nhân tố vô sinh bao gồm tất cả

Câu hỏi:

09/09/2020 18,297

Bạn đang xem: nhân tố vô sinh bao gồm tất cả

A. Tất cả những yếu tố vật lý cơ hoá học tập của môi trường xung quanh xung xung quanh sinh vật

Đáp án chủ yếu xác

B. Đất, nước, bầu không khí, nhiệt độ, khả năng chiếu sáng, những yếu tố vật lý cơ xung quanh sinh vật

C. Đất, nước, bầu không khí, nhiệt độ, khả năng chiếu sáng, những hóa học hoá học tập của môi trường xung quanh xung xung quanh loại vật.

D. Đất, nước, bầu không khí, nhiệt độ, khả năng chiếu sáng, nhiệt độ phỏng của môi trường xung quanh xung xung quanh sinh vật

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án nên chọn là: A

Nhân tố sinh thái xanh vô sinh bao hàm toàn bộ những yếu tố vật lý cơ hoá học tập của môi trường xung quanh xung xung quanh sinh vật

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu sai trong những câu sau:

A. Nhân tố sinh thái xanh là toàn bộ những nguyên tố của môi trường xung quanh hiệu quả thẳng hoặc loại gián tiếp cho tới sinh vật

B. Các hóa học cơ học vô môi trường xung quanh là yếu tố sinh thái xanh vô sinh

C. Sinh vật ko nên là nguyên tố sinh thái

D. Các yếu tố sinh thái xanh được phân thành 2 group là group yếu tố vô sinh và group yếu tố hữu sinh

Câu 2:

Môi ngôi trường sinh sống của loại vật bao gồm có:

A. Đất-nước-không khí

B. Đất-nước-không khí-sinh vật

C. Đất-nước-không khí-trên cạn

D. Đất-nước-trên cạn-sinh vật

Câu 3:

Xem thêm: kim đồng hồ tích tắc tích tắc

Nhân tố sinh thái xanh nào là sau đó là yếu tố vô sinh?

A. Quan hệ nằm trong sinh

B. Sinh vật kí sinh – loại vật chủ

C. Sinh vật này ăn loại vật khác

D. Nhiệt phỏng môi trường

Câu 4:

Loài vi trùng Rhizobium sinh sống nằm trong sinh với cây bọn họ Đậu nhằm đáp ứng hỗ trợ môi trường xung quanh kị khí mang đến việc cố định và thắt chặt nito, bọn chúng đem môi trường xung quanh sinh sống là

A. Trên cạn

B. Sinh vật

C. Đất

D. Nước

Câu 5:

Các yếu tố tại đây, yếu tố nào là là yếu tố sinh thái xanh vô sinh hiệu quả lên sinh vật:

A. Là những yếu tố sinh thái xanh nhưng mà hiệu quả của chính nó lên loại vật không xẩy ra phân bổ vì thế tỷ lệ thành viên của quần thể

B. Là những yếu tố sinh thái xanh nhưng mà hiệu quả của chính nó lên loại vật bị phân bổ vì thế tỷ lệ thành viên của quần thể

C. Là những nguyên tố môi trường xung quanh ko tương quan cho tới nhiệt độ, thời tiết…

D. Là những yếu tố sinh thái xanh tùy theo tỷ lệ quần thể

Câu 6:

Các yếu tố sinh thái xanh được phân thành nhì group sau:

A. Nhóm yếu tố sinh thái xanh loại vật và con cái người

B. Nhóm yếu tố sinh thái xanh vô sinh và hữu sinh

C. Nhóm yếu tố sinh thái xanh bên trên cạn và bên dưới nước

Xem thêm: cho hình chữ nhật abcd

D. Nhóm yếu tố sinh thái xanh bất lợi và đem lợi