tiến hành thí nghiệm theo các bước sau

Câu chất vấn

Tiến hành những thử nghiệm theo dõi quá trình sau:

Bạn đang xem: tiến hành thí nghiệm theo các bước sau

Bước 1: Cho nhập nhị ống thử từng ống 2 ml etyl axetat.

Bước 2: Thêm 2 ml hỗn hợp H2SO4 20% nhập ống loại nhất; 4 ml hỗn hợp NaOH 30% nhập ống loại nhị..

Bước 3: Lắc đều cả nhị ống thử, lắp đặt ống sinh hàn, hâm nóng nhẹ nhõm trong tầm 5 phút, nhằm nguội.

Cho những tuyên bố sau:

(a) Sau bước 2, hóa học lỏng nhập ống loại nhất phân lớp, hóa học lỏng nhập ống loại nhị tương đồng.

(b) Sau bước 3, hóa học lỏng nhập cả nhị ống thử đều tương đồng.

(c) Sau bước 3, thành phầm của phản xạ thủy phân nhập cả nhị ống thử đều tan đảm bảo chất lượng nội địa.

(d) Tại bước 3, rất có thể thay cho việc hâm nóng nhẹ nhõm vì thế đun cơ hội thủy (ngâm nội địa nóng).

(e) Ống sinh hàn có công dụng giới hạn sự thất bay của những hóa học lỏng nhập ống thử.

Số tuyên bố đúng

  • A 5
  • B 3
  • C 2
  • D 4

Lời giải chi tiết:

Ở bước 3, khi đun nhẹ nhõm tiếp tục xẩy ra phản xạ ở cả hai ống nghiệm:

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

- Ống 1: CH3COOC2H5 + H2O \(\overset {{H_2}S{O_4}} \leftrightarrows \) CH3COOH + C2H5OH

- Ống 2: CH3COOC2H5 + NaOH \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CH3COONa + C2H5OH

Xét những vạc biểu:

(a) sai vì như thế thời điểm này chưa xuất hiện phản xạ, CH3COOC2H5 tan không nhiều nội địa nên có khả năng sẽ bị tách lớp ở cả nhị ống.

(b) sai vì như thế ống 1 xẩy ra phản xạ thuận nghịch tặc nên luôn luôn tồn bên trên este bị tách lớp

(c) đích thị, chú ý chữ "sản phẩm" là những hóa học mới nhất, được tạo nên ở phản xạ hóa học:

   + Ống 1: Sản phẩm là CH3COOH và C2H5OH đều tan đảm bảo chất lượng nhập nước

   + Ống 2: Sản phẩm là CH3COONa và C2H5OH đều tan đảm bảo chất lượng nhập nước

(d) đích thị vì như thế đó cũng là 1 trong cơ hội hỗ trợ nhiệt độ chừng mang đến phản xạ thủy phân xảy ra

(e) đúng

Xem thêm: nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự hình thành gió mùa ở việt nam

→ 3 tuyên bố đúng

Đáp án B

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay