thể tích khối chóp đều

Công thức tổng quát lác và công thức tính nhanh chóng thể tích khối chóp đều:

Khối chóp đều

 • Là khối chóp với lòng là nhiều giác đều và những cạnh mặt mũi cân nhau (hoặc góc thân thích lòng và những cạnh mặt mũi bởi vì nhau)

 • Chân lối cao trùng với tâm lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp mặt mũi đáy;

 • Các cạnh mặt mũi tạo nên với lòng góc bởi vì nhau;

 • Các mặt mũi mặt tạo nên với lòng góc bởi vì nhau;

 • Chiều cao $h$ khối chóp xác lập bởi vì $h=\sqrt{{{b}^{2}}-R_{d}^{2}},$ vô cơ ${{R}_{d}}$ là nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp nhiều giác lòng và $b$ là phỏng lâu năm cạnh mặt mũi.

 • Khối chóp n giác đều, phỏng lâu năm cạnh lòng là a, phỏng lâu năm cạnh mặt mũi là b với $V=\dfrac{1}{24}{{a}^{2}}\cot \dfrac{\pi }{n}\sqrt{4{{b}^{2}}-\dfrac{{{a}^{2}}}{{{\sin }^{2}}\dfrac{\pi }{n}}}.$

Một số tình huống quan trọng của khối chóp đều

 • Khối tứ diện đều cạnh $a$ với $V=\dfrac{\sqrt{2}{{a}^{3}}}{12}$ và $V=\dfrac{\sqrt{3}{{h}^{3}}}{8},$ vô cơ $h=\dfrac{a\sqrt{6}}{3}$ là độ cao khối tứ diện đều.  
 • Khối chóp tam giác đều cạnh lòng bởi vì $a,$ cạnh mặt mũi bởi vì $b$ với $V=\dfrac{{{a}^{2}}\sqrt{3{{b}^{2}}-{{a}^{2}}}}{12}.$
 • Khối chóp tứ giác đều cạnh lòng bởi vì $a,$ cạnh mặt mũi bởi vì $b$ với $V=\dfrac{{{a}^{2}}\sqrt{2(2{{b}^{2}}-{{a}^{2}})}}{6}.$
 • Khối chóp tứ giác đều phải sở hữu toàn bộ những cạnh bởi vì $a,$ với $V=\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{6}.$
 • Khối chén diện đều cạnh $a$ là phù hợp của nhì khối chóp tứ giác đều phải sở hữu toàn bộ những cạnh bởi vì $a$ với $V=\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{3}.$
 • Khối chóp lục giác đều cạnh lòng bởi vì $a,$ cạnh mặt mũi bởi vì $b$ với $V=\dfrac{{{a}^{2}}\sqrt{3({{b}^{2}}-{{a}^{2}})}}{2}.$

>>Xem thêm: Công thức tổng quát lác tính thể tích của một khối tứ diện bất kì và những tình huống quánh biệt

>>Xem thêm: Thể tích của khối chóp với cạnh mặt mũi vuông góc với mặt mũi lòng và thể tích của khối chóp với nhì mặt mũi mặt nằm trong vuông góc với mặt mũi đáy

>>Xem thêm: Giải đáp học viên - Cho hình chóp S.ABCD, ABCD là hình thoi, SA=x, SB=SC=SD=AB=1, x=? nhằm hình chóp S.ABCD hoàn toàn có thể tích lớn số 1.

Combo 4 Khoá Luyện ganh đua trung học phổ thông Quốc Gia 2023 Môn Toán dành riêng cho teen 2K5

Khối chóp có tính lâu năm thân phụ cạnh mặt mũi bởi vì nhau

Khối chóp $S.{{A}_{1}}{{A}_{2}}...{{A}_{n}}$ với $S{{A}_{1}}=S{{A}_{2}}=S{{A}_{3}}=k$ thì chân lối cao của khối chóp trùng với tâm lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác ${{A}_{1}}{{A}_{2}}{{A}_{3}}.$ Vì vậy độ cao khối chóp $h=\sqrt{{{k}^{2}}-R_{{{A}_{1}}{{A}_{2}}{{A}_{3}}}^{2}}.$

Bạn đang xem: thể tích khối chóp đều

Khối chóp $S.{{A}_{1}}{{A}_{2}}...{{A}_{n}}$ với $S{{A}_{1}}=S{{A}_{2}}=...=S{{A}_{m}}(3\le m\le n)$ khi cơ nhiều giác ${{A}_{1}}{{A}_{2}}...{{A}_{m}}$ nội tiếp và hình chiếu vuông góc của $S$ lên trên bề mặt bằng lòng trùng với tâm nước ngoài tiếp của nhiều giác ${{A}_{1}}{{A}_{2}}...{{A}_{m}}.$

Ví dụ 1: Cho khối lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'$ với $AB=a,\text{ }BC=3a,\text{ }CA=\dfrac{5a}{2}.$ hiểu ${A}'A={A}'B={A}'C$ và cạnh mặt mũi $A{A}'$ tạo nên với mặt mũi bằng lòng $\left( ABC \right)$ một góc ${{60}^{0}}.$ Thể tích của khối lăng trụ đang được cho tới bằng

A. $\dfrac{5\sqrt{3}{{a}^{3}}}{2}.$

B. $\dfrac{15\sqrt{3}{{a}^{3}}}{2}.$

C. $\dfrac{15\sqrt{3}{{a}^{3}}}{8}.$

D. $\dfrac{5\sqrt{3}{{a}^{3}}}{8}.$

Giải. Vì ${A}'A={A}'B={A}'C$ nên hình chiếu vuông góc của \[{A}'\] xuống mặt mũi bằng $\left( ABC \right)$ trùng với tâm lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp $O$ của tam giác $ABC.$

Ta với ${A}'O\bot \left( ABC \right)\Rightarrow \left( A{A}',\left( ABC \right) \right)=\widehat{{A}'AO}={{60}^{0}}\Rightarrow {A}'O=OA\tan {{60}^{0}}={{R}_{ABC}}\sqrt{3}=\dfrac{AB.BC.CA}{4{{S}_{ABC}}}\sqrt{3}$

$\Rightarrow {{V}_{ABC.{A}'{B}'{C}'}}={{S}_{ABC}}.{A}'O=\dfrac{AB.BC.CA}{4}\sqrt{3}=\dfrac{15\sqrt{3}{{a}^{3}}}{8}.$ Chọn đáp án C.

Ví dụ 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ với $SA=1,$ toàn bộ những cạnh sót lại bởi vì $\sqrt{3}.$ Tính thể tích khối chóp $S.ABCD.$

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}.$

B. $\dfrac{\sqrt{6}}{2}.$

Xem thêm: enjoy + ving hay to v

C. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}.$

D. $\dfrac{\sqrt{6}}{3}.$

Giải. Tứ giác $ABCD$ có tính lâu năm những cạnh bởi vì $\sqrt{3}$ nên là một trong hình thoi có tính lâu năm cạnh bởi vì $\sqrt{3}.$

Vì $SB=SC=SD=\sqrt{3}$ nên hình chiếu của $S$ lên trên bề mặt bằng $(ABCD)$ trùng với tâm lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp $H$ của tam giác $BCD.$ Vì tam giác $BCD$ cân nặng bên trên $C$ nên $H\in AC$ là trung trực của cạnh $BD.$

Gọi $O=AC\cap BD$ để ý $\Delta SBD=\Delta ABD(c-c-c)\Rightarrow SO=AO\Rightarrow SO=\dfrac{AC}{2}\Rightarrow \Delta SAC$ vuông bên trên $S.$

Do cơ $AC=\sqrt{S{{A}^{2}}+S{{C}^{2}}}=2\Rightarrow SH=\dfrac{SA.SC}{AC}=\dfrac{\sqrt{3}.1}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}.$

Ta với $B{{D}^{2}}=4O{{B}^{2}}=4\left( B{{C}^{2}}-O{{C}^{2}} \right)=4B{{C}^{2}}-A{{C}^{2}}=12-4=8\Rightarrow BD=2\sqrt{2}.$

Do cơ ${{S}_{ABCD}}=\dfrac{1}{2}AC.BD=\dfrac{1}{2}.2.2\sqrt{2}=2\sqrt{2}\Rightarrow {{V}_{S.ABCD}}=\dfrac{1}{3}{{S}_{ABCD}}.SH=\dfrac{1}{3}.2\sqrt{2}.\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}.$ Chọn đáp án D.

Tự luyện: Khối chóp $S.ABCD$ với lòng là hình thoi cạnh $2$ và $SB=SC=SD=2,$ cạnh $SA$ thay cho thay đổi. Gọi $M$ là trung điểm của $SA.$ Thể tích lớn số 1 của khối tứ diện $MBCD$ bằng

Xem thêm: Bong Da INFO - trực tiếp tỷ số bóng đá nhanh và chuẩn nhất