you may get hungry on the train so take some sandwiches

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Bạn đang xem: you may get hungry on the train so take some sandwiches

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Đáp án: In case you may get hungry on the train, you'd better take some sandwiches.

Giải thích: in case: nhập ngôi trường hợp

Dịch: Trong tình huống chúng ta có thể bị đói bên trên tàu, chúng ta nên lấy một không nhiều bánh mỳ.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm lỗi sai: In contrast to tướng my brother is hardworking, I am quite a lazy boy.

Câu 2:

Sửa lỗi sai: It was the day lượt thích any other and martin was doing his normal round as a safeguard.

Câu 3:

When did you first know him?

=> How long ______?

Câu 4:

Villagers are more kind, friendly and warm-hearted kêu ca city _______.

A. dwellers 

B. foreigners

Xem thêm: mở bài rừng xà nu

C. beginners

D. movers

Câu 5:

Reading scientific books is one of my interests.

=> I'm ______.

Câu 6:

Immediately after his appointment to tướng the post, the new editor fell ill.

=> No sooner ___.

Câu 7:

She put ______ speaking to tướng him as long as possible.

A. off

B. over

C. away

D. back

Xem thêm: ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng