skills 2 unit 3 lớp 9


3. Which of the following expressions are more likely to tát be used by Miss Sweetie when she gives advice?

Tổng thích hợp đề thi đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: skills 2 unit 3 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Task 1a. Listen to tát an interview with Mis Sweetie, the advice columnist of 4Teen magazine.

(Nghe bài xích phỏng vấn cô Sweetie, thể loại câu nói. khuyên răn của tập san 4Teen. )

Phương pháp giải:

Tapescripts:

Interviewer:.. .So how vì thế you lượt thích this work?

Miss Sweetie: Oh very much. I feel lượt thích I'm living my teenage years again! ( laugh) But really, it's great that I can help our dear readers in this way

Interviewer: Do you find it difficult to tát give advice?

Miss Sweetie: Well, yes... I take time to tát think of the best possible advice that I can give. I think it's most important that we put ourselves r other people's shoes.

Interviewer: So it's about being able to tát empathise...

Miss Sweetie: Exactly. But even so sánh, we also need to tát be very careful about how to tát put the advice into words. We need to tát be sensitive... It's not only -about giving the best solution, it's also about helping the person get over negative feelings. For example, I often use ‘It might be a good idea to tát...’ rather phàn nàn ‘You ought to tát..Or perhaps ‘I think you should...’ for mạ sounds much better phàn nàn ‘You must.’

Tạm dịch:

Người phỏng vấn: … Vậy các bạn mến việc làm này như vậy nào?

 Sweetie: Ôi, thật nhiều. Tôi cảm nhận thấy như tôi đang được sinh sống trong thời hạn thiếu thốn niên của tôi một thứ tự nữa![cười]). Nhưng thực sự, thiệt tuyệt Lúc tôi rất có thể chung người hâm mộ thân thiện yêu thương của Shop chúng tôi Theo phong cách này.

Người phỏng vấn: Bạn đem cảm nhận thấy trở ngại Lúc thể hiện câu nói. khuyên?

 Sweetie: À, vâng ... tôi dành riêng thời hạn nhằm suy nghĩ về câu nói. khuyên răn hữu ích nhất nhưng mà tôi rất có thể thể hiện. Tôi suy nghĩ điều cần thiết nhất là Shop chúng tôi bịa đặt bản thân nhập địa điểm của những người không giống.

Người phỏng vấn: Vì vậy, này đó là về sự rất có thể thông cảm ...

 Sweetie: Chính xác. Nhưng trong cả vì vậy, Shop chúng tôi cũng cần được vô cùng cẩn trọng về kiểu cách replay khuyên răn nhập câu nói. phát biểu. Chúng tớ cần được nhậy bén ... Đó không chỉ là là biện pháp cực tốt, nhưng mà còn khiến cho người cơ vượt lên những xúc cảm xấu đi. Ví dụ: tôi thường được sử dụng ‘Có thể là một trong ý tưởng phát minh hay…” thay cho ‘Bạn nên…’. Hoặc có lẽ rằng 'Tôi suy nghĩ chúng ta nên ...' với tôi nghe hoặc hơn thế nhiều đối với ‘Bạn phải…’.

Bài 1 b

b. Choose the best answer. 

(Chọn câu vấn đáp đích thị nhất.)

1. Miss Sweetie likes/doesn’t like her work as an advice columnist.

2. She is in/no longer in her adolescence.

3. She thinks giving advice to tát people is easy/not easy.

4. It takes time/doesn’t take time for her to tát come up with a piece of advice.

5. She thinks to tát give good advice we need/don’t need to empathise with people.

Lời giải chi tiết:

1. likes

2. no longer in

3. not easy

4. takes time

5. need

 

1. Miss Sweetie likes her work as an advice columnist.

(Cô Sweetie mến việc làm của cô ấy ấy như 1 ngôi nhà tư vấn.)

2. She is no longer in her adolescence.

(Cô ấy không hề ở nhập tuổi tác thiếu niên của cô ấy ấy.)

3. She thinks giving advice to tát people is not easy.

(Cô suy nghĩ tư vấn mang đến quý khách là rất khó.)

4. It takes time for her to tát come up with a piece of advice.

(Cô ấy tốn thời hạn để mang rời khỏi một câu nói. khuyên răn.)

5. She thinks to tát give good advice we need to empathise with people.

(Cô ấy suy nghĩ để mang rời khỏi được câu nói. khuyên răn chất lượng tốt tất cả chúng ta cần thiết đồng cảm với quý khách.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2: Answer the questions. 

(Trả câu nói. những thắc mắc.)

1. What are the two things that Miss Sweetie likes about her work?

(Hai điều nhưng mà cô Sweetie mến về việc làm của tôi là gì?)

2. What did she say was most important when giving others advice?

(Cô ấy phát biểu gì là cần thiết nhất lúc cho tất cả những người không giống câu nói. khuyên?)

3. Why does she think the language used for giving advice is also important?

(Tại sao cô ấy cho là ngôn từ được dùng để mang rời khỏi câu nói. khuyên răn cũng quan liêu trọng?)

Lời giải chi tiết:

1. She feels lượt thích she is living her teenage years again, and she loves helping readers by giving them advice.

(Cô ấy cảm nhận thấy như cô ấy đang được sinh sống trong thời hạn tuổi tác thiếu thốn niên một đợt tiếp nhữa, và cô ấy mến giúp sức người hâm mộ bằng phương pháp mang đến bọn họ câu nói. khuyên răn.)

2. She said it's most important that we put ourselves in other people's shoes.

(Cô ấy phát biểu điều cần thiết nhất là Shop chúng tôi bịa đặt bản thân nhập địa điểm của những người không giống.)

3. Because language should be used sensitively so sánh that the person can get over the negative feelings.

(Bởi vì thế ngôn từ nên được dùng một cơ hội nhạy bén nhằm người cơ rất có thể vượt lên xúc cảm xấu đi.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Which of the following expressions are more likely to tát be used by Miss Sweetie when she gives advice?

(Cụm này tại đây đem kỹ năng được cô Sweetie người sử dụng Lúc thể hiện câu nói. khuyên răn.)

Xem thêm: giới hạn sinh thái là

1. ‘You ought to tát talk to tát her.’

('Bạn nên thì thầm với cô ấy.')

2. ‘I think you should talk to tát her.’

('Tôi suy nghĩ chúng ta nên phát biểu với cô ấy.')

3. ‘You must talk to tát her.’

('Bạn cần phát biểu với cô ấy.')

4. ‘You have to tát talk to tát her.’

('Bạn cần phát biểu với cô ấy.')

5. ‘It might be a good idea to tát talk to tát her.’

('Đó rất có thể là một trong ý tưởng phát minh hoặc Lúc thì thầm với cô ấy.')

Lời giải chi tiết:

1. No

2. Yes

3. No

4. No

5. Yes

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Look at 2, A Closer look 1 and give one piece of advice to tát each student 

(Nhìn nhập bài xích 2 phần A Closer Look 1 và thể hiện câu nói. khuyên răn cho từng học viên.)

Example: (Ví dụ)

A. Have you thought about asking a friend who is confident about maths to tát help you? Perhaps you just need a little more practice.

(Bạn đang được suy nghĩ cho tới việc nhờ một người các bạn mạnh mẽ và tự tin về toán học tập chung bản thân chưa? Có lẽ các bạn chỉ việc rèn luyện nhiều hơn thế nữa một chút ít.)

Lời giải chi tiết:

B. I know how you feel, but I don't think you should worry about this change. It's normal, and it shows that you're growing up.

(Tôi biết các bạn cảm nhận thấy thế này, tuy nhiên tôi ko suy nghĩ chúng ta nên lo ngại về sự việc thay cho thay đổi này. Nó là thông thường, và nó đã cho thấy các bạn đang được vững mạnh.)

C. If I were you, I wouldn't have too high expectations. I would vì thế my best in the exam, but I don't think it's a good idea to tát feel so sánh stressed.

(Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục không tồn tại kỳ vọng quá cao. Tôi tiếp tục nỗ lực thực hiện cực tốt nhập kỳ thi đua, tuy nhiên tôi ko suy nghĩ cảm nhận thấy quá căng thẳng mệt mỏi là vấn đề chất lượng tốt.)

D. Have you thought about telling this to tát your parents? They might think of a good solution to tát help you.

(Bạn đem suy nghĩ về kể việc này với cha mẹ không? Họ rất có thể suy nghĩ rời khỏi một biện pháp chất lượng tốt sẽ giúp các bạn.)

E. It might help to tát consider breaking this big task into smaller tasks and then tackle them one by one.

(Có lẽ tiếp tục hữu ích Lúc quan tâm đến phân chia trách nhiệm rộng lớn này trở thành những trách nhiệm nhỏ rộng lớn và tiếp sau đó giải quyết và xử lý từng cái một.)

