thuật ngữ quan hệ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

Mã câu hỏi: 4285

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: dù đục dù trong con sông vẫn chảy

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: trong các máy sau máy nào thu sóng điện từ do đài phát thanh phát ra

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

  • Mô hình thông dụng nhằm kiến thiết CSDL mối quan hệ là:
  • Các định nghĩa dùng làm tế bào miêu tả những nhân tố này sẽ tạo nên trở nên quy mô tài liệu quan lại hệ?
  • Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:
  • Phát biểu này về hệ QTCSDL mối quan hệ là đúng?
  • Thuật ngữ quan lại hệ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Thuật ngữ bộ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Thuật ngữ nằm trong tính” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Đặc điểm này sau đấy là đặc thù của một mối quan hệ nhập hệ CSDL quan lại hệ?
  • Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng thế nào được gọi là buộc ràng vẹn toàn thực thể (ràng buộc khoá)?
  • Hai bảng nhập một CSDL mối quan hệ link cùng nhau thông qua: