dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan

Câu hỏi:

16/09/2019 76,360

B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10

C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12

Đáp án chủ yếu xác

D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án C

Đáp án A sai vì thế C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 nằm trong mặt hàng đồng đẳng của ankin CnH2n - 2.

Đáp án B sai vì thế C2H2 và C3H4 nằm trong mặt hàng đồng đẳng của ankin CnH2n - 2.

Đáp án D sai vì thế C5H10 nằm trong mặt hàng đồng đẳng của anken CnH2n.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ankan đem CTPT C5H12 đem từng nào đồng phân?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2:

Cho ankan X đem CTCT là CH3 – CH(C2H5) – CH2 – CH(CH3) – CH3

Tên gọi của X bám theo IUPAC là

A. 2 – etyl – 4 – metylpentan.

B. 4 – etyl – 2 – metylpentan.

C. 3,5 – dimetylhexan

D. 2,4 – dimetylhexan.

Xem thêm: đề thi văn cuối kì 2 lớp 6

Câu 3:

Ứng với CTPT C6H14 đem từng nào đồng phân mạch cacbon ?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 4:

Ankan đem những loại đồng phân nào?

A. Đồng phân group chức

B. Đồng phân cấu tạo

C. Đồng phân địa điểm group chức.

D. Có cả 3 loại đồng phân bên trên.

Câu 5:

Ankan X đem công thức phân tử C5H12, Khi tính năng với clo tạo nên 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là

A. pentan

B. iso-pentan

C. neo-pentan

D. 2,2-đimetylpropan

Câu 6:

Câu này đúng lúc nói tới hiđrocacbon no ? Hiđrocacbon no là

A. hidrocacbon tuy nhiên trong phân tử chỉ mất link đơn.

B. hợp hóa học hữu tuy thế nhập phân tử chỉ mất link đơn.

C. hidrocacbon tuy nhiên trong phân tử chỉ chứa chấp 1 nối song.

D. hợp hóa học cơ học nhập phân tử chỉ mất nhì thành phần C và H.

Xem thêm: toán lớp 5 bài 70