máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào

Máu chảy nhập hệ tuần trả kín như vậy nào?

Bạn đang xem: máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào

Máu chảy nhập hệ tuần trả kín như vậy nào?

A. Máu chảy nhập động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề cao hoặc khoảng, vận tốc huyết chảy thời gian nhanh.

B. Máu chảy nhập động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề thấp, vận tốc huyết chảy chậm rì rì.

C. Máu chảy nhập động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề thấp, vận tốc huyết chảy thời gian nhanh.

D. Máu chảy nhập động mạch máu bên dưới áp lực nặng nề cao, vận tốc huyết chảy chậm rì rì.

Đáp án A

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 luyện 2 200.000đ 149.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
Tổng ôn Toán học tập lớp 12 luyện 2 200.000đ 149.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ

Xem thêm: vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất nước ta

Mua 1 tặng 1: Sách Đề minh hoạ Sinh 2024 tặng sách Tự học tập ngẫu nhiên

200.000đ 149.000đ

Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