điện phân nóng chảy naoh

Câu hỏi:

29/08/2020 28,784

Bạn đang xem: điện phân nóng chảy naoh

A.  catot (-): Na và  anot (+): O2 và H2O

Đáp án chủ yếu xác

B.  catot (-): Na2O và  anot (+): O2 và H2

C.  catot (-): Na và  anot (+): O2 và H2

D.  catot (-): Na2O và  anot (+): O2 và H2O

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điện phân hỗn hợp NaCl năng lượng điện đặc biệt trơ, không tồn tại vách ngăn. Sản phấm nhận được gồm

A. H2, Cl2, NaOH

B. H2, Cl2, NaOH, nưc Giaven

C. H2, Cl2, nưc Giaven

D. H2, nưc Giaven

Câu 2:

Phương trình năng lượng điện phân hỗn hợp CuSO4 với năng lượng điện đặc biệt trơ là

A. CuSO4  Cu + S + 2O2

B. CuSO4  Cu + SO2 + 2O

C. CuSO4 + H2O  Cu(OH)2 + SO3

D. 2CuSO4 + 2H2O  2Cu + 2H2SO4 + O2

Câu 3:

Điện phân với năng lượng điện đặc biệt trơ, màng ngăn xốp một hỗn hợp chứa chấp những ion Fe2+, Fe3+, Cu2+, Cl-. Thứ tự động năng lượng điện phân xẩy ra ở catot (theo chiều kể từ ngược thanh lịch phải) là

A. Fe2+, Fe3+, Cu2+

Xem thêm: tính diện tích hình bình hành

B. Fe2+, Cu2+, Fe3+

C. Fe3+,Cu2+,  Fe2+

D. Fe3+,  Fe2+,Cu2+

Câu 4:

Điện phân hỗn hợp láo ăn ý AgNO3,CuNO32, Fe(NO3)3. Các hóa học thứu tự xuất lúc này catot theo đòi loại tự

A.  H2-Cu-Ag

B. Cu-Ag-Fe

C. Ag-Cu-Fe

D. Ag-Cu-H2

Câu 5:

Phát biểu này tại đây là sai

A. Trong quy trình năng lượng điện phân hỗn hợp, lượng hỗn hợp luôn luôn giảm

B. Trong quy trình năng lượng điện phân hỗn hợp, ở catot luôn luôn xẩy ra quy trình khử

C. Trong quy trình năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl (có màng ngăn), pH của hỗn hợp tăng

D. Trong quy trình năng lượng điện phân hỗn hợp, catot luôn luôn nhận được kim loại

Câu 6:

Điện phân hỗn hợp X chứa chấp láo ăn ý những muối hạt sau: CaCl2, FeCl3, ZnCl2, CuCl2. Kim loại bay rời khỏi thứ nhất ở catot là

A. Ca

B. Fe

C. Zn

Xem thêm: hình học không gian lớp 11

D. Cu