cường độ điện trường có đơn vị là

ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

I. Điện trường

1. Môi ngôi trường truyền tương tác điện 

Giả sử tao đặt điều nhị trái ngược cầu năng lượng điện trái ngược lốt vô một bình kín rồi bú mớm không còn không gian rời khỏi. Ta đang được biết, lực bú mớm của nhị trái ngược cầu không chỉ yếu đuối lên đường và lại mạnh lên. Như vậy cần sở hữu một môi trường thiên nhiên nào là cơ truyền tương tác năng lượng điện thân mật nhị trái ngược cầu. Môi ngôi trường này là năng lượng điện ngôi trường.

2. Điện trường

Điện ngôi trường là môi trường thiên nhiên (dạng vật chất) xung quanh năng lượng điện và gắn sát với năng lượng điện. Điện ngôi trường thuộc tính lực năng lượng điện lên những năng lượng điện không giống đặt điều vô nó.

Nơi nào là sở hữu năng lượng điện thì xung xung quanh năng lượng điện cơ sở hữu năng lượng điện ngôi trường.

Một năng lượng điện Q ở bên trên một điểm vô không khí sẽ gây ra rời khỏi xung xung quanh nó một năng lượng điện ngôi trường. Một năng lượng điện q nằm trong năng lượng điện ngôi trường cơ sẽ ảnh hưởng Q thuộc tính một lực năng lượng điện và ngược lại, q cũng thuộc tính lên Q một lực đối (hình 3.1)

II. Cường chừng năng lượng điện trường

1. Khái niệm độ mạnh năng lượng điện trường

Giả sử sở hữu một năng lượng điện điểm Q ở bên trên điểm O. Điện tích này dẫn đến một năng lượng điện ngôi trường xung xung quanh nó. Để phân tích năng lượng điện ngôi trường của Q bên trên điểm M, tao đặt điều bên trên cơ một năng lượng điện điểm q, gọi là năng lượng điện test và xét lực năng lượng điện thuộc tính lên q (Hình 3.2). Theo quyết định luật Cu-lông, q càng không ở gần Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta thưa năng lượng điện ngôi trường bên trên những điểm càng xa cách Q càng yếu đuối. Vì thế cần được thiết kế một định nghĩa đặc thù cho việc mạnh, yếu đuối của năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm. Khái niệm này là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm minh chứng rằng theo thứ tự những năng lượng điện test q1, q2,… không giống nhau bên trên một điểm thì:

\(\dfrac{F_{1}}{q_{1}}=\dfrac{F_{2}}{q_{2}}=...\)

Ta hoàn toàn có thể thấy khuôn khổ của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện test q = +1C nhằm đặc thù mang đến độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm nhưng mà tao xét. Tuy nhiên theo dõi công thức (1.1), khuôn khổ F của lực năng lượng điện tỉ trọng thuận với q, nên thương số  \(\frac{F}{q}\) đó là khuôn khổ của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện 1C. Do cơ, tao tiếp tục lấy thương số này thực hiện số đo của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Vậy  tao sở hữu khái niệm sau:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang đến thuộc tính lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Nó được xác lập vị thương số của khuôn khổ lực năng lượng điện F thuộc tính lên một năng lượng điện test q (dương) đặt điều bên trên điểm cơ và khuôn khổ của q.

\(E=\dfrac{F}{q}\)                  (3.1)        

3. Vectơ độ mạnh năng lượng điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô phía, nên độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E cũng là 1 đại lượng vectơ.

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường được màn biểu diễn vị một vectơ gọi là vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Từ công thức (3.1), tao có:

Vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E}\) có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện test q dương.

+ Chiều nhiều năm (môđun) màn biểu diễn độ  rộng lớn của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường theo dõi một tỉ trọng xích nào là cơ.

Xem thêm: ổ sinh thái là gì

4. Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là Vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm

Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm Q:

\(E= \dfrac{F}{q}=k.\dfrac{|Q|}{\varepsilon .r^{2}}\)                   (3.2)

6. Nguyên lí ck hóa học năng lượng điện trường

Giả sử sở hữu nhị năng lượng điện điểm Q­1­ và Q tạo nên bên trên điểm M nhị vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

Nguyên lí ck hóa học năng lượng điện trường: Các năng lượng điện ngôi trường E1 và E2 đôi khi thuộc tính lực năng lượng điện lên năng lượng điện q một cơ hội song lập cùng nhau. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm vị tổ hợp của \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

\(\overrightarrow{E}=\overrightarrow{E_{1}}+\overrightarrow{E_{2}}\)                              (3.3)

Các vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm được tổ hợp theo dõi quy tắc hình bình hành.

III. Đường mức độ điện

1. Hình hình họa những đàng mức độ điện

Người tao chứng tỏ được rằng, những phân tử nhỏ đã trở nên nhiễm năng lượng điện và ở dọc từ phương của lực năng lượng điện. Tập ăn ý những phân tử nhỏ tiếp tục ở dọc từ những đàng nhưng mà tiếp tuyến bên trên từng điểm ở theo dõi phương của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên cơ. Mỗi đàng cơ gọi là 1 đàng mức độ năng lượng điện.

2. Định nghĩa

Đường mức độ năng lượng điện là đàng nhưng mà tiếp tuyến bên trên từng điểm của chính nó là giá chỉ của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Nói cách tiếp theo, đàng mức độ năng lượng điện là đàng nhưng mà lực năng lượng điện thuộc tính dọc từ nó.

3. Các Điểm sáng của đàng mức độ điện

+ Qua từng điểm vô năng lượng điện ngôi trường sở hữu một và có một đàng mức độ năng lượng điện nhưng mà thôi.

+ Đường mức độ năng lượng điện là những đàng được đặt theo hướng. Hướng của đàng sức  năng lượng điện bên trên một điểm là vị trí hướng của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ.

+ Đường mức độ năng lượng điện của năng lượng điện ngôi trường tĩnh năng lượng điện là hàng không kín. Nó rời khỏi năng lượng điện dương và kết cổ động ở năng lượng điện âm.

+ Tuy những đàng mức độ kể từ là dày quánh tuy nhiên người tao chỉ vẽ một trong những không nhiều đàng theo dõi quy tắc sau : Số đàng mức độ trải qua một năng lượng điện chắc chắn đặt điều vuông góc với đàng mức độ năng lượng điện bên trên điểm nhưng mà tao xét thì tỉ trọng với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ.

4. Điện ngôi trường đều

Điện ngôi trường đều là năng lượng điện ngôi trường nhưng mà vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên từng điểm đều sở hữu nằm trong phương, nằm trong chiều, và nằm trong chừng lớn; đàng mức độ năng lượng điện là những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều.

Điện ngôi trường vô một năng lượng điện môi đồng hóa học nằm ở vị trí thân mật nhị phiên bản sắt kẽm kim loại bằng phẳng đặt điều tuy nhiên song cùng nhau và năng lượng điện cân nhau, trái ngược lốt là 1 năng lượng điện ngôi trường đều.

Xem thêm: biện pháp tu từ liệt kê

Sơ loại suy nghĩ về năng lượng điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện