sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào

Câu hỏi:

28/08/2020 31,087

Bạn đang xem: sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào

A. Gradien mật độ hóa học tan

C. Trao thay đổi hóa học của tế bào

D. Cung cung cấp năng lượng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án là D

Sự mút hút khoáng dữ thế chủ động của tế bào dựa vào đa số vô tích điện được cung cấp

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần rộng lớn những dưỡng chất được hít vào vô cây một cơ hội dữ thế chủ động được ra mắt theo dõi công thức nào?

A. Vận gửi kể từ điểm đem mật độ cao cho tới điểm đem mật độ thấp ở rễ cần thiết không nhiều năng lượng

B. Vận gửi kể từ điểm đem mật độ cao cho tới điểm đem mật độ thấp ở rễ

C. Vận gửi kể từ điểm đem mật độ thấp cho tới điểm đem mật độ cao ở rễ ko cần thiết tiêu tốn năng lượng

D. Vận gửi kể từ điểm đem mật độ thấp cho tới điểm đem mật độ cao ở rễ cần thiết tiêu tốn năng lượng

Câu 2:

Nước chuồn vô mạch mộc theo dõi tuyến phố gian ngoan bào cho tới nội so bì thì gửi sang trọng tuyến phố tế bào hóa học vì

A. Tế bào nội so bì đem đai caspari ngấm nước nên nước vận chuyển sang được

B. Tế bào nội so bì ko ngấm nước nên nước ko vận chuyển sang được

C. Nội so bì đem đai caspari ko ngấm nước nên nước ko ngấm qua loa được

D. Áp suất thấm vào của tế bào nội so bì thấp nên nước cần dịch rời sang trọng tuyến phố khác

Câu 3:

Sự mút hút khoáng thụ động của tế bào dựa vào đa số vào

A. Hoạt động trao thay đổi chất

Xem thêm: đại học tài chính marketing học phí

B. Chênh chéo mật độ ion

C. Cung cung cấp năng lượng

D. Hoạt động thẩm thấu

Câu 4:

Nước và ion khoáng được hít vào vô mạch mộc của rễ qua loa tuyến phố nào?

A. Con lối qua loa trở thành tế bào -  ko bào

B. Con lối qua loa hóa học vẹn toàn sinh – gian ngoan bào

C. Con lối qua loa ko bào – gian ngoan bào

D. Con lối qua loa hóa học vẹn toàn sinh – ko bào

Câu 5:

Bón phân quá bạt mạng lượng, cây bị héo và bị tiêu diệt là do

A. Làm cho tới cây giá và héo lá

B. Các vẹn toàn lố khoáng vô tế bào nhiều, làm mất đi ổn định ấn định bộ phận hóa học vẹn toàn sinh của tế bào lông hút

C. Nồng phỏng dịch khu đất cao hơn nữa mật độ dịch bào thực hiện cho tới tế bào lông mút hút ko mút hút được nước vày chế độ thẩm thấu

D. Thành phần khoáng hóa học làm mất đi ổn định ấn định đặc điểm lí hoá của keo dán giấy đất

Câu 6:

Vòng đai Caspari đem vai trò

A. Điều chỉnh loại vận gửi vô trung trụ

B. Điều chỉnh sự đóng góp ngỏ của khí khổng

C. Điều chỉnh quy trình quang quẻ ăn ý của cây

Xem thêm: bài tập về hiện tại đơn

D. Điều chỉnh hoạt động và sinh hoạt thở của rễ