các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp

Câu 1. Các trung tâm công nghiệp thông thường được bộc lộ bởi vì phương pháp

A. chấm điểm.

Bạn đang xem: các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp

B. đường hoạt động.

C. bản trang bị - biểu trang bị.

D. kí hiệu.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: D

- Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện nay địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo đòi điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, căn nhà ga, điểm người ở,…

- Các trung tâm công nghiệp thông thường được bộc lộ bởi vì cách thức kí hiệu (cụ thể là dạng kí hiệu hình trạng học).

Câu 2. Phương pháp bạn dạng trang bị - biểu trang bị thể hiện nay độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí

A. được phân bổ ở cácvùng không giống nhau.

B. trên một đơn vị chức năng bờ cõi hành chủ yếu.

C. được bố trí trật tự theo đòi thời hạn.

D. trong một khoảng chừng thời hạn chắc chắn.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: B

- Phương pháp bạn dạng trang bị - biểu trang bị thể hiện nay độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí theo đòi từng bờ cõi (đối tượng địa lí) bằng phương pháp bịa những biểu trang bị nhập không khí phân bổ của đối tượng người sử dụng địa lí ê bên trên bạn dạng trang bị.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây xanh, tổ chức cơ cấu dùng khu đất theo đòi bờ cõi,…

Câu 3. Đối tượng này tại đây được bộc lộ bởi vì cách thức kí hiệu?

A. Hải cảng.

B. Dòng đại dương.

C. Luồng di dân.

D. Hướng bão.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: A

- Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện nay địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo đòi điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, căn nhà ga, điểm người ở, hải cảng,…

- Phương pháp đàng hoạt động được dùng nhằm bộc lộ sự dịch rời của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí bất ngờ và tài chính - xã hội. Ví dụ: phía bão, phía dòng sản phẩm đại dương, di dân, động vật hoang dã di trú,…

Câu 4. Phương pháp này tại đây thông thường được dùng nhằm bộc lộ diện tích S và sản lượng lúa của những tỉnh việt nam nhập nằm trong 1 thời gian?

A. Bản trang bị - biểu trang bị.

B. Chấm điểm.

C. Kí hiệu.

D. Kí hiệu theo đòi đàng.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: A

- Phương pháp bạn dạng trang bị - biểu trang bị thể hiện nay độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí theo đòi từng bờ cõi (đối tượng địa lí) bằng phương pháp bịa những biểu trang bị nhập không khí phân bổ của đối tượng người sử dụng địa lí ê bên trên bạn dạng trang bị.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây xanh, tổ chức cơ cấu dùng khu đất theo đòi bờ cõi,…

-> Phương pháp bạn dạng trang bị - biểu trang bị thông thường được dùng nhằm bộc lộ diện tích S và sản lượng lúa của những tỉnh việt nam nhập và một thời hạn.

Câu 5. Dạng kí hiệu này sau đây không thuộc cách thức kí hiệu?

A. Tượng hình.

B. Hình học tập.

C. Điểm.

D. Chữ.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: C

Các kí hiệu được bịa nhập trúng địa điểm phân bổ của đối tượng người sử dụng bên trên bạn dạng trang bị. Có tía dạng kí hiệu bạn dạng trang bị đa số (dạng chữ, dạng tượng hình và hình trạng học).

Câu 6. Phát biểu này sau đây không đúng với ý nghĩa sâu sắc của cách thức kí hiệu?

A. Thể hiện nay được vận tốc di chyển đối tượng người sử dụng.

B. Biểu hiện nay động lực cách tân và phát triển đối tượng người sử dụng.

C. Xác ấn định được địa điểm của đối tượng người sử dụng.

D. Thể hiện nay được quy tế bào của đối tượng người sử dụng.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: A

Đặc điểm và ý nghĩa sâu sắc của cách thức kí hiệu:

- Xác xác định trí của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo đòi điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, căn nhà ga, điểm người ở,…

- Biểu hiện nay con số, quy tế bào và quality của đối tượng người sử dụng địa lí. Có tía dạng kí hiệu bạn dạng trang bị đa số.

Câu 7. Sự phân bổ những hạ tầng chăn nuôi thông thường được bộc lộ bởi vì phương pháp

A. kí hiệu.

B. chấm điểm.

C. bản trang bị - biểu trang bị.

D. đường hoạt động.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: B

Phương pháp chấm điểm dùng để làm thể hiện nay những hiện tượng kỳ lạ, đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ phân giã nhỏ lẻ nhập không khí. Mỗi chấm điểm ứng với một vài lượng hoặc độ quý hiếm của đối tượng người sử dụng chắc chắn. Ví dụ: phân bổ người ở, phân bổ những điểm chăn nuôi,…

Câu 8. Các tuyến giao thông vận tải đường thủy thông thường được bộc lộ bởi vì phương pháp

A. đường hoạt động.

B. chấm điểm.

C. kí hiệu.

D. bản trang bị - biểu trang bị.

Xem thêm: nhà nước xuất hiện khi nào

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: A

Phương pháp đàng hoạt động được dùng nhằm bộc lộ sự dịch rời của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí bất ngờ và tài chính - xã hội. Ví dụ: phía bão, phía dòng sản phẩm đại dương, di dân, động vật hoang dã di trú, những tuyến giao thông vận tải đường thủy,…

Câu 9. Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện nay những đối tượng

A. tập trung thành với chủ vùng to lớn.

B. phân tía phân giã, lẻ tẻ, rời rộc.

C. di đem theo đòi những phía bất kì.

D. phân tía theo đòi những điểm ví dụ.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: D

Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện nay địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo đòi điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, căn nhà ga, điểm người ở,…

Câu 10. Giá trị xuất khẩu và nhập vào của những tỉnh VN nhập và một thời hạn, thông thường được thể hiện nay bởi vì phương pháp

A. kí hiệu theo đòi đàng.

B. đường hoạt động.

C. bản trang bị - biểu trang bị.

D. chấm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: C

- Phương pháp bạn dạng trang bị - biểu trang bị thể hiện nay độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí theo đòi từng bờ cõi (đối tượng địa lí) bằng phương pháp bịa những biểu trang bị nhập không khí phân bổ của đối tượng người sử dụng địa lí ê bên trên bạn dạng trang bị.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây xanh, tổ chức cơ cấu dùng khu đất theo đòi bờ cõi,…

-> Giá trị xuất khẩu và nhập vào của những tỉnh VN nhập và một thời hạn, thông thường được thể hiện nay bởi vì cách thức bạn dạng trang bị - biểu trang bị.

Câu 11. Diện tích cây xanh thông thường được bộc lộ bởi vì phương pháp

A. bản trang bị - biểu trang bị.

B. kí hiệu.

C. đường hoạt động.

D. chấm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: D

Phương pháp chấm điểm dùng để làm thể hiện nay những hiện tượng kỳ lạ, đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ phân giã nhỏ lẻ nhập không khí. Mỗi chấm điểm ứng với một vài lượng hoặc độ quý hiếm của đối tượng người sử dụng chắc chắn. Ví dụ: phân bổ người ở, phân bổ những điểm chăn nuôi, diện tích S cây xanh,…

Câu 12. Để thể hiện nay vùng trồng dung dịch lá của việt nam, hoàn toàn có thể dùng phương pháp

A. kí hiệu.

B. bản trang bị - biểu trang bị.

C. đường đẳng trị.

D. khoanh vùng.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: D

- Phương pháp khu vực thể hiện nay những đối tượng người sử dụng phân bổ theo đòi vùng tuy nhiên không đồng đều từng bên trên bờ cõi tuy nhiên chỉ mất ở từng vùng chắc chắn.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng thường xuyên canh cây xanh, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để thể hiện nay vùng trồng dung dịch lá của việt nam, hoàn toàn có thể dùng cách thức khu vực.

Câu 13. Để thể hiện nay phía dịch rời của bão bên trên Biển Đông nhập việt nam, thông thường sử dụng phương pháp

A. khoanh vùng.

B. đường hoạt động.

C. chấm điểm.

D. kí hiệu theo đòi đàng.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: B

- Phương pháp đàng hoạt động được dùng nhằm bộc lộ sự dịch rời của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí bất ngờ và tài chính - xã hội. Ví dụ: phía bão, phía dòng sản phẩm đại dương, di dân, động vật hoang dã di trú,…

-> Để thể hiện nay phía dịch rời của bão bên trên Biển Đông nhập việt nam, thông thường sử dụng cách thức đàng hoạt động.

Câu 14. Phương pháp khu vực (vùng phân bố) mang đến biết

A. cơ cấu của đối tượng người sử dụng riêng rẽ lẻ.

B. số lượng của đối tượng người sử dụng riêng rẽ lẻ.

C. diện tích phân bổ của đối tượng người sử dụng riêng rẽ lẻ.

D. tính phổ cập của đối tượng người sử dụng riêng rẽ lẻ.

Hiển thị đáp án

Đáp án trúng là: C

- Phương pháp khu vực thể hiện nay những đối tượng người sử dụng phân bổ theo đòi vùng tuy nhiên không đồng đều từng bên trên bờ cõi tuy nhiên chỉ mất ở từng vùng chắc chắn. Mỗi vùng phân bổ được xác lập bởi vì nền màu sắc, đường nét chải hoặc kí hiệu đặc thù mang đến đối tượng người sử dụng bộc lộ.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng thường xuyên canh cây xanh, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để phân biệt vùng phân bổ của một dân tộc bản địa này ê xen kẹt với những dân tộc bản địa không giống, thông thường sử dụng cách thức khu vực.

Câu 15. Để thể hiện nay địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường sử dụng phương pháp

A. bản trang bị - biểu trang bị.

B. chấm điểm.

C. đường hoạt động.

D. kí hiệu.

Hiển thị đáp án

Xem thêm: toán lớp 4 trang 16

Đáp án trúng là: D

- Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện nay địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ theo đòi điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, căn nhà ga, điểm người ở,…

-> Để thể hiện nay địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường sử dụng cách thức kí hiệu.