trung quốc có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào sau đây để phát triển nông nghiệp

Miền Đông Trung Quốc với những ĐK bất ngờ tiện nghi này nhằm cải tiến và phát triển nông nghiệp:

Bạn đang xem: trung quốc có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào sau đây để phát triển nông nghiệp

Miền Đông Trung Quốc với những ĐK bất ngờ tiện nghi này nhằm cải tiến và phát triển nông nghiệp:

A. Đường bờ biển khơi nhiều năm và diện tích S khu đất nông nghiệp rộng lớn.

B. Địa hình nhiều mẫu mã và nhiệt độ ôn đới.

C. Đất đai phì nhiêu, mối cung cấp nước đầy đủ và nhiệt độ tiện nghi.

D. Miền Đông cướp 50% diện tích S bờ cõi.

Đáp án C

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Sài Gòn Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Sài Gòn Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: bài thi đánh giá năng lực của bộ công an

Tổng ôn - Luyện đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