you are not allowed to take photos in the museum

You are not allowed to lớn take photos in the museum.

Bạn đang xem: you are not allowed to take photos in the museum

You are not allowed to lớn take photos in the museum.

A. You are not allowed to lớn take photos in the museum.

B. You should take photos in the museum

C. You mustn't take photos in the museum.

D. You needn't take photos in the museum.

Đáp án C

Đáp án C
Câu gốc: Quý khách hàng ko được phép tắc tự sướng ở kho lưu trữ bảo tàng này.
Từ tê liệt bản thân hiểu ý câu gốc duy nhất quy ấn định, lệ luật, cấm ko được sản xuất gì.

Hiểu như thế, tớ hoàn toàn có thể tuyển chọn được ngay lập tức mustn’t của câu C.
Dịch C.: Nghiêm cấm việc tự sướng ở kho lưu trữ bảo tàng này.

Tiếng Anh cho tất cả những người chính thức 200.000đ 159.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Luyện ganh đua IELTS 5.5+ 200.000đ 149.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ

Xem thêm: dịch vụ lưu trữ đám mây của microsoft là gì

25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì

250.000đ 189.000đ

trăng tròn đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP Hà Nội tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