phân số thập phân là gì

1. Khái niệm phân số thập phân

Quảng cáo

Bạn đang xem: phân số thập phân là gì

Khái niệm: Các phân số với khuôn số là \(10\,;\,\,\,100\,;\,\,\,1000\,;\,\,\,...\) được gọi là những phân số thập phân.

Ví dụ: những phân số  \(\dfrac{3}{{10}};\,\dfrac{{99}}{{100}};\,\dfrac{{123}}{{1000}}\) là những phân số thập phân.

Chú ý: với một số trong những phân số hoàn toàn có thể ghi chép trở nên phân số thập phân.

2. Một số dạng bài bác tập

Dạng 1 : Đọc – ghi chép phân số thập phân

Cách gọi – ghi chép phân số thập phân tương tự động giống như các phân số thường thì.

Khi gọi phân số tao gọi tử số trước rồi gọi “phần”, tiếp sau đó gọi cho tới khuôn số.

Khi ghi chép số thập phân, tử số là số ngẫu nhiên ghi chép bên trên gạch men ngang, khuôn số là số ngẫu nhiên không giống \(0\) ghi chép bên dưới gạch men ngang.

Ví dụ:

- Phân số  \(\dfrac{7}{{10}}\) được gọi là bảy phần mươi.

- Phân số “hai mươi phụ vương phần một trăm” được ghi chép là \(\dfrac{{23}}{{100}}\).

Dạng 2: So sánh nhì phân số thập phân

Cách đối chiếu nhì phân số thập phân tương tự động như cơ hội đối chiếu nhì phân số thường thì.

Ví dụ: Điền lốt phù hợp nhập địa điểm chấm:    \(\dfrac{3}{{10}} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{7}{{10}}\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{{72}}{{100}} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{{53}}{{100}}\).

Xem thêm: dịch vụ lưu trữ đám mây của microsoft là gì

Cách giải:

So sánh nhì phân số \(\dfrac{3}{{10}}\) và  \(\dfrac{7}{{10}}\) tao thấy đều phải sở hữu khuôn số là \(10\) và \(3 < 7\) nên  \(\dfrac{3}{{10}} < \dfrac{7}{{10}}\,;\)

So sánh nhì phân số \(\dfrac{{72}}{{100}}\) và  \(\dfrac{{53}}{{100}}\) tao thấy đều phải sở hữu khuôn số là \(100\) và \(72 > 53\) nên  \(\dfrac{{72}}{{100}} > \dfrac{{53}}{{100}}.\)

Vậy: \(\dfrac{3}{{10}} < \dfrac{7}{{10}}\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \dfrac{{72}}{{100}} > \dfrac{{53}}{{100}} .\)

Dạng 3: Chuyển thay đổi một số trong những phân số ko nên là phân số thập phân trở nên phân số thập phân

Phương pháp giải:

- Tìm một số trong những sao mang lại số tê liệt nhân với khuôn số thì được \(10\,;\,\,\,100\,;\,\,\,1000\,;\,\,\,...\)

- Nhân cả tử số và khuôn số với nằm trong số tê liệt và để được phân số thập phân.

Hoặc :

- Tìm một số trong những sao mang lại khuôn số phân tách mang lại một số trong những thì được \(10\,;\,\,\,100\,;\,\,\,1000\,;\,\,\,...\)

- Chia cả tử số và khuôn số với nằm trong số tê liệt và để được phân số thập phân.

Ví dụ : Chuyển những phân số sau trở nên phân số thập phân:\(\dfrac{1}{2};\,\,\dfrac{4}{5}  ;\,\,\dfrac{{84}}{{200}}\)

Cách giải:

Xem thêm: km, m, dm, cm, mm lớp 2

Ta thấy $2 \times 5 = 10;\,\,\,5 \times 2 = 10;\,\,\,200:2 = 100;\,\,84:2 = 42$ .

Vậy tao hoàn toàn có thể gửi những phân số vẫn mang lại trở nên phân số thập phân như sau:

$\begin{array}{ccccc}\dfrac{1}{2} = \dfrac{{1 \times 5}}{{2 \times 5}} = \dfrac{5}{{10}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{4}{5} & \, = \dfrac{{4 \times 2}}{{5 \times 2}} = \dfrac{8}{{10}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{{84}}{{200}} = \dfrac{{84:2}}{{200:2}} = \dfrac{{42}}{{100}}\\\,\end{array}$