bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử

Câu hỏi:

09/08/2021 30,103

Bạn đang xem: bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử

A. Tất cả những loại loại vật đều được cấu trúc kể từ tế bào.

B. Prôtêin của những loại loại vật đều cấu trúc kể từ trăng tròn loại axit amin.

Đáp án chủ yếu xác

C. Xác loại vật sinh sống trong những thời đại trước được bảo vệ trong những lớp băng.

D. Xương tay của những người tương đương với cấu tạo chi trước của mèo.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Bằng bệnh sinh học tập phân tử là B.

A: phẳng phiu bệnh tế bào học

C: Hóa thạch

D: phẳng phiu bệnh phẫu thuật đối chiếu.

Chọn B.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quần thể ở hiện trạng thăng bằng Hacđi-Vanbec đem 2 alen D và d, nhập bại số thành viên đem loại gen dd rung rinh tỉ lệ thành phần 25%. Tần số kha khá của từng alen nhập quần thể là:

A. D = 0,16; d = 0,84.

B. D = 0,5; d = 0,5.

C. D = 0,4; d = 0,6.

D. D = 0,75; d = 0,25.

Câu 2:

Trong Luật hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình đem điều luật cấm kết duyên Một trong những người dân có mối quan hệ huyết tộc thân thiện. Cửa hàng DT học tập của điều luật này là lúc những người dân đem mối quan hệ huyết tộc kết duyên cùng nhau thì:

A. quy trình tách phân ở phụ thân và u bị rối loàn thực hiện xuất hiện nay những đột trở thành NST.

B. những gen lặn có hại cho sức khỏe hoàn toàn có thể được bộc lộ thực hiện cho tới con cái con cháu của mình đem mức độ sinh sống xoàng.

C. quy trình vẹn toàn phân ở phụ thân và u bị rối loàn thực hiện xuất hiện nay những đột trở thành xôma.

D. những dạng đột trở thành gen và đột biển cả NST thông thường xẩy ra khi kết duyên ngay gần nên tách mức độ sinh sống của mới con cái con cháu.

Câu 3:

Khi nói tới xét nghiệm trước sinh ở người, tuyên bố này tại đây ko đúng?

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

A. Xét nghiệm trước sinh là những xét nghiệm để tìm hiểu coi bầu nhi đem bị căn bệnh DT này bại hay là không.

B. Xét nghiệm trước sinh đặc biệt quan trọng hữu ích so với một số trong những căn bệnh DT phân tử thực hiện rối loàn quy trình fake hóa nhập khung hình.

C. Xét nghiệm trước sinh nhằm mục đích mục tiêu đa phần là xác lập hiện tượng sức mạnh của những người u trước lúc sinh con cái.

D. Xét nghiệm trước sinh được tiến hành vì thế nhì kinh nghiệm thịnh hành là chọc tìm hiểu dịch ối và sinh thiết tua nhau bầu.

Câu 4:

Khi lai khung hình đem loại gen AaBb với khung hình đem loại gen Ddee, tiếp sau đó tổ chức nhiều bội hóa tạo ra thể dị nhiều bội. sành rằng quy trình tách phân xẩy ra thông thường, đời con cái ko thể nhận được loại gen dị nhiều bội này sau đây?

A. AAbbDDee.

B. aaBBddee.

C. AABBDDee.

D. aabbddEE.

Câu 5:

Khi nói tới những nguyên tố tình cờ và tinh lọc ngẫu nhiên, đem từng nào Điểm sáng cộng đồng tại đây đúng?

I. cũng có thể chỉ thực hiện thay cho thay đổi tần số alen tuy nhiên ko thực hiện thay cho thay đổi tần số loại gen của quần thể.

II. Làm tách sự đa dạng chủng loại DT của quần thể.

III. cũng có thể thực hiện tăng tần số alen đảm bảo chất lượng, tách tần số alen có hại cho sức khỏe nhập quần thể.

IV. cũng có thể tạo nên alen mới nhất thực hiện tăng mối cung cấp nguyên vật liệu của tiến bộ hóa.

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 6:

Sơ đồ gia dụng này tại đây tế bào mô tả đích thị nội dung fake thuyết siêu trội?

A. AaBb > AABb > aabb.

B. AABb > AaBb >Aabb.

C. AABB > AaBb > aabb.

Xem thêm: để hàm số đồng biến trên r

D. AABB > ABB > aabb.