hướng dẫn học chú đại bi tiếng phạn từng câu

Chú Đại Bi trong những nghi tiết tụng niệm phổ thông là chữ phiên âm theo phong cách Âm Phạn - Âm Hán - Âm Việt. Dưới đấy là những video clip chỉ dẫn học tập Chú Đại Bi giờ Phạn (Sanskrit) cực kỳ cụ thể của Phật tử Liên Tâm (GS. Phan Đình Quế).

Lợi ích nhiệm color của Chú Đại bi

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Chú Đại Bi này được Bồ tát Quán Thế Âm hiểu trước một cuộc tập dượt họp của những Phật, ý trung nhân tát, những thần và vương

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Chú Đại Bi này được Bồ tát Quán Thế Âm hiểu trước một cuộc tập dượt họp của những Phật, ý trung nhân tát, những thần và vương

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, vì thế ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài xích chú này còn có 84 câu, người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ tiến hành 15 điều lành lặn, không biến thành 15 loại hoạnh tử bức sợ hãi.

Bạn đang xem: hướng dẫn học chú đại bi tiếng phạn từng câu

Được 15 điều lành

1. Sinh rời khỏi thông thường được bắt gặp vua hiền khô,

2. Thường sinh nhập nước an ổn định,

3. Thường bắt gặp vận may,

4. Thường bắt gặp được các bạn chất lượng,

5. Sáu căn khá đầy đủ,

6. Tâm đạo nhuần nhuyễn,

7. Không phạm giới cấm,

8. Bà con cái hòa thuận thương yêu thương,

9. Của cải đồ ăn thông thường được đủ đầy,

10. Thường được người không giống kính cẩn, giúp sức,

11. Có của báu không biến thành cướp đoạt,

12. Cầu gì đều được toại ý,

13. Long, Thiên, thiện thần thông thường theo đuổi hộ vệ,

14. Được bắt gặp Phật nghe pháp,

15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa rạm thâm thúy.

Không bị 15 loại hoạnh tử

1. Chết vì như thế đói khát khốn đau khổ,

Xem thêm: bài văn về đất nước việt nam

2. Chết vì như thế bị gông xiềng, kìm hãm tiến công đập,

3. Chết vì như thế oan gia báo thù hằn,

4. Chết vì như thế chiến trường,

5. Chết vì như thế bị mãnh thú hổ, sài lang thực hiện sợ hãi,

6.Chết vì như thế rắn rết, trườn cạp,

7. Chết trôi, bị tiêu diệt cháy,

8. Chết vì như thế bị dung dịch độc,

9. Chết vì như thế trùng độc thực hiện sợ hãi,

10. Chết vì như thế điên loàn rơi rụng trí,

11. Chết vì như thế té kể từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm,

12. Chết vì như thế người ác trù ếm,

13. Chết vì như thế lặn thần, hung quỷ thực hiện sợ hãi,

14. Chết vì như thế bệnh nguy kịch bức bách,

15. Chết vì như thế tự động tử.

Ngoài rời khỏi, theo Kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 đổi mới, toàn bộ phiền óc tội chướng đều được chi phí trừ, thân thuộc khẩu ý thanh tịnh.

Thần chú Đại Bi được những tông phái Phật giáo trì niệm cực kỳ thịnh hành và phổ biến. Tuy nhiên, thần chú này được những căn nhà Phật học tập dịch không giống nhau về thương hiệu kinh gần giống chương cú. Đơn cử như bạn dạng dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi sở hữu 94 câu, bạn dạng dịch của ngài Kim Cương Trí sở hữu 113 câu, bạn dạng dịch của ngài Bất Không sở hữu 82 câu…

Hướng dẫn học tập Chú Đại Bi giờ Phạn (Sanskrit)

Chú Đại bi 84 đổi mới (dễ hiểu, dễ dàng nhìn)

Xem thêm: phân tích 2 khổ thơ đầu bài viếng lăng bác

Ý nghĩa, công suất và quyền lợi hành trì chú Đại Bi

Nghi thức trì chú Đại Bi - Viên ngọc của những người nằm trong tử

Sự linh ứng nhiệm color của Chú Đại bi