một mảnh đất hình chữ nhật

Chủ đề toán lớp 4 một mảnh đất hình chữ nhật: Toán lớp 4 đem thắc mắc thú vị về một mảnh đất hình chữ nhật. Trong thắc mắc, tất cả chúng ta được đòi hỏi tính diện tích S của mảnh đất nền bại liệt. Đây là 1 trong vấn đề hứa hứa hẹn đưa đến nụ cười và thách thức hùn học viên cách tân và phát triển kĩ năng toán học tập của tớ. Việc giải quyết và xử lý vấn đề này cần dùng kỹ năng và kiến thức về chu vi, chiều rộng lớn và chiều nhiều năm. phẳng phiu phương pháp tính toán đúng chuẩn, học viên tiếp tục hoàn toàn có thể mò mẫm rời khỏi diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật bại liệt.

Tìm diện tích S mảnh đất nền hình chữ nhật nhập vấn đề toán lớp 4 một mảnh đất hình chữ nhật?

Tìm diện tích S một mảnh đất hình chữ nhật nhập vấn đề toán lớp 4 \"một mảnh đất hình chữ nhật\" hoàn toàn có thể được xem bằng phương pháp nhân chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của chính nó.
Trước tiên, tớ cần phải biết rằng diện tích S của một hình chữ nhật vì chưng tích của nhì cạnh của chính nó. Tại trên đây, tất cả chúng ta không tồn tại vấn đề về chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của mảnh đất nền, tuy nhiên tớ hoàn toàn có thể dùng vấn đề về nửa chu vi và quan hệ thân thiện chiều nhiều năm và chiều rộng lớn nhằm mò mẫm rời khỏi độ quý hiếm của bọn chúng.
Theo thắc mắc, tớ hiểu được nửa chu vi của mảnh đất nền là 160m và chiều rộng lớn kém cỏi chiều nhiều năm 52m. Như vậy hoàn toàn có thể được màn biểu diễn vì chưng phương trình:
2 * (chiều nhiều năm + chiều rộng) = 2 * 160m
2 * (chiều nhiều năm + (chiều nhiều năm - 52m)) = 320m
2 * (2 * chiều nhiều năm - 52m) = 320m
4 * chiều nhiều năm - 104m = 320m
4 * chiều nhiều năm = 424m
chiều nhiều năm = 424m / 4
chiều nhiều năm = 106m
Vậy tớ đem chiều nhiều năm của mảnh đất nền là 106m. Tiếp theo dõi, tớ hoàn toàn có thể mò mẫm chiều rộng lớn bằng phương pháp dùng quan hệ tiếp tục cho:
chiều rộng lớn = chiều nhiều năm - 52m
chiều rộng lớn = 106m - 52m
chiều rộng lớn = 54m
Cuối nằm trong, tớ hoàn toàn có thể tính diện tích S mảnh đất nền bằng phương pháp nhân chiều nhiều năm với chiều rộng:
diện tích = chiều nhiều năm * chiều rộng
diện tích = 106m * 54m
diện tích = 5,724m²
Vậy diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật nhập vấn đề là 5,724m².

Bạn đang xem: một mảnh đất hình chữ nhật

Tuyển sinh khóa huấn luyện Xây dựng RDSIC

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều nhiều năm là 8m và chiều rộng lớn là 5m. Tính diện tích S của mảnh đất nền này.

Để tính diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật, tất cả chúng ta dùng công thức diện tích S = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn.
Trong tình huống này, chiều nhiều năm của mảnh đất nền là 8m và chiều rộng lớn là 5m.
Áp dụng công thức, tất cả chúng ta có:
Diện tích = 8m × 5m = 40m^2.
Vậy diện tích S của mảnh đất nền này là 40m^2.

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem diện tích S là 24m². tường rằng chiều nhiều năm vội vàng 3 lượt chiều rộng lớn. Hãy mò mẫm chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của mảnh đất nền bại liệt.

Ta gọi chiều nhiều năm của mảnh đất nền là x và chiều rộng lớn của mảnh đất nền là nó. Theo đề bài bác, tớ đem hệ phương trình sau:
xy = 24 (1)
x = 3y (2)
Thay (2) nhập (1), tớ được:
3y^2 = 24
y^2 = 8
y = √8 (vì nó là phỏng nhiều năm ko âm)
y ≈ 2.83
Thay nó nhập (2), tớ được:
x = 3 * 2.83
x ≈ 8.49
Vậy, chiều nhiều năm của mảnh đất nền là x ≈ 8.49m và chiều rộng lớn của mảnh đất nền là nó ≈ 2.83m.

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem diện tích S là 24m². tường rằng chiều nhiều năm vội vàng 3 lượt chiều rộng lớn. Hãy mò mẫm chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của mảnh đất nền bại liệt.

