công thức tính dung kháng

Câu hỏi:

05/07/2020 43,485

D. XC = 1/2πfC

Bạn đang xem: công thức tính dung kháng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tính thông số phẩm chất:

A. Q=2fLr

B. Q=2Lrπ

C. Q=2fLrπ

D. Q=2πfl

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây sai:

A. Điện trở đem vạch màu sắc là địa thế căn cứ nhằm xác lập trị số.

B. Đối với năng lượng điện trở nhiệt độ đem thông số dương, Lúc nhiệt độ chừng tăng thì R tăng.

C. Đối với năng lượng điện trở thay đổi bám theo năng lượng điện áp, Lúc U tăng thì R tăng

D. Đối với quang đãng năng lượng điện trở, Lúc độ sáng rọi vô thì R giảm

Câu 3:

Điện trở màu sắc đem những vòng màu: nâu, đen sì, nâu, kim nhũ đem trị số năng lượng điện trở là:

A. R = 100Ω ± 5%

B. R = 101Ω ± 10%

C. R = 111Ω ± 20%

Xem thêm: thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây

D. Đáp án khác

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây sai:

A. Điôt tiếp lăn tay cho tới loại năng lượng điện nhỏ lên đường qua

B. Điôt tiếp mặt mũi chỉ cho tới loại năng lượng điện rộng lớn lên đường qua

C. Điôt ổn định áp dùng làm ổn định toan năng lượng điện áp xoay chiều

D. Điôt chỉnh lưu thay đổi loại xoay chiều

Câu 5:

Kĩ thuật năng lượng điện tử đảm nhận chức năng:

A. Điều khiển những quy trình sản xuất

B. Tự động hóa những quy trình sản xuất

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6:

Quy ước màu sắc nhũ vàng là:

A. ± 5%

B. ± 10%

C. ± 20%

Xem thêm: viết một bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

D. Đáp án khác