các chế độ làm việc với mẫu hỏi là

Với 10 thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 8: Truy vấn tài liệu đem đáp án cụ thể không hề thiếu những cường độ chung học viên ôn luyện trắc nghiệm Tin 12 đạt thành quả cao.

Trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 8 (có đáp án): Truy vấn dữ liệu

Quảng cáo

Bạn đang xem: các chế độ làm việc với mẫu hỏi là

Câu 1: Truy vấn tài liệu đem nghĩa là:

A. In dữ liệu

B. Cập nhật dữ liệu

C. Tìm mò mẫm và hiển thị dữ liệu

D. Xóa những tài liệu ko cần dùng nữa

Trả lời: Truy vấn tài liệu tức là mò mẫm tìm tòi và hiển thị tài liệu. Nếu thắc mắc chỉ tương quan cho tới một bảng sử dụng cách thức mò mẫm tìm tòi và thanh lọc rất có thể mò mẫm câu vấn đáp. Nhưng với thắc mắc phưc tạp, tương quan cho tới nhiều bảng thì nên cần dùng khuôn chất vấn.

Đáp án: C

Câu 2: Nếu những vấn đề phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tao sử dụng:

A. Mẫu hỏi     B. Bảng     C. Báo cáo      D. Biểu mẫu

Trả lời: Nếu vấn đề chỉ tương quan cho tới một bảng sử dụng cách thức mò mẫm tìm tòi và thanh lọc rất có thể mò mẫm câu vấn đáp. Nhưng với thắc mắc phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng thì nên cần dùng khuôn chất vấn.

Đáp án: A

Câu 3: Để hiển thị một trong những bạn dạng ghi này cơ nhập hạ tầng tài liệu, đo đếm tài liệu, tao dùng:

A. Mẫu hỏi      B. Câu hỏi      C. Liệt kê      D. Trả lời

Trả lời: Mẫu chất vấn thông thường được dùng nhằm bố trí những bạn dạng ghi, lựa chọn những ngôi trường nhằm hiển thị, tiến hành đo lường, lựa chọn những bạn dạng ghi vừa lòng ĐK mang lại trước, tổ hợp và hiển thị vấn đề từ khá nhiều bảng hoặc khuôn chất vấn không giống.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 4: Các cơ chế thao tác làm việc với khuôn chất vấn là:

A. Mẫu hỏi

B. Mẫu chất vấn và thiết kế

C. Trang tài liệu và thiết kế

D. Trang tài liệu và khuôn hỏi

Trả lời: Có nhì cơ chế thông thường dùng làm thao tác làm việc với khuôn hỏi: cơ chế kiến thiết và cơ chế trang tài liệu. Trong cơ chế kiến thiết, tao rất có thể kiến thiết mới nhất hoặc coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ của khuôn chất vấn.

Đáp án: C

Câu 5: Kết trái ngược tiến hành khuôn chất vấn rất có thể nhập cuộc nhập việc tạo nên ra:

A. Bảng, biểu khuôn, khuôn chất vấn hoặc báo cáo

B. Bảng, biểu khuôn không giống, khuôn chất vấn không giống hoặc những trang khác

C. Bảng, biểu khuôn, khuôn chất vấn không giống hoặc báo cáo

D.Bảng, biểu khuôn, khuôn chất vấn khác

Trả lời: Kết trái ngược tiến hành khuôn chất vấn rất có thể nhập cuộc nhập việc tạo nên bảng, biểu khuôn, khuôn chất vấn không giống hoặc report.

Đáp án: C

Câu 6: “ /” là luật lệ toán nằm trong nhóm:

A. Phép toán sánh sánh

B. Phép toán số học

C. Phép toán logic

D. Không với mọi group trên

Trả lời: Phép toán số học tập được dùng nhằm tế bào mô tả những luật lệ đo lường. Ví dụ: +, -, *, /.

Xem thêm: tiếng đàn balalaica trên sông đà

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 7: Phát biểu này sai trong những tuyên bố sau khoản thời gian nói tới khuôn hỏi?

A. Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào mô tả những ngôi trường đo lường

B. Biểu thức logic được dùng khi thiết lập cỗ thanh lọc mang lại bảng, thiết lập ĐK thanh lọc muốn tạo khuôn hỏi

C. Hằng văn bạn dạng được viết lách nhập cặp vết nháy đơn

D. Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Trả lời: Hằng văn bạn dạng được viết lách nhập cặp vết nháy kép.

Đáp án: C

Câu 8: Trong lưới QBE của hành lang cửa số khuôn chất vấn (mẫu chất vấn ở cơ chế thiết kế) thì mặt hàng Criteria ý nghĩa gì?

A. Mô mô tả ĐK nhằm lựa chọn những bạn dạng ghi đi vào khuôn hỏi

B. Xác lăm le những ngôi trường xuất hiện nay nhập khuôn hỏi

C. Xác lăm le những ngôi trường cần thiết chuẩn bị xếp

D. Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn

Trả lời: Trong lưới QBE của hành lang cửa số khuôn chất vấn (mẫu chất vấn ở cơ chế thiết kế) thì mặt hàng Criteria ý nghĩa là tế bào mô tả ĐK nhằm lựa chọn những bạn dạng ghi đi vào khuôn chất vấn. Các ĐK được viết lách bên dưới dạng biểu thức logic.

Đáp án: A

Câu 9: Bảng DIEM đem những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để mò mẫm những học viên đem điểm một tiết bên trên 7 và điểm đua học tập kỳ bên trên 5 , nhập dòng sản phẩm Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức ĐK này sau đó là đúng:

A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5

B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5

D. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Trả lời: Toán hạng trong những biểu thức rất có thể là:

+ Hằng văn bạn dạng được viết lách nhập cặp vết nháy kép ví dụ: “Nam”

+ Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

+ Hằng số, ví dụ: 0.1; 1000,…

+ Tên ngôi trường ( nhập vai trò những biến) được ghi nhập vết ngoặc vuông. Ví dụ: điểm một tiết bên trên 7 và điểm đua học tập kỳ bên trên 5 , nhập dòng sản phẩm Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức ĐK là [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY] > 5

Đáp án: B

Quảng cáo

Câu 10: Bảng DIEM đem những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong Mẫu chất vấn, biểu thức số học tập muốn tạo ngôi trường mới nhất TRUNG_BINH, mệnh lệnh này sau đó là đúng:

A. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5

B. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5

C. TRUNG_BINH:(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY]):5

D. TRUNG_BINH=(2* [MOT_TIET] + 3*[HOC_KY])/5

Trả lời: . Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào mô tả những ngôi trường đo lường nhập khuôn chất vấn và được dùng vết nhì chấm.

Đáp án: A

Xem thêm: điện tích điểm là gì

Xem tăng những bài bác Lý thuyết và thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập lớp 12 đem đáp án hoặc khác:

  • Lý thuyết Tin học tập 12 Bài tập dượt và thực hành thực tế 6: Mẫu chất vấn bên trên một bảng hoặc, chi tiết
  • Lý thuyết Tin học tập 12 Bài tập dượt và thực hành thực tế 7: Mẫu chất vấn trên rất nhiều bảng hoặc, chi tiết
  • Lý thuyết Tin học tập 12 Bài 9: Báo cáo và kết xuất report hoặc, chi tiết
  • Trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 9 (có đáp án): Báo cáo và kết xuất báo cáo

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-8-truy-van-du-lieu.jsp