minh trị là hiệu của vua

Câu hỏi:

20/08/2019 14,014

A. Mútxuhitô

Bạn đang xem: minh trị là hiệu của vua

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Minh Trị là hiệu của vua Mútxuhitô, vốn là vị Thiên hoàng trong thời kỳ Minh Trị, ông được biết với thương hiệu gọi Minh Trị Thiên hoàng. Minh Trị là vị Thiên hoàng thứ 122 của Nhật Bản theo danh sách Thiên hoàng truyền thống, trị vì như thế từ thời điểm ngày 3 mon hai năm 1867 cho tới Khi tạ thế. 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài học tập tay nghề rút rời khỏi kể từ cuộc Duy tân Minh Trị (1868) so với việc làm thay đổi quốc gia ở nước ta lúc này là

A. xóa vứt trọn vẹn khuôn mẫu cũ, tiêu thụ, giao lưu và học hỏi khuôn mẫu tiến thủ cỗ, khuôn mẫu mới nhất bên trên thế giới

B. dựa vô sức khỏe của khối cấu kết công - nông nhằm tổ chức việc làm thay đổi khu đất nước

C. áp dụng thích hợp những trở nên tựu văn hóa truyền thống tiến thủ cỗ của toàn cầu vô ĐK rõ ràng của quốc gia.

D. khai quật triệt nhằm và dùng tối nhiều mối cung cấp khoáng sản (than đá, dầu mỏ…).

Câu 2:

Đến thân thích thế kỉ XIX, Nhật Bản là 1 quốc gia

A. song lập, sở hữu độc lập và cải tiến và phát triển theo dõi tuyến phố tư phiên bản căn nhà nghĩa.

B. nửa nằm trong địa, nửa phong loài kiến và phụ thuộc u ám vô thực dân Pháp.

C. song lập, sở hữu độc lập tuy nhiên chính sách phong loài kiến rơi vào cảnh rủi ro khủng hoảng.

D. sở hữu nền tạo ra công nghiệp hàng đầu châu Á và loại nhị toàn cầu (sau Mĩ).

Câu 3:

Nội dung nào là sau đây phản ánh đích nhất về tình hình xã hội Nhật Bản thân thích thế kỉ XIX?

A. Mọi xích míc vô xã hội đều được dung hòa

B. Tồn trên rất nhiều xích míc ở toàn bộ những nghành tài chính, chủ yếu trị, xã hội

C. Mâu thuẫn nóng bức thân thích dân cày với lãnh chúa phong kiến

D. Mâu thuẫn nóng bức thân thích dân cày với địa căn nhà phong kiến

Câu 4:

Nội dung nào là không phản ánh đích ý nghĩa sâu sắc của cuc Duy tân Minh Trị năm 1868 ở Nhật Bản?

Xem thêm: trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng

A. Có ý nghĩa sâu sắc như 1 cuộc cách mệnh tư sản

B. Đưa Nhật Bản cải tiến và phát triển theo dõi tuyến phố của những nước tư phiên bản phương Tây

C. Đưa Nhật Bản trở nên nước đế quốc có một không hai ở châu Á

D. Xóa vứt chính sách quân căn nhà, cởi lối mang đến căn nhà nghĩa tư phiên bản trị triển

Câu 5:

Từ đầu thế kỉ XIX cho tới trước năm 1868, điểm sáng bao quấn của nền tài chính Nhật Bản là gì?

A. Nông nghiệp lạc hậu

B. Công nghiệp trị triển

C. Thương mại mặt hàng hóa

D. Sản xuất quy tế bào lớn

Câu 6:

Hiến pháp năm 1889 quy toan thiết chế của nước Nhật là chế độ

A. dân căn nhà nằm trong hòa

B. dân căn nhà đại nghị

C. cộng hòa tư sản

D. quân căn nhà lập hiến

Câu 7:

Điểm khác lạ của xã hội phong loài kiến Nhật Bản đối với xã hội phong loài kiến nước ta ở thân thích thế kỉ XIX là

A. mầm mống tài chính tư phiên bản căn nhà nghĩa xuất hiện nay vô nông nghiệp

B. mầm mống tài chính tư phiên bản căn nhà nghĩa cải tiến và phát triển thời gian nhanh chóng

C. xuất hiện nay nhiều tổ chức triển khai độc quyền sở hữu năng lực phân bổ nền tài chính.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 122

D. tiến hành “bế quan lại lan cảng” ko chia sẻ với thương nhân quốc tế.