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chu vi là 30m. tường chiều nhiều năm to hơn chiều rộng lớn 5m. Hãy tính diện tích S của mảnh đất nền bại liệt.

Để tính diện tích S mảnh đất nền hình chữ nhật, tất cả chúng ta cần phải biết chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của mảnh đất nền này. Theo vấn đề tiếp tục cho tới, chiều nhiều năm to hơn chiều rộng lớn 5m.
Ta gọi chiều nhiều năm là x (m), chiều rộng lớn là x - 5 (m). Vì chu vi của hình chữ nhật là 30m, tớ đem công thức chu vi hình chữ nhật là:
2(x + x - 5) = 30
2(2x - 5) = 30
4x - 10 = 30
4x = 40
x = 10
Dựa nhập độ quý hiếm x, tớ hoàn toàn có thể tính diện tích S của mảnh đất nền. Diện tích hình chữ nhật được xem bằng phương pháp nhân chiều nhiều năm và chiều rộng lớn cùng nhau. Vậy diện tích S của mảnh đất nền là:
Diện tích = x * (x - 5) = 10 * (10 - 5) = 10 * 5 = 50 m²
Vậy diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật này đó là 50 mét vuông.

Toán lớp 4 - Tính chu vi, diện tích S hình chữ nhật - Bài 1 - Thầy Nguyễn Văn Quyền

Bạn mới mẻ học tập về tính chất chu vi và diện tích S hình chữ nhật? Đừng lo ngại, đoạn phim này tiếp tục giúp cho bạn nắm rõ nhất về kiểu cách đo lường này. Hãy nằm trong coi nhằm phát triển thành Chuyên Viên đo lường hình chữ nhật!

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem diện tích S là 48m². Tính chu vi của mảnh đất nền này.

Để tính chu vi của một mảnh đất hình chữ nhật, tớ dùng công thức chu vi của hình chữ nhật là: chu vi = 2 * (chiều nhiều năm + chiều rộng).
Vì diện tích S của mảnh đất nền tiếp tục nghĩ rằng 48m², tức là diện tích S = chiều nhiều năm * chiều rộng lớn. Ta cần thiết mò mẫm 2 số vẹn toàn dương đem tích là 48 và tính chu vi kể từ bại liệt.
Có một trong những phương pháp để mò mẫm 2 số vẹn toàn dương đem tích là 48. Trong tình huống này, tớ hoàn toàn có thể mò mẫm những cặp số vẹn toàn dương (vd: 1 và 48, 2 và 24, 3 và 16, ...). Khi tìm ra cặp số, tớ substitude độ quý hiếm của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn nhập công thức chu vi nhằm đo lường.
Ví dụ: Giả sử tớ lựa chọn cặp số vẹn toàn dương 6 và 8.
Diện tích = 6 * 8 = 48 m².
Chu vi = 2 * (6 + 8) = 2 * 14 = 28 m.
Vậy, chu vi của mảnh đất nền này là 28 mét.

_HOOK_

Xem thêm: Giới thiệu Cakhia TV - Kênh trực tuyến bóng đá hàng đầu

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chu vi là 26m. tường rằng chiều rộng lớn vội vàng 3 lượt chiều nhiều năm. Hãy mò mẫm chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của mảnh đất nền bại liệt.

Gọi chiều nhiều năm của mảnh đất nền là x (đơn vị m) và chiều rộng lớn là 3x (đơn vị m).
Theo đề bài bác, chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật là 26m.
Ta đem công thức chu vi hình chữ nhật là: Chu vi = 2 x (chiều nhiều năm + chiều rộng)
26 = 2(x + 3x)
26 = 2(4x)
26 = 8x
Để giải phương trình bên trên, tớ phân tách nhì vế cho tới 8:
x = 26/8
x = 3.25 (đơn vị m)
Vậy chiều nhiều năm của mảnh đất nền là 3.25m và chiều rộng lớn của mảnh đất nền là 3 x 3.25 = 9.75m.

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem diện tích S là 35m². tường rằng chiều nhiều năm là 7m. Hãy tính chiều rộng lớn của mảnh đất nền bại liệt.

Để tính chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật, tớ đem diện tích S của mảnh đất nền là 35m² và chiều nhiều năm là 7m.
Diện tích một mảnh đất hình chữ nhật được xem vì chưng công thức: diện tích S = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn.
Với diện tích S là 35m² và chiều nhiều năm là 7m, tớ hoàn toàn có thể dùng công thức bên trên nhằm tính chiều rộng lớn của mảnh đất nền.
35m² = 7m × chiều rộng
Để tính chiều rộng lớn, tớ phân tách diện tích S cho tới chiều dài:
chiều rộng lớn = diện tích S / chiều dài
chiều rộng lớn = 35m² / 7m
chiều rộng lớn = 5m
Vậy, chiều rộng lớn của mảnh đất nền này đó là 5m.

