tiếng anh 11 unit 15

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Before

Bạn đang xem: tiếng anh 11 unit 15

Before you read

Work in partner. Ask and answer the following questions.

(Làm việc với bạn làm việc. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)

1. Who is the first human to lớn fly into space?

(Ai là kẻ thứ nhất cất cánh nhập ko gian?)

2. Can vou name the first humans to lớn phối foot on the moon?

(Bạn rất có thể kể thương hiệu những người dân thứ nhất bịa chân lên Mặt Trăng?)

3. Who is the first Vietnamese to lớn fly into space?

(Ai là kẻ nước Việt Nam thứ nhất cất cánh nhập ko gian?)

Lời giải chi tiết:

1. The first human to lớn fly into space is Yuri Aleksevevich Gagarin.

(Người thứ nhất cất cánh nhập ngoài trái đất là Yuri Aleksevevich Gagarin.)

2. The first humans to lớn phối foot on the moon are Neil Armstrong and Buzz Aldrin.

(Những người thứ nhất bịa chân lên phía trên mặt trăng là Neil Armstrong và Buzz Aldrin.)

3. The first Vietnamese to lớn fly into space is Pham Tuan.

(Người nước Việt Nam thứ nhất cất cánh nhập ngoài trái đất là Phạm Tuân.)

While

While you read

Read the text about Yuri Alekseyevich Gagarin, the first human to lớn fly into space and then bởi the tasks that follow.

(Đọc những văn phiên bản về Yuri Alekseyevich Gagarin, người thứ nhất cất cánh nhập không khí và tiếp sau đó thực hiện những trọng trách tiếp theo sau.)

1. At 9.07 a.m. Moscow time on 12th April, 1961, Yuri Gagarin lifted off into space aboard the Vostok 1. Approximately 12 minutes later, the first human being was in orbit around the Earth at a tốc độ of more than vãn 17,000 miles per hour. His flight lasted 108 minutes.

2. The 27-year-old Soviet cosmonaut became the first person to lớn eat and drink in weightlessness. From his window in space, Gagarin was able to lớn view the earth in a way that no human beings had done before. The first words spoken from space were: “I see the Earth. It’s ví beautiful!"

3. Before Gagarin’s historic flight, there were still enormous uncertainties. No one knew precisely what would happen to lớn a human being in space. How would the body toàn thân react to lớn the extreme changes in temperature? How would the mind khuyễn mãi giảm giá with the psychological tension? If there was a technical failure, Gagarin might never get back to lớn the Earth.

4. The success of Gagarin’s flight attracted worldwide attention and made him a hero. In a telegram to lớn Moscow, U.S. President John F. Kennedy wrote, “The people of the United States share with the people of the Soviet Union their satisfaction for the safe flight of the astronaut in man's first venture into space. We congratulate you and the Soviet scientists and engineers who made this feat possible. ...”

5. Gagarin could have made another space flight if a tragic accident had not occurred. He died in a plane crash on a routine training flight in March 1968. After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, and the Cosmonaut Training Centre at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

Phương pháp giải:

Dịch bài:

1. Vào khi 9:07 giờ Moscow, ngày 12 tháng bốn năm 1961. Yuri Gagarin cất cánh nhập không khí bên trên tàu Vostok 1. Khoảng 12 phút tiếp sau đó, đợt thứ nhất quả đât cất cánh xung quanh hành trình Trái khu đất với vận tốc rộng lớn 17000 dặm một giờ. Chuyến cất cánh của ông kéo dãn 108 phút

2. Phi hành gia 27 tuổi tác người Liên Xô đang trở thành người thứ nhất ăn và húp nhập hiện tượng ko trọng lượng. Từ hành lang cửa số của tớ nhập không khí, Gagarin tiếp tục rất có thể nhìn Trái khu đất theo đuổi loại cơ hội nhưng mà ko một người nào là đã từng trước tê liệt. Nhưng thứ nhất được phân phát đi ra nhập ngoài trái đất là: "Tôi tiếp tục nhận ra Trái khu đất. Nó đẹp nhất quá!"

