nghĩa của từ là gì


Có thể phân tích và lý giải nghĩa của kể từ bởi vì nhì cơ hội chính: Trình bày định nghĩa nhưng mà kể từ biểu thị; Đưa đi ra những kể từ đồng nghĩa tương quan hoặc trái khoáy nghĩa với kể từ cần thiết phân tích và lý giải.

1. Cách giải nghĩa

Có thể giải thích nghĩa của từ bởi vì nhì cơ hội chủ yếu như sau:

Bạn đang xem: nghĩa của từ là gì

Quảng cáo

- Trình bày định nghĩa nhưng mà kể từ biểu thị.

- Đưa đi ra những kể từ đồng nghĩa tương quan hoặc trái khoáy nghĩa với kể từ cần thiết phân tích và lý giải.

2. Ví dụ

- VD 1: Trình bày định nghĩa nhưng mà kể từ biểu thị:

+ ấm êm áp: Cảm giác thoải mái, ko lạnh giá.

+ Quần thần: các quan lại vô triều (xét vô quan hệ với vua).

+ Học hành: học và rèn luyện để sở hữu nắm vững, sở hữu kĩ năng.

Xem thêm: he was the first man who left the burning building

- VD 2: Đưa đi ra những kể từ đồng nghĩa tương quan hoặc trái khoáy nghĩa với kể từ cần thiết giải thích:

+ Siêng năng: đồng nghĩa với chịu khó, chịu khó.

+ Phu thê: đồng nghĩa với phu nhân ông chồng.

+ Lạc quan: trái nghĩa với bi quan lại.

+ Tích cực: trái nghĩa với xấu đi. 


  • Khái niệm nghĩa của từ

    Nghĩa của kể từ là nội dung (sự vật, đặc thù, sinh hoạt, quan lại hệ…) nhưng mà kể từ biểu thị.

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí