câu bị đông trong tiếng anh lớp 9

Key takeaways

Câu tiêu cực (passive voice) là dạng câu nhập bại liệt cửa hàng của câu ko tiến hành hành vi, nhưng mà thay cho nhập bại liệt chịu đựng hiệu quả của hành vi. Trong câu tiêu cực, cửa hàng nhận hành vi chứ không cần tiến hành nó.

Bạn đang xem: câu bị đông trong tiếng anh lớp 9

Cấu trúc cộng đồng của câu tiêu cực nhập giờ đồng hồ Anh là:

Chủ thể + be + quá khứ phân kể từ (past participle) + (by + người/tác nhân tiến hành hành động)

Câu tiêu cực nhập giờ đồng hồ Anh lớp 9 là gì?

Câu tiêu cực (passive voice) là dạng câu nhập bại liệt cửa hàng của câu ko tiến hành hành vi, nhưng mà thay cho nhập bại liệt chịu đựng hiệu quả của hành vi. Trong câu tiêu cực, cửa hàng nhận hành vi chứ không cần tiến hành nó.

Cấu trúc cộng đồng của câu tiêu cực nhập giờ đồng hồ Anh là:

Chủ thể + be + quá khứ phân kể từ (past participle) + (by + người/tác nhân tiến hành hành động)

Ví dụ:

 • Câu công ty động: "The mèo catches the mouse." (Con mèo bắt con cái con chuột.)

 • Câu tiêu cực tương ứng: "The mouse is caught by the mèo." (Con con chuột bị con cái mèo bắt.)

Trong câu tiêu cực, trọng tâm ko cần là con cái mèo (tác nhân tiến hành hành động), nhưng mà là con cái con chuột (chịu hiệu quả của hành động). Lưu ý rằng người thưa thông thường người sử dụng câu tiêu cực khi tác nhân tiến hành hành vi ko cần thiết hoặc ko rõ rệt.

Công thức câu tiêu cực nhập giờ đồng hồ Anh lớp 9

Cấu trúc cộng đồng của câu tiêu cực (passive voice) là: Chủ thể + be + quá khứ phân kể từ (past participle). Tuy nhiên, dạng của "be" tiếp tục thay cho thay đổi tùy nằm trong nhập thì của câu.

Thì hiện tại tại

S + is/am/are + past participle

Ví dụ: The máy vi tính is stolen by the thief. (Chiếc PC cầm tay bị lấy cắp bởi vì thương hiệu trộm)

Thì quá khứ

S + was/were + past participle

Ví dụ: The meal was served by two waiters. (Bữa ăn được đáp ứng bởi vì nhị người bồi bàn)

Thì tương lai

S + will be + past participle

Ví dụ: The house will be reconstructed soon in the future. (Căn mái ấm tiếp tục sớm được thi công lại nhập tương lai)

Cấu trúc câu tiêu cực với động kể từ khiếm khuyết

S + modal verb + be + past participle

Ví dụ: The door must be locked at all times. (Cửa cần được khóa vào cụ thể từng khi.)

Một số cấu hình câu tiêu cực quan trọng nhập giờ đồng hồ Anh lớp 9

Cấu trúc tiêu cực đem nhiều hơn thế một tân ngữ

Cấu trúc tiêu cực đem nhiều hơn thế một tân ngữ: Khi một động kể từ đem nhị tân ngữ, người học tập rất có thể đưa đến nhị câu tiêu cực không giống nhau.

Ví dụ:

 • They gave her a book. (Họ mang lại cô ấy một quyển sách)

 • Câu tiêu cực 1: She was given a book (by them). (Cô ấy được cho 1 quyển sách)

 • Câu tiêu cực 2: A book was given to tướng her (by them). (Quyển sách được gửi cho tới cô ấy)

Cấu trúc câu tiêu cực của những động kể từ tường thuật: think, say, report, rumor, believe,…

Cấu trúc câu tiêu cực của những động kể từ tường thuật: Một số động kể từ trần thuật như "think", "say", "report", "rumor", "believe" rất có thể được dùng nhập câu tiêu cực.

Ví dụ:

 • People say that he is intelligent. (Người tớ bảo rằng anh ấy thông minh)

 • Câu bị động: He is said to tướng be intelligent (Anh ấy được thưa là thông minh)

 • Ví dụ: Everyone thinks that he is a genius. (Tất cả quý khách đều nghĩ về ông ấy là thiên tài)

Cấu trúc câu tiêu cực với have/get

Cấu trúc câu tiêu cực với "have/get": "have/get" rất có thể được dùng sẽ tạo câu tiêu cực, thông thường được dùng nhập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc.

Ví dụ: I got my siêu xe repaired. (Xe tôi và được sửa)

Câu bị động: My siêu xe was repaired (by me). (Xe tôi và được sửa)

Ví dụ: My mom had the household chores done by mạ. (Công việc mái ấm được tạo bởi vì tôi)

Câu bị động: The household chores were done by mạ. (Công việc mái ấm được tạo bởi vì tôi)

Cấu trúc tiêu cực với đại kể từ bất định

Cấu trúc tiêu cực với đại kể từ biến động như nobody, someone, anything, something, anyone : Khi người học tập không thích chứng minh ai thực hiện hành vi bại liệt, người học tập rất có thể lược vứt bọn chúng nhập câu tiêu cực.

Ví dụ: Someone should open the door (Ai bại liệt nên Open ra)

Câu bị động: The door should be opened. (Cửa nên được cởi bởi vì ai đó)

Ví dụ: Nobody has received the information by the teacher. (Chưa ai nhận vấn đề kể từ nghề giáo cả)

Câu bị động: The information from the teacher has not been received yet (Thông tin cẩn kể từ nghề giáo ko được trao bởi vì ai cả)

Lưu ý khi sử dụng câu tiêu cực nhập giờ đồng hồ Anh lớp 9

Sử dụng câu tiêu cực nhập giờ đồng hồ Anh không những hùn người học tập rời tái diễn công ty ngữ hoặc triệu tập nhập đối tượng người sử dụng rộng lớn công ty ngữ, nhưng mà còn làm người học tập thưa và viết lách giờ đồng hồ Anh một cơ hội ngẫu nhiên rộng lớn. Tuy nhiên, đem một số trong những Note cần thiết khi người học tập dùng câu bị động:

Không gửi câu tiêu cực so với câu đem nội động từ

Nội động kể từ, hoặc hay còn gọi là intransitive verb, là loại động kể từ nhưng mà sau nó ko sử dụng một tân ngữ (object) nhằm đầy đủ ý nghĩa sâu sắc. Chúng chỉ biểu diễn mô tả hành vi của công ty ngữ và ko hiệu quả lên ai hoặc vật gì không giống.
Ví dụ:

 • She arrived. ("arrived" là nội động kể từ, ko cần thiết tân ngữ phía sau)

 • He died. ("died" là nội động kể từ, không tồn tại hiệu quả lên ngẫu nhiên đối tượng người sử dụng nào)

 • The baby slept. ("slept" là nội động kể từ, ko cần thiết tân ngữ phía sau)

Vậy so với những nội động kể từ này, người học tập Note ko gửi trở nên câu tiêu cực.

Ví dụ: 

 • Câu đúng: He died (Anh ấy tiếp tục mất)

 • Câu sai: He was died (Anh ấy tiếp tục mất)

Động kể từ không tồn tại dạng bị động: Một số động kể từ như "happen," "occur," "last," "die," "sleep," và "exist" ko được dùng nhập câu tiêu cực vì thế bọn chúng không tồn tại hiệu quả lên đối tượng người sử dụng nào là.

Lưu ý khác

Sử dụng câu tiêu cực một cơ hội ăn ý lý: Câu tiêu cực thông thường được dùng khi người học tập ko biết hoặc ko quan hoài cho tới ai hoặc vật gì tiếp tục tiến hành hành vi, hoặc khi người học tập ham muốn nhấn mạnh vấn đề vật phải chịu rộng lớn là kẻ hoặc vật tiến hành hành vi.

Chủ ngữ và tân ngữ rất có thể ở dạng số không nhiều hoặc số nhiều: Để câu của những người học tập ngữ pháp đúng chuẩn, hãy chắc chắn là rằng động kể từ nhập câu phù phù hợp với công ty ngữ. Trong câu tiêu cực, công ty ngữ thông thường là tân ngữ của câu dữ thế chủ động. 

Ví dụ: 

 • Câu công ty động: I read the books. (Tôi tiếp tục gọi những cuốn sách)

 • Câu bị động: The books were read by mạ. (Những cuốn sách bị gọi bởi vì tôi)

Không sử dụng quá câu bị động: Dù câu tiêu cực cần thiết, tuy nhiên người học tập cần dùng bọn chúng một cơ hội cảnh giác. Quá nhiều câu tiêu cực nhất là nhập văn thưa rất có thể khiến cho lối hành văn của những người thưa trở thành khó khăn hiểu và rơi rụng cút sự thẳng.

Bài tập luyện câu tiêu cực lớp 9

Exercise 1: Choose the most appropriate answer

1. Which sentence is in the passive voice?

A. The children were taken to tướng school by their mother.

B. The mother took the children to tướng school.

C. The children went to tướng school.

D. The children's mother drove them to tướng school.

2. Choose the correct passive sườn of the sentence: "John writes the report every month."

A. The report writes by John every month.

B. The report is written by John every month.

Xem thêm: từ đồng nghĩa với từ

C. The report has been written by John every month.

D. The report was written by John every month.

3. Select the correct passive sườn of the following sentence: "They will complete the project next week."

A. The project has been completed next week.

B. The project will be completed next week.

C. The project will have been completed next week.

D. The project was completed next week.

4. Choose the active sườn of the following sentence: "The cake was eaten by Mary."

A. Mary has eaten the cake.

B. Mary was eating the cake.

C. Mary ate the cake.

D. Mary was eaten the cake.

5. Select the correct sườn of the passive voice for the following sentence: "Someone has cleaned the room."

A. The room was cleaned.

B. The room has been cleaned.

C. The room is cleaned.

D. The room cleans.

Exercise 2: Rewrite these sentences

1. Mary will read the book tomorrow.

………………………………………………………….

2. The teacher is checking the homework now.

……………………………………………………………

3. You must switch off the lights before you leave.

………………………………………………………….

4. The company will launch the new product next month.

………………………………………………………….

5. John posted the letter yesterday.

………………………………………………………….

Tham khảo thêm:

 • Tổng ăn ý Word sườn lớp 9 | Bài tập luyện đem đáp án

 • Phrasal verb lớp 9: Tổng ăn ý những cụm động kể từ thông thường bắt gặp nhất

 • Câu tiêu cực lớp 9 | Công thức & bài xích tập luyện đem đáp án

Đáp án và giải thích

Exercise 1: Choose the most appropriate answer

1. A

2. B

3. B

4. C

5. B

Giải thích

1. Đáp án A. Trong câu này, "The children" đó là công ty ngữ, tuy nhiên lại ko cần là kẻ tiến hành hành vi (được mang tới ngôi trường bởi vì u của chúng). Do bại liệt, câu này đang được dùng cấu hình câu tiêu cực.

2. Đáp án B. Trong câu này, "The report" là công ty ngữ và phải chịu bởi vì hành vi (được John viết lách mặt hàng tháng). Do bại liệt, đó là câu tiêu cực.

3. Đáp án B. Đây là câu tiêu cực nhập sau này đơn. "The project" là công ty ngữ và phải chịu bởi vì hành vi (sẽ được hoàn thành xong nhập tuần tới). Cấu trúc của câu tiêu cực nhập sau này đơn là "will + be + past participle".

4. Đáp án C. Đây là câu dữ thế chủ động ứng với câu tiêu cực tiếp tục mang lại. Mary là kẻ tiến hành hành vi (ăn bánh).

5. Đáp án B. "The room" là công ty ngữ và phải chịu bởi vì hành vi (được dọn dẹp). Đây là câu tiêu cực nhập thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong. Cấu trúc của câu tiêu cực nhập thì này là "has/have + been + past participle".

Exercise 2: Rewrite these sentences

1. The book will be read by Mary tomorrow.

2. The homework is being checked by the teacher now.

3. The lights must be switched off before you leave.

4. The new product will be launched by the company next month.

5. The letter was posted by John yesterday.

Giải thích:

1. Quyển sách sẽ tiến hành Mary gọi vào trong ngày mai.

Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, "Mary" là cửa hàng tiến hành hành vi "sẽ đọc". Trong câu tiêu cực, đối tượng người sử dụng "quyển sách" phát triển thành cửa hàng, và động kể từ "sẽ đọc" thay cho thay đổi trở nên "sẽ được đọc". 

2. Bài tập luyện về mái ấm đang rất được nghề giáo đánh giá ngay lập tức lúc này.

Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, "Giáo viên" tiến hành hành vi "đang kiểm tra". Trong câu tiêu cực, đối tượng người sử dụng "bài tập luyện về nhà" phát triển thành cửa hàng, và "đang kiểm tra" thay cho thay đổi trở nên "đang được kiểm tra".

3. Đèn cần được tắt trước khi chúng ta rời cút.

Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, "Bạn" là cửa hàng tiến hành hành vi "phải tắt". Trong câu tiêu cực, đối tượng người sử dụng "đèn" phát triển thành cửa hàng, và "phải tắt" thay cho thay đổi trở nên "phải được tắt".

4. Sản phẩm mới nhất sẽ tiến hành doanh nghiệp lớn tung ra nhập mon cho tới.

Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, "Công ty" tiến hành hành vi "sẽ rời khỏi mắt". Trong câu tiêu cực, đối tượng người sử dụng "sản phẩm mới" phát triển thành cửa hàng, và "sẽ rời khỏi mắt" thay cho thay đổi trở nên "sẽ được rời khỏi mắt".

5. John tiếp tục gửi thư vào trong ngày trong ngày hôm qua.

Giải thích: Trong câu dữ thế chủ động, "John" tiến hành hành vi "đã gửi". Trong câu tiêu cực, đối tượng người sử dụng "thư" phát triển thành cửa hàng, và "đã gửi" thay cho thay đổi trở nên "đã được gửi".

Xem thêm: sơ xuất hay sơ suất

Tổng kết

Qua nội dung bài viết bên trên, người sáng tác kỳ vọng người gọi tiếp tục được thêm kiến thức và kỹ năng về câu tiêu cực nhập giờ đồng hồ Anh lớp 9. Ứng dụng của câu tiêu cực rất có thể được cải cách và phát triển rộng lớn khi người học tập dữ thế chủ động dùng trong những trường hợp mỗi ngày.

Trích dẫn

“Active and Passive Voice.” LearnEnglish, learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/active-passive-voice. Accessed 7 Aug. 2023.