái thế tấn công..

Chủ đề liên quan

Biện pháp được xem như “xương sống” của kế hoạch “Chiến tranh giành đặc biệt” là

A

hé những cuộc tiến quân mò mẫm khử.

B

tăng nhanh chóng lực lượng quân group TP.Sài Gòn.

C

tổ chức dồn dân, lập “Ấp chiến lược”.

D

dùng phương án “trực thăng vận”.

Vai trò chủ yếu của Mặt trận Dân tộc hóa giải miền Nam VN (20-12-1960) nhập cuộc kháng chiến kháng Mĩ, cứu vãn nước?

A

Xây dựng lực lượng cách mệnh miền Nam.

B

Giữ gìn lực lượng cách mệnh sẵn sàng tấn công.

C

Lãnh đạo quần chúng. # miền Nam kiến tạo địa thế căn cứ.

D

Đoàn kết toàn dân kháng Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai.

Chiến thắng nào là của quân dân miền Nam đang được hé rời khỏi cao trào “tìm Mĩ nhưng mà tấn công, lùng ngụy nhưng mà diệt” bên trên từng miền Nam?

D

Chiến thắng nhập nhì mùa khô

Nội dung nào là không phải là giải pháp của Mĩ Lúc tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch cuộc chiến tranh toàn bộ (1965 - 1968) ở miền Nam Việt Nam?

A

Ồ ạt fake quân Mĩ và quân liên minh Mĩ nhập miền Nam VN.

B

Tiến hành cuộc chiến tranh tiêu hủy miền Bắc phen loại nhất.

C

Rút dần dần quân Mĩ và quân liên minh ngoài mặt trận miền Nam.

D

Mở những cuộc tiến quân tiến công nhập vùng “đất thánh Việt cộng”.

So với kế hoạch Chiến tranh giành đặc trưng (1961-1965), kế hoạch Chiến tranh giành toàn bộ (1965-1968) của Mĩ ở miền Nam VN với điểm mới nhất nào?

A

Quân group Mĩ nhập vai trò hầu hết bên trên mặt trận.

B

Quân group TP.Sài Gòn nhập vai trò hầu hết bên trên mặt trận.

C

Sở lãnh đạo quân sự chiến lược Mĩ ở miền Nam được xây dựng.

D

Mĩ dùng quân group TP.Sài Gòn nhằm xâm lăng Camphuchia.

Trên mặt mày trân quân sự chiến lược, thành công nào là của tao minh chứng tao hoàn toàn có thể vượt qua kế hoạch “Chiến tranh giành đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam?

A

Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa).

B

Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi)

C

Chiến thắng Đồng Xoài (Biên Hòa).

D

Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho).

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng phen loại 21 tháng 7 năm 1973 đang được nêu rõ ràng trách nhiệm cơ bạn dạng của cách mệnh miền Nam là

A

nối tiếp cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

B

fake quý phái cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

C

triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

D

fake quý phái quy trình tiến độ đấu tranh giành chủ quyền nhằm thống nhất tổ quốc.

Thắng lợi nào là của quân dân miền Nam buộc Mĩ nên tuyên phụ vương “phi Mĩ hóa” cuộc chiến tranh xâm lược?

A

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

B

Trận “Điện Biên Phủ bên trên không” năm 1972.

C

Cuộc tấn công kế hoạch năm 1972.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Nội dung nào là tại đây không phản ánh đích thị tình hình VN nhập thời gian 1954-1975?

A

Miền Nam và được hóa giải.

B

Xem thêm: đề thi văn cuối kì 2 lớp 6

Miền Nam không được hóa giải.

C

Miền Bắc và được hóa giải.

D

Đất nước trong thời điểm tạm thời bị phân chia tách thực hiện nhì miền.

Thắng lợi của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là sự thay đổi cho tới cuộc kháng chiến kháng Mĩ của quần chúng. # VN vì

A

buộc quân Mĩ và quân liên minh nên rút về nước.

