trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ miền là

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu chất vấn Đáp án và điều giải

Bạn đang xem: trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ miền là

Trong hệ CSDL mối quan hệ, miền là:

Câu chất vấn nhập đề: Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Thương hiệu tài liệu quan lại hệ

Đáp án và điều giải

đáp án đúng: D

Trong hệ CSDL mối quan hệ, miền là loại tài liệu của một tính chất.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu chất vấn liên quan

Phần mượt này tại đây ko cần là hệ QT CSDL quan lại hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Phát biểu này về hệ QTCSDL mối quan hệ là đúng?

A. Phần mượt dùng làm kiến thiết những CSDL quan lại hệ

B. Phần mượt dùng làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL quan lại hệ

C. Phần mượt Microsoft Access

D. Phần mượt nhằm giải những vấn đề quản lí lí đem chứa chấp những mối quan hệ Một trong những dữ liệt

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Xem thêm: khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển kinh tế xã hội của vùng đồi núi nước ta là

Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:

A. Sửa bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi

C. Xoá bạn dạng ghi

D. Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thuật ngữ “bộ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác này tại đây ko là khai quật CSDL quan lại hệ?

A. Sắp xếp những bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem dữ liệu

các thắc mắc khác

  • Thuật ngữ “miền” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Phát biểu này trong những tuyên bố sau là sai Khi nói tới miền?
  • Mô hình thông dụng nhằm kiến thiết CSDL mối quan hệ là:
  • Các định nghĩa dùng làm tế bào mô tả những nhân tố này sẽ khởi tạo trở nên quy mô tài liệu quan lại hệ?
  • Mô hình tài liệu mối quan hệ được E. F. Codd khuyến nghị năm nào?
  • Trong quy mô mối quan hệ, về mặt mũi cấu tạo thì tài liệu được thể hiện nay nhập các:
  • Đặc điểm này sau đấy là đặc thù của một mối quan hệ nhập hệ CSDL quan lại hệ?
  • Cho bảng tài liệu sau:Có những lí giải này tại đây nhận định rằng bảng cơ ko cần là 1 mối quan hệ nhập hệ CSDL quan lại hệ?
  • Khẳng toan này là sai Khi nói tới khoá?
  • Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng thế nào được gọi là buộc ràng chu toàn thực thể (ràng buộc khoá)?

đề trắc nghiệm tin cậy học tập 12 mới nhất nhất

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : chỉ bảo mật vấn đề trong những hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 13 : chỉ bảo mật vấn đề trong những hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách xây dựng của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài bác 12: Các loại phong cách xây dựng của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan lại hệ

Xem thêm: toán lớp 4 trang 132

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan lại hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Thương hiệu tài liệu quan lại hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 10 : Thương hiệu tài liệu quan lại hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài bác 8 : Truy vấn dữ liệu