3. Trước chuyến cất cánh lịch sử dân tộc của Gagarin, vẫn còn đó tồn bên trên sự thiếu tín nhiệm rất rộng. Không ai biết đúng chuẩn những gì tiếp tục xẩy ra với cùng 1 quả đât nhập không khí. Làm thế nào là nhằm khung hình phản xạ với những thay cho thay đổi nghiêm khắc của nhiệt độ độ? Đầu óc quả đât tiếp tục thay đổi phó với việc stress tư tưởng như vậy nào? Nếu mang trong mình một lỗi kinh nghiệm, Gagarin ko lúc nào rất có thể quay về Trái Đất nữa.

4. Sự thành công xuất sắc của chuyến cất cánh của Gagarin tiếp tục hấp dẫn sự xem xét bên trên toàn trái đất và tạo cho ông trở nên một nhân vật. Trong một bức năng lượng điện tín gửi cho tới Moscow. Tổng thống Mĩ John F. Kennedy tiếp tục viết: "Nhân dân Hoa Kỳ van được share niềm sung sướng với quần chúng. # Liên Xô vì thế chuyến cất cánh an toàn và đáng tin cậy lưu lại bước chu du thứ nhất của quả đât nhập ngoài trái đất. Chúng tôi van chúc mừng chúng ta và những mái ấm khoa học tập, những kĩ sư Liên Xô - những người dân tạo sự thành công xuất sắc này…”

5. Gagarin rất có thể tiếp tục triển khai một chuyến cất cánh nhập không khí không giống nếu như một tai nạn đáng tiếc thảm khốc ko xẩy ra ông tắt thở nhập một vụ tai nạn đáng tiếc máy cất cánh bên trên một chuyến cất cánh giảng dạy tấp tểnh kì nhập mon 3 năm 1968. Sau khi ông bị tiêu diệt, quê nhà của ông, Gzhatsk được thay tên trở nên Gagarin và Trung tâm Đào tạo nên Cosmonaut bên trên TP. Hồ Chí Minh Star của Nga, được có tên người nhân vật dân tộc bản địa này.

Lời giải chi tiết:

Task 1

Task 1. Match the headings to lớn the paragraphs.

(Ghép title với đoạn văn.)

Paragraph 1

Paragraph 2

Paragraph 3

Paragraph 4

Paragraph 5

A. The tragic accident

B. The lift-off

C. Congratulations

Xem thêm: tác giả chiếc thuyền ngoài xa

D. View on Earth

E. Uncertainties

Lời giải chi tiết:

Paragraph 1 - B. The lift-off (Đoạn 1 - B. Cất cánh)

Paragraph 2 - D. View on Earth (Đoạn 2 - D. Quang cảnh Trái Đất)

Paragraph 3 - E. Uncertainties (Đoạn 3 - E. Sự ko chắc hẳn chắn)

Paragraph 4 - C. Congratulations (Đoạn 4 - C. Xin chúc mừng)

Paragraph 5 - A. The tragic accident (Đoạn 5 - A. Tai nàn nhức lòng)

Task 2

Task 2. Read the passage again and answer the questions.

(Đọc kĩ đoạn văn một lần tiếp nữa và vấn đáp những thắc mắc.)

1. How old was Gagarin when he became the first human being in space?

(Gagarin từng nào tuổi tác khi trở nên người thứ nhất cất cánh nhập vũ trụ?)

2. How long was he in space?

(Anh ấy ở nhập ngoài trái đất bao lâu?)

3. What questions were raised before Gasarin's space flight?

(Trước chuyến cất cánh nhập ngoài trái đất của Gagarin, người tớ tiếp tục nêu lên những yếu tố gì?)

4. What was the tốc độ of his spacecraft in orbit around the Earth?

(Vận tốc cái tàu ngoài trái đất của ông là từng nào khi ở nhập hành trình cất cánh vòng xung quanh Trái Đất?)

5. Why couldn’t Gagarin make a new space flight?

(Tại sao Gagarin ko thể triển khai một chuyến cất cánh ngoài trái đất mới?)

6. What was done after Gagarin's death to lớn honour this national hero?

(Người tớ đã từng gì sau tử vong của Gagarin nhằm tuyên dương anh ấy là nhân vật dân tộc?)

Lời giải chi tiết:

1. He was 27 years old.

(Ông 27 tuổi tác.)

2. He was in space for 108 minutes.

(Ông ở nhập không khí nhập 108 phút.)

3. They were what would happen to lớn a human being in space or how the body toàn thân would react to lớn the extreme changes in temperature or how the mind would khuyễn mãi giảm giá with the psycholigical tension.

(Đó là các thứ tiếp tục xẩy ra với cùng 1 quả đât nhập không khí hoặc khung hình tiếp tục phản xạ ra làm sao với những thay cho thay đổi nghiêm khắc về nhiệt độ phỏng hoặc tư tưởng tiếp tục thích ứng thế nào là với stress tư tưởng ra làm sao.)

4. It was more than vãn 17.000 miles per hour.

(Hơn 17.000 dặm một giờ.)

5. Because he died in a plane crash on a routine training flight in March 1968.

(Bởi vì thế ông tiếp tục bị tiêu diệt nhập một vụ tai nạn đáng tiếc máy cất cánh bên trên một chuyến cất cánh huấn luyện và đào tạo thông thường xuyên nhập mon 3 năm 1968.)

6. After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, and the Cosmonaut Trainins Center at Star City, Russia, was given the name of this national hero.

(Sau khi ông tắt thở, quê nhà của ông Gzhatsk được thay tên trở nên Gagarin, và Trung tâm huấn luyện và đào tạo Cosmonaut bên trên Star City, Nga, được mệnh danh của nhân vật dân tộc bản địa này.)

After you read

After you read

Complete the summary of the reading passage by putting the words/ phrases in the box into the blanks.

(Hoàn trở nên phiên bản tóm lược của bài bác phát âm bằng phương pháp bịa những từ/ cụm kể từ nhập bảng nhập vị trí trống không.)

impossible             named after           lasted                         gravity              success                  view                      in space                     cosmonaut

On 12th April, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) ______ became the first human being (2) ______. Although his flight (3) ______ only 108 minutes, its (4) ______ made him become a national hero. He also became the first person to lớn eat and drink in zero (5) ______ , and he was able to lớn (6) ______ the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin's desire of revisiting space (7) ______. After his death, his hometown and the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) ______ him.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: truy vấn dữ liệu có nghĩa là

On 12th April, 1961, Yuri Gagarin, a Russian (1) cosmonaut became the first human being (2) in space. Although his flight (3) lasted only 108 minutes, its (4) success made him become a national hero. He also became the first person to lớn eat and drink in zero (5) gravity, and he was able to lớn (6) view the Earth in a way that no one had done before. Unfortunately, plane crash in March 1968 made Gagarin's desire of revisiting space (7) impossible. After his death, his hometown and the Cosmonaut Training: Centre at Star City, Russia were (8) named after him.

Tạm dịch: 

Vào ngày 12 tháng bốn năm 1961, Yuri Gagarin, một phi hành gia người Nga trở nên quả đât đầu tiên bay nhập vũ trụ. Mặc cho dù chuyến cất cánh của ông chỉ kéo dài 108 phút, thành công của nó khiến cho ông trở nên nhân vật dân tộc bản địa. Ông cũng đang trở thành người thứ nhất ăn và húp nhập hiện tượng không trọng lực, và ông tiếp tục đem thể ngắm nhìn Trái Đất theo đuổi một cơ hội nhưng mà ko ai đó đã thực hiện trước đó. Thật rủi ro, vụ tai nạn đáng tiếc máy cất cánh mon 3 năm 1968 tiếp tục tạo cho ước muốn của Gagarin về sự việc nhập không khí đợt nữa bất khả thi. Sau khi ông tắt thở, quê nhà của ông và Trung tâm huấn luyện và đào tạo Cosmonaut: Trung tâm bên trên Star City, Nga được đặt tên theo ông.