B

fake cuộc kháng chiến quý phái quy trình tiến độ vừa vặn tấn công vừa vặn đàm.

C

buộc Mĩ nên kết thúc cuộc chiến tranh và lập lại chủ quyền ở VN.

D

thực hiện vỡ nợ kế hoạch toàn thị trường quốc tế của Mĩ.

Sắp xếp những sự khiếu nại sau theo đòi trình tự động thời gian:
1. Chiến thắng Vạn Tường. 2. Chiến thắng Ba Gia.
3. Chiến thắng nhì mùa thô. 4. Chiến thắng Điện Biên Phủ bên trên ko.

Thắng lợi nào là đang được hé rời khỏi kỉ vẹn toàn mới nhất cho tới dân tộc bản địa Việt Nam: kỉ vẹn toàn song lập dân tộc bản địa, thống nhất, tăng trưởng ngôi nhà nghĩa xã hội?

A

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

B

Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.

C

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

D

Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975.

Điểm mới nhất nhập kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ là

A

dùng thủ đoạn nước ngoài phú.

B

dùng thủ đoạn chủ yếu trị.

C

dùng thủ đoạn quân sự chiến lược.

D

dùng thủ đoạn kinh tế tài chính.

Lực lượng nhập vai trò hầu hết nhập kế hoạch “Chiến tranh giành viên bộ” (1965-1968) của Mĩ là ở miền Nam VN là

Ý nghĩa cần thiết nhất của thành công “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972 là

A

buộc Mĩ nên tuyên phụ vương ngừng hẳn từng sinh hoạt kháng đập miền Bắc.

B

vượt qua thủ đoạn tiêu hủy việc làm kiến tạo CNXH ở miền Bắc của Mĩ.

C

buộc Mĩ nên kí Hiệp quyết định Pari về kết thúc cuộc chiến tranh, lập lại chủ quyền ở VN.

D

buộc Mĩ nên kết thúc cuộc chiến tranh xâm lăng VN.

Thắng lợi tăng thêm ý nghĩa triển khai xong cơ bạn dạng trách nhiệm tấn công cho tới “Mĩ cút”, tạo ra thời cơ tiện lợi nhằm quần chúng. # tao tiến bộ lên hóa giải trọn vẹn miền Nam là

A

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

B

Cuộc tấn công kế hoạch xuân – hè 1972.

C

Chiến thắng “Điện Biên Phủ bên trên không” thời điểm cuối năm 1972.

D

Hiệp quyết định Pari 1973 về kết thúc cuộc chiến tranh, lập lại chủ quyền ở VN.

Một trong mỗi thủ đoạn của Mĩ nhập thời gian 1954 - 1975 là trở thành miền Nam VN thành

B

địa thế căn cứ quân sự chiến lược độc nhất.

C

thị ngôi trường xuất khẩu độc nhất.

Nguyên nhân có tính chất quyết định nhất fake tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1954-1975 là do

A

Nhân dân tao có truyền thống yêu thương nước nồng nàn.

B

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

C

Có hậu phương vững vững ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

D

Sự đoàn kết của quần chúng. # phụ vương nước Đông Dương.

Chiến thắng của quân dân VN trong những việc vượt qua cuộc tập luyện kích kế hoạch hàng không của Mĩ thời điểm cuối năm 1972 được xem như

B

trận “Điện Biên Phủ bên trên không”.

D

trận “Chi Lăng – Xương Giang”.

Thắng lợi nào là của quân dân miền Nam VN đã cho chúng ta thấy sự giảm sút và bất lực của quân group TP.Sài Gòn, kĩ năng can thiệp quay về vì chưng quân sự chiến lược vô cùng giới hạn của Mĩ?

A

Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) 1965.

B

Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

C

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

Cuộc Tiến công kế hoạch năm 1972.

D

Chiến thắng Đường 14 – Phước Long (1974).