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem diện tích S là 35m². tường rằng chiều nhiều năm là 7m. Hãy tính chiều rộng lớn của mảnh đất nền bại liệt.

Mảnh khu đất hình chữ nhật, chu vi 180m, chiều rộng lớn 3/5 chiều nhiều năm - Tính diện tích S miếng đất

Bạn đang được mong muốn mò mẫm hiểu về miếng đất? Video này tiếp tục giúp cho bạn đo lường chu vi và diện tích S mảnh đất nền một cơ hội đơn giản và dễ dàng. Hãy coi tức thì nhằm phát triển thành Chuyên Viên toán lớp 4!

Toán lớp 4 - Ôn thi đua thân thiện học tập kì 2 - Giải vấn đề về chu vi diện tích S hình chữ nhật

Ôn tập luyện cho tới kỳ thi đua thân thiện học tập kì 2 liệu đem đơn giản? Đừng lo ngại, đoạn phim này tiếp tục giúp cho bạn giải được những vấn đề về chu vi và diện tích S hình chữ nhật một cơ hội nhanh gọn lẹ. Hãy coi nhằm phát triển thành người xuất sắc toán lớp 4!

Mảnh khu đất hình chữ nhật đem diện tích S là 72m² và chiều nhiều năm là 12m. Tìm chu vi của mảnh đất nền này.

Để mò mẫm chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật này, tớ cần phải biết rằng chu vi của một hình chữ nhật được xem vì chưng công thức Phường = 2(a + b), nhập bại liệt a và b theo thứ tự là chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của hình chữ nhật.
Theo đề bài bác, diện tích S của mảnh đất nền là 72m² và chiều nhiều năm là 12m. Ta hoàn toàn có thể dùng công thức diện tích S của hình chữ nhật A = a * b nhằm mò mẫm chiều rộng lớn của mảnh đất nền.
72m² = 12m * b
b = 72m² / 12m
b = 6m
Vậy chiều rộng lớn của mảnh đất nền là 6m.
Áp dụng nhập công thức chu vi của hình chữ nhật:
P = 2(12m + 6m)
P = 2(18m)
P = 36m
Vậy chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật là 36m.

Xem thêm: cho đường tròn tâm o

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chu vi là 28m. tường rằng chiều rộng lớn là 4m. Hãy tính diện tích S của mảnh đất nền bại liệt.

Đầu tiên, tớ hiểu được chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật là 28m, và chiều rộng lớn của mảnh đất nền là 4m. Để tính diện tích S của mảnh đất nền, tớ hoàn toàn có thể dùng công thức diện tích S hình chữ nhật: Diện tích = chiều nhiều năm x chiều rộng lớn.
Vì vậy, bạn phải mò mẫm chiều nhiều năm của mảnh đất nền. Ta hiểu được chu vi của hình chữ nhật là tổng của 2 chiều nhiều năm và 2 chiều rộng lớn, tức là 28m = 2(Chiều nhiều năm + 4m). Khi giải phương trình này, tớ hoàn toàn có thể tìm ra độ quý hiếm của chiều nhiều năm.
Trong tình huống này, chu vi là 28m và chiều rộng lớn là 4m, nên tớ hoàn toàn có thể tính chiều nhiều năm bằng phương pháp dùng phương trình: 28m = 2(Chiều nhiều năm + 4m).
Tiếp theo dõi, tớ giải phương trình nhằm mò mẫm độ quý hiếm của chiều dài:
28m = 2(Chiều nhiều năm + 4m)
28m = 2Chiều nhiều năm + 8m
Trừ 8m kể từ nhì bên:
20m = 2Chiều dài
10m = Chiều dài
Vì vậy, chiều nhiều năm của mảnh đất nền là 10m.
Cuối nằm trong, tớ hoàn toàn có thể tính diện tích S của mảnh đất nền vì chưng công thức Diện tích = chiều nhiều năm x chiều rộng:
Diện tích = 10m x 4m = 40m².
Vậy diện tích S của mảnh đất nền hình chữ nhật là 40m².

Mảnh khu đất hình chữ nhật đem diện tích S là 150m² và chiều rộng lớn là 10m. Hãy tính chiều nhiều năm của mảnh đất nền này.

Để tính chiều nhiều năm của mảnh đất nền hình chữ nhật, tớ dùng công thức tính diện tích S của hình chữ nhật, tức là: Diện tích = Chiều nhiều năm x Chiều rộng lớn.
Với vấn đề tiếp tục cho tới, diện tích S mảnh đất nền là 150m² và chiều rộng lớn là 10m, tớ có: 150 = Chiều nhiều năm x 10.
Để mò mẫm chiều nhiều năm, tớ phân tách cả nhì vế cho tới 10: Chiều nhiều năm = 150 / 10 = 15m.
Vậy, chiều nhiều năm của mảnh đất nền là 15m.

_HOOK_