F. It might be a good idea to tát talk about this to tát someone. Have you thought about turning to tát your teacher for help?

(Nó rất có thể là một trong ý tưởng phát minh hoặc Lúc nói tới điều này với ai cơ. Quý Khách đem suy nghĩ về sự nhờ việc giúp sức của nhà giáo của người tiêu dùng không?)

Bài 5 a

Video chỉ dẫn giải

Task 5. a. Write a short note to tát Miss Sweetie to tát her for advice about a problem at school or with your friends. Use the ‘Asking advice’ box on SKILLS 1, page 32 to tát you. Sign the letter with a made-up name not your real name.

(Viết 1 đoạn cộc cho tới cô Sweetie van nài câu nói. khuyên răn về yếu tố bắt gặp ở ngôi trường hoặc với đồng chí bản thân. Sử dụng "Xin câu nói. khuyên" tại đoạn Skills 1 trang 32. Kí bởi vì thương hiệu ko cần thương hiệu thiệt.)

Lời giải chi tiết:

Dear Miss Sweetie,

I am in grade 9 at a school in the thành phố. I love my school, my teacher and my parents. But this year, I have to tát learn too much. My parents want mạ to tát become an engineer so sánh I must try my best to tát enter the best university. Beside that, I have to tát travel far to tát learn English. My weekend is also fully booked with music class, swimming class... I vì thế not have time for myself. I vì thế not know how to tát tell with my parents about this problem. Could you give mạ some advice about this?

Tạm dịch:

Cô Sweetie thân thiện mến,

Cháu đang được học tập lớp 9 bên trên 1 ngôi trường nhập TP. Hồ Chí Minh. Cháu yêu thương ngôi trường, nhà giáo và phụ thân u bản thân. Nhưng trong năm này, con cháu cần học tập thật nhiều. Thầy u ham muốn con cháu phát triển thành kĩ sư vì vậy con cháu cần nỗ lực rất là nhằm nhập được ngôi trường ĐH cực tốt. Bên cạnh cơ, con cháu còn cần ra đi nhằm học tập giờ Anh. Ngày vào cuối tuần của con cháu kín lịch với lớp học tập nhạc, học tập tập bơi... Cháu không tồn tại thời hạn giành riêng cho phiên bản thân thiện. Cháu ko biết làm thế nào nhằm phát biểu với cha mẹ bản thân về yếu tố này.

Bài 5 b

5b. As a whole class, put the notes in a pile and take a diferent note. Write a short answer (2-3 sentences) to tát give advice about the problem. Use the ‘Giving advice’ box above for help.

(Cả lớp tụ hợp những chú mến và thực hiện 1 cái chú mến không giống. Viết 1 câu vấn đáp cộc gọn gàng (2 - 3 câu) để mang rời khỏi câu nói. khuyên răn về yếu tố. Sử dụng mục " Đưa câu nói. khuyên" nhằm thực hiện.)

Lời giải chi tiết:

I think you should talk to tát your parents about this situation and tell them about what you really want. About your schedule, you should ask your parents to tát rearrange it so sánh that you can have time to tát relax. That must be better for not only your physical but also mental health.

(Cô suy nghĩ con cháu nên thì thầm với cha mẹ về trường hợp này và phát biểu mang đến bọn họ biết điều nhưng mà con cháu thực sự ước muốn. Còn về lịch học tập, con cháu nên ý kiến đề nghị cha mẹ bố trí lại nhằm nhưng mà con cháu rất có thể đem thời hạn thư giãn giải trí. Điều này sẽ chất lượng tốt mang đến không chỉ là sức mạnh thể hóa học mà còn phải mang đến sức mạnh niềm tin của con cháu.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Looking back Unit 3 trang 34 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  3. Give at least two examples for each of these sets of skills. Đưa rời khỏi tối thiểu 2 ví dụ cho từng kĩ năng sau

 • Project Unit 3 trang 35 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp bài xích tập luyện phần Project Unit 3 Trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 1 Unit 3 trang 32 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp những bài xích tập luyện phần Skills 2 Trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Communication Unit 3 trang 31 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng thích hợp những bài xích tập luyện phần Communication Trang 30 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Đọc lại đoạn đối thoại tại đoạn Getting Started. Gạch chân những câu trần thuật, ghi chép lại câu thẳng nhưng mà Mai phát biểu với Phúc và cha mẹ cô ấy.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định chung học viên lớp 9 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.