hệ quả định lý talet


Nếu một đường thẳng liền mạch rời nhì cạnh một tam giác và tấp tểnh đi ra bên trên nhì cạnh ấy những đoạn trực tiếp ứng tỉ lệ thành phần thì đường thẳng liền mạch cơ tuy nhiên song với cạnh sót lại của tam giác.

I. Các kỹ năng và kiến thức cần thiết nhớ

Quảng cáo

Bạn đang xem: hệ quả định lý talet

1. Tỉ số của nhì đoạn thẳng.

a. Tỉ số của nhì đoạn thẳng

Tỉ số của nhì đoạn trực tiếp là tỉ số chừng nhiều năm của bọn chúng theo đuổi và một đơn vị chức năng đo.

Tỉ số của nhì đoạn trực tiếp ko tùy theo cơ hội lựa chọn đơn vị chức năng đo.

b. Đoạn trực tiếp tỉ lệ

 Hai đoạn trực tiếp AB và CD gọi là tỉ lệ thành phần với nhì đoạn trực tiếp $A'B'$ và $C'D'$ nếu như đem tỉ lệ thành phần thức:

$\dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{{A'B'}}{{C'D'}}$ hoặc $\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{CD}}{{C'D'}}$.

2. Định lí Ta-lét vô tam giác

Nếu một đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với cùng 1 cạnh của tam giác và rời nhì cạnh sót lại thì nó tấp tểnh đi ra bên trên nhì cạnh cơ những đoạn trực tiếp ứng tỉ lệ thành phần.

Ví dụ: Tại hình 1 tao đem $\Delta ABC,\,\,DE//BC $$\Rightarrow \dfrac{{AD}}{{AB}} = \dfrac{{AE}}{{AC}}$ và $\dfrac{{AD}}{{DB}} = \dfrac{{AE}}{{EC}}$

3. Định lí Ta-lét hòn đảo

Nếu một đường thẳng liền mạch rời nhì cạnh của một tam giác và tấp tểnh đi ra bên trên nhì cạnh này những đoạn trực tiếp ứng tỉ lệ thành phần thì đường thẳng liền mạch cơ tuy nhiên song với cạnh sót lại của tam giác.

Ví dụ: $\Delta ABC$có \(\dfrac{{AD}}{{DB}} = \dfrac{{AE}}{{EC}} \Rightarrow DE{\rm{//}}BC\) (h.2)

4. Hệ trái khoáy của tấp tểnh lí Ta-lét

Nếu một đường thẳng liền mạch rời nhì cạnh của một tam giác và tuy nhiên song với cạnh sót lại thì nó tạo ra trở thành một tam giác mới mẻ đem phụ thân cạnh ứng tỉ lệ thành phần với phụ thân cạnh tam giác tiếp tục mang lại.

\(\Delta ABC,DE//BC \)\(\Rightarrow \dfrac{{AD}}{{AB}}= \dfrac{{AE}}{{AC}} = \dfrac{{DE}}{{BC}}\) (h.2)

Chú ý: Hệ trái khoáy bên trên vẫn đích mang lại tình huống đường thẳng liền mạch \(a\) tuy nhiên song với cùng 1 cạnh của tam giác và rời phần kéo dãn của nhì cạnh sót lại.

Xem thêm: biện pháp tu từ ẩn dụ

Ở nhì hình bên trên \(\Delta ABC\) đem \(BC{\rm{//}}B'C'\)\( \Rightarrow \dfrac{{AB'}}{{AB}} = \dfrac{{AC'}}{{AC}} = \dfrac{{B'C'}}{{BC}}.\)

II. Các dạng toán thông thường gặp

Dạng 1: Tính chừng nhiều năm đoạn trực tiếp, chu vi, diện tích S và những tỉ số.

Phương pháp:

Sử dụng tấp tểnh lí Ta-lét, hệ trái khoáy tấp tểnh lí Ta-lét, tỉ số đoạn trực tiếp nhằm đo lường.

+ Định lý: Nếu một đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với cùng 1 cạnh của tam giác và rời nhì cạnh sót lại thì nó tấp tểnh đi ra bên trên nhì cạnh cơ những đoạn trực tiếp ứng tỉ lệ thành phần.

+ Hệ quả: Nếu một đường thẳng liền mạch rời nhì cạnh của một tam giác và tuy nhiên song với cạnh sót lại thì nó tạo ra trở thành một tam giác mới mẻ đem phụ thân cạnh ứng tỉ lệ thành phần với phụ thân cạnh tam giác tiếp tục mang lại.

+ Dường như, tao còn dùng cho tới đặc thù tỉ lệ thành phần thức:

Nếu \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\)thì \( \left\{ \begin{array}{l}ad = bc\\\dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{d}\\\dfrac{{a + b}}{b} = \dfrac{{c + d}}{d};\,\dfrac{{a - b}}{b} = \dfrac{{c - d}}{d}\\\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = \dfrac{{a + c}}{{b + d}} = \dfrac{{a - c}}{{b - d}}\end{array} \right.\)

Dạng 2: Chứng minh hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên, chứng tỏ những đẳng thức hình học tập.

Phương pháp:

Ta dùng tấp tểnh lí Ta-lét, tấp tểnh lí hòn đảo và hệ trái khoáy nhằm chứng tỏ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Trả điều thắc mắc 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2

  Trả điều thắc mắc 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2. Tam giác ABC đem AB=6cm; AC=9cm...

 • Trả điều thắc mắc 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán 8 Tập 2

  Trả điều thắc mắc 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình 9. a) Trong hình tiếp tục mang lại đem từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với nhau?...

 • Trả điều thắc mắc 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2

  Trả điều thắc mắc 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2. Tính chừng nhiều năm x của những đoạn trực tiếp vô hình 12.

 • Bài 6 trang 62 SGK Toán 8 tập luyện 2

  Tìm những cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song vô hình 13 và phân tích và lý giải vì như thế sao bọn chúng tuy nhiên tuy nhiên.

 • Bài 7 trang 62 SGK Toán 8 tập luyện 2

  Tính những chừng nhiều năm x,nó vô hình 14.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Xem thêm: hoc10.com bộ sách cánh diều lớp 7

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.