một người đi xe máy từ a đến b

Câu hỏi:

18/03/2020 32,915

Bạn đang xem: một người đi xe máy từ a đến b

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Gọi chừng nhiều năm quãng lối AB là x (km), (x > 0, km)

Thời lừa lọc chuồn kể từ A cho tới B: Giải bài xích 12 trang 131 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 (giờ)

Thời lừa lọc chuồn kể từ B cho tới A: Giải bài xích 12 trang 131 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 (giờ)

Thời lừa lọc về thấp hơn thời hạn chuồn trăng tròn phút = Giải bài xích 12 trang 131 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 giờ nên tớ sở hữu phương trình:

Giải bài xích 12 trang 131 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vậy quãng lối AB nhiều năm 50km.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Xem thêm: dãy hoạt động hóa học

Câu 1:

Phân tích nhiều thức sau trở thành nhân tử: x2 + 2x – 3

Câu 2:

Giải phương trình:

Giải bài xích 9 trang 130 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Câu 3:

Chứng minh rằng hiệu những bình phương của nhì số lẻ bất kì thì phân chia không còn cho tới 8.

Câu 4:

Phân tích nhiều thức sau trở thành nhân tử: a2 – b2 – 4a + 4

Câu 5:

Phân tích nhiều thức sau trở thành nhân tử: 4x2y2 – (x2 + y2)2

Câu 6:

Một xí nghiệp sản xuất ý định phát triển 1500 thành phầm vô 30 ngày. Nhưng nhờ tổ chức triển khai làm việc hợp lí nên thực tiễn vẫn phát triển thường ngày vượt lên 15 thành phầm. Do ê xí nghiệp sản xuất vẫn phát triển không chỉ vượt quá ngưỡng ý định 255 thành phầm mà còn phải triển khai xong trước thời hạn. Hỏi thực tiễn xí nghiệp sản xuất vẫn tinh giảm được bào nhiêu ngày?

Xem thêm: để hàm số đồng biến trên r