các đới khí hậu trên trái đất


Dựa nhập hình 10.1 SGK, cho thấy thêm đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa thông thường nằm trong lòng những đới nhiệt độ nào? Dựa nhập hình 10.1 SGK, cho thấy thêm VN nằm trong loại nhiệt độ nào? Dựa nhập hình 10.1 SGK, cho thấy thêm kinh tuyến 900Đ ko trải qua loại nhiệt độ nào là sau đây? Dựa nhập hình 10.2 SGK, cho thấy thêm phán xét nào là tại đây đích về sức nóng phỏng và lượng mưa của loại nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét ở Hà Nội? Dựa nhập hình 10.2 SGK, cho thấy thêm phán xét nào là tại đây đích về biểu vật dụng sức nóng phỏng và lượng mưa của loại nhiệt độ ôn đới hải dương ở Va

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Câu 1 1.1

Bạn đang xem: các đới khí hậu trên trái đất

Dựa nhập hình 10.1 SGK, cho thấy thêm đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa thông thường nằm trong lòng những đới nhiệt độ nào?

A. Đới nhiệt độ ôn đới và đới nhiệt độ cận xích đạo.

B. Đới nhiệt độ cận sức nóng và đới nhiệt độ cận xích đạo.

C. Đới nhiệt độ cận sức nóng và đới nhiệt độ xích đạo.

D. Đới nhiệt độ ôn đới và đới nhiệt độ cận xích đạo.

Phương pháp giải:

Dựa nhập hình 10.1 SGK và kí hiệu la mã và phân tầng màu sắc nhằm xác xác định trí nhiệt độ nhiệt đới gió mùa (V)

Lời giải chi tiết:

Đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa được chú quí bởi vì kí hậu chữ V, nằm trong lòng đới nhiệt độ cận sức nóng và cận xích đạo

=> Chọn đáp án B.

Quảng cáo

Câu 1 1.2

 Dựa nhập hình 10.1 SGK, cho thấy thêm VN nằm trong loại nhiệt độ nào?

A. Khí hậu cận sức nóng châu lục.

B. Khí hậu cận sức nóng châu lục gió máy mùa

C. Khí hậu nhiệt đới gió mùa châu lục.

D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa gió mùa rét.

Phương pháp giải:

Quan sát nhập hình 10.1 SGK, xác xác định trí của VN và phân tầng màu sắc của bờ cõi VN – coi chú giải

Lời giải chi tiết:

Việt Nam được màu hồng đậm

=> Chọn đáp án D

Câu 1 1.3

Dựa nhập hình 10.1 SGK, cho thấy thêm kinh tuyến 900Đ không trải qua loại nhiệt độ nào là sau đây?

A. Ôn đới châu lục.

B. Nhiệt đới gió mùa rét.

C. Cận sức nóng châu lục.

D. Nhiệt đới châu lục.

Phương pháp giải:

Quan sát nhập hình 10.1 SGK, xác xác định trí kinh tuyến 900Đ và những màu sắc nhưng mà kinh tuyến này trải qua, so sánh chú giải

Lời giải chi tiết:

Kinh tuyến 900Đ trải qua nhiệt độ đặc biệt, nhiệt độ cận đặc biệt, loại nhiệt độ ôn đới châu lục, nhiệt độ núi cao, nhiệt độ cận sức nóng châu lục, nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió máy mùa

=> Chọn đáp án D

Câu 1 1.4

Dựa nhập hình 10.2 SGK, cho thấy thêm phán xét nào là tại đây đích về sức nóng phỏng và lượng mưa của loại nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét ở Hà Nội?

A. Nhiệt phỏng và lượng mưa cao nhập ngày hạ, thấp nhập ngày đông.

B. Nhiệt phỏng và lượng mưa thấp tuy nhiên đều xung quanh năm.

C. Nhiệt phỏng đặc biệt chênh nghiêng thân thiết ngày hạ và ngày đông, lượng mưa thấp .

D. Nhiệt phỏng cao nhập ngày hạ, thấp nhập mùa đông; lượng mưa cao nhập ngày đông, thấp nhập mùa hạ

Phương pháp giải:

Quan sát hình 10.2 biểu vật dụng loại nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét Hà Nội Thủ Đô (Việt Nam) nhằm phán xét về Đặc điểm sức nóng phỏng và lượng mưa 

Lời giải chi tiết:

- Về sức nóng phỏng, ở Hà Nội Thủ Đô sở hữu nền sức nóng cao, không tồn tại mon nào là bên dưới 150C tuy vậy sở hữu sự phân hóa, sức nóng phỏng ngày hè từ thời điểm tháng 5 – 10 cao hơn nữa bên trên 240C, ngày đông từ thời điểm tháng 11 – tháng bốn sức nóng phỏng hạ thấp, một số trong những mon bên dưới 200C.

- Về lượng mưa, lượng mưa rộng lớn, tuy vậy mưa cũng triệu tập nhập ngày hạ từ thời điểm tháng 5 – 10, những mon sót lại lượng mưa thấp

=> Chọn đáp án A

Câu 1 1.5

Dựa nhập hình 10.2 SGK, cho thấy thêm phán xét nào là tại đây đích về biểu vật dụng sức nóng phỏng và lượng mưa của loại nhiệt độ ôn đới hải dương ở Va – len – ti – a (Ai-len)?

A. Biên phỏng sức nóng năm rất rộng lớn.

B. Lượng mưa cao hơn nữa 2000 milimet và đều xung quanh năm.

Xem thêm: CaKhia Trực Tiếp - Địa chỉ xem tỷ lệ kèo bóng đá tốt nhất

C. Mùa nhộn nhịp mưa nhiều hơn thế ngày hạ.

D. Nhiệt phỏng ngày hè đặc biệt cao, ngày đông đặc biệt thấp.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 10.2 biểu vật dụng loại nhiệt độ ôn đới hải dương Va-len-ti-a (Ai-len) nhằm phán xét về Đặc điểm sức nóng phỏng và lượng mưa. Sử dụng cách thức loại trừ.

Lời giải chi tiết:

- Quan sát biểu vật dụng hoàn toàn có thể thấy lượng mưa ở Valentia đều xung quanh năm (các mon đều mưa bên trên 100 mm) tuy nhiên tổng lượng mưa chỉ đạt ngưỡng 1416 milimet => loại đáp án B.

- Về sức nóng phỏng ở phía trên giao động kể từ từ 8 – 150C, như thế biên phỏng sức nóng năm không thật cao, sức nóng phỏng ngày hè chỉ tại mức 15 -16 0C không đảm bảo, ngày đông ko bên dưới 80C không thật thấp => loại A và D

=> Chọn đáp án C ( tuy vậy mưa đều xung quanh năm tuy vậy lượng mưa ngày đông sở hữu cao hơn nữa đối với mùa hạ)

Câu 2

Dựa nhập hình 10.1 SGK, cho thấy thêm câu nào là đích, câu nào là sai? Hãy sửa lại những câu sai.

a. Khí hậu bên trên Trái Đất tạo thành 7 đới nhiệt độ.

b. Tại cung cấp cầu Bắc, đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa sở hữu diện tích S lớn số 1.

c. Có đới nhiệt độ phân hóa trở thành những loại nhiệt độ, sở hữu đới ko phân hóa trở thành loại nhiệt độ.

d. Trên châu lục, đới nhiệt độ xích đạo kéo dãn liên tiếp dọc xích đạo.

Phương pháp giải:

- Đọc những câu a, b, c, d.

- Dựa nhập hình 10.1 SGK, phân tách ý những câu để hiểu câu nào là đích câu nào là sai

Lời giải chi tiết:

- Đáp án: b,d: Sai; a,c: Đúng

- Sửa: 

b, Tại cung cấp cầu Bắc, đới nhiệt độ ôn đới sở hữu diện tích S lớn số 1.

d, Trên châu lục. đới nhiệt độ xích đạo ko liên tiếp.

Câu 3

- Trên Trái Đất sở hữu từng nào đới nhiệt độ. Kể thương hiệu những đới nhiệt độ cơ.

- Những đới nhiệt độ nào là sở hữu sự phân hóa trở thành những loại nhiệt độ.

- VN nằm trong đới nhiệt độ, loại nhiệt độ nào là. Những Đặc điểm nổi trội của đới, loại nhiệt độ cơ.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 10.1 và chú quí bạn dạng vật dụng.

Lời giải chi tiết:

- Trên Trái Đất sở hữu 7 đới khí hậu: đới nhiệt độ đặc biệt, đới nhiệt độ cận đặc biệt, đới nhiệt độ ôn đới, đới nhiệt độ cận sức nóng, đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa, đới nhiệt độ cận xích đạo, đới nhiệt độ xích đạo.

- Những đới nhiệt độ phân hóa trở thành nhiều loại nhiệt độ là đới nhiệt độ ôn đới, đới nhiệt độ cận sức nóng, đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa.

- VN nằm trong đới nhiệt độ nhiệt đới gió mùa, nằm trong loại nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió mùa rét. Đặc điểm nổi trội là nhiệt độ sở hữu sức nóng phỏng tầm năm cao bên trên 210C, lượng mưa rộng lớn và sở hữu sự phân mùa nhiệt độ vì thế tác động của gió mùa rét.

Câu 4

- Hoàn trở thành bảng theo gót khuôn sau

- So sánh sự kiểu như nhau và không giống nhau của loại nhiệt độ ôn đới hải dương với loại nhiệt độ ôn đới châu lục.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 10.2 nhằm phán xét theo gót tiêu chuẩn bảng

Lời giải chi tiết:

- So sánh nhiệt độ ôn đới hải dương và ôn đới lục địa:

+ Giống nhau: Đều nằm trong đới nhiệt độ ôn đới, sở hữu mưa đều xung quanh năm, sức nóng phỏng ngày hè không thật rộng lớn – non mẻ

+ Khác nhau:Bình luận

Chia sẻ

  • Bài 9. Khí quyển, những nguyên tố nhiệt độ trang 24, 25, 26, 27, 28, 29 SBT Địa lí 10 liên kết trí thức với cuộc sống thường ngày

    Biểu hiện tại rõ ràng rệt nhất của quy luật phân bổ sức nóng phỏng theo gót vĩ phỏng là. Đại dương sở hữu biên phỏng sức nóng phỏng nhỏ rộng lớn châu lục vì thế. Càng lên rất cao sức nóng phỏng càng rời vì thế. Trên Trái Đất, những đai áp cao và áp thấp phân bổ như sau. Các đai khí áp bên trên Trái Đất ko liên tiếp nhưng mà bị phân chia rời trở thành những trung tâm khí áp riêng không liên quan gì đến nhau vì thế . Gió Tây ôn đới là loại gió máy. Trên những sườn núi cao đón gió máy, càng lên rất cao lượng mưa phổ thông, tuy nhiên đỉnh núi cao lượng mưa không nhiều, vì thế. Các vùng bên trên mặt phẳng Trái Đất bố trí theo gót lượng mưa g

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Kết nối trí thức - Xem ngay

Xem thêm: trong các máy sau máy nào thu sóng điện từ do đài phát thanh phát ra

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.