vùng nào sau đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta

  1. Lớp 12

  2. Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

hint-header

Cập nhật ngày: 14-09-2022


Chia sẻ bởi: Đức Thịnh Nguyễn


Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

A

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B

Bắc Trung Bộ.

C

Đồng bằng sông Hồng.

D

Đông Nam Bộ.

Chủ đề liên quan

Nhận xét này tại đây trúng với Đặc điểm đô thị mới nước ta?

A

Đô thị hóa VN ra mắt nhanh chóng.

B

Phân tía khu đô thị không đồng đều Một trong những vùng.

C

Trình chừng đô thị mới cao.

D

Dân trở thành thị lúc lắc tỉ lệ thành phần cao vô số dân.

Đặc điểm này tại đây ko nên là biểu lộ của quy trình khu đô thị hóa?

A

Tỉ lệ dân vùng quê đem Xu thế tăng.

B

Dân cư trở thành thị đem Xu thế tăng.

C

Dân cư triệu tập vô thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn.

D

Phổ đổi mới thoáng rộng lối sinh sống trở thành thị.

Quá trình khu đô thị hoá ra mắt mạnh mẽ và tự tin nhất ở VN vô thời kỳ này sau đây?

A

Pháp nằm trong.

B

1954 - 1975.

C

1975 - 1986.

D

1986 đến giờ.

Phát biểu này tại đây không trúng với số lượng dân sinh vùng quê và số lượng dân sinh trở thành thị nước ta?

A

Cả số lượng dân sinh trở thành thị và vùng quê đều tăng.

B

Dân số trở thành thị nhiều hơn thế vùng quê.

C

Dân số trở thành thị tăng nhanh chóng rộng lớn vùng quê.

D

Dân số vùng quê nhiều hơn thế trở thành thị.

Phát biểu này tại đây trúng với Đặc điểm đô thị mới ở nước ta?

A

Phân tía khu đô thị đều theo đòi vùng.

B

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng.

C

Cơ sở hạ tầng khu đô thị tân tiến.

D

Trình chừng đô thị mới cao.

Phát biểu này tại đây trúng với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A

Tỉ lệ dân trở thành thị không bao giờ thay đổi.

B

Số khu đô thị kiểu như nhau ở những vùng.

C

Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D

Trình chừng đô thị mới còn cực kỳ thấp.

Phát biểu này tại đây không trúng về đô thị mới ở nước ta?

A

Tỉ lệ dân khu đô thị đem Xu thế tăng.

B

Trình chừng đô thị mới quá thấp.

C

Quá trình đô thị mới ra mắt chậm rãi.

D

Phân tía khu đô thị đồng đều toàn quốc.

Đặc điểm của khu đô thị VN lúc bấy giờ là

A

đều đem quy tế bào rất rộng.

B

phân tía đồng đều toàn quốc.

C

có nhiều loại không giống nhau.

D

cơ sở hạ tầng tân tiến.

Phát biểu này tại đây không trúng với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng.

B

Trình chừng đô thị mới thấp.

C

Số dân khu đô thị to hơn vùng quê.

D

Số khu đô thị không giống nhau giữu những vùng.

Thành phố này tại đây ko nên là thành phố Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương?

Xem thêm: toán lớp 4 trang 132

A

Hải Phòng

B

Huế.

C

Đà Nẵng

D

Cần Thơ.

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 15, hãy cho thấy những khu đô thị đem quy tế bào số lượng dân sinh kể từ 200 001 – 500 000 đứa ở vùng Duyên hải Nam Trung Sở là khu đô thị nào?

A

Đà Nẵng, Quy Nhơn.

B

Quy Nhơn, Nha Trang.

C

Nha Trang, Phan Thiết.

D

Phan Thiết, Tuy Hòa

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 15, hãy cho thấy đô thi đua ̣nào tại đây ko nên là đô thi đua ̣loaị 2

A

Mỹ Tho

B

Bảo Lộc.

C

Buôn Ma Thuột.

D

Đà Lạt.

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 15, hãy cho thấy khu đô thị này tại đây có quy tế bào số lượng dân sinh bên trên một triệu người?

A

Hà Nội

B

Thanh Hóa

C

Hải Dương

D

Biên Hòa

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 15, hãy cho thấy khu đô thị này dưới đó là khu đô thị đặc biệt?

A

Cần Thơ

B

Hải Phòng

C

Đà Nẵng

D

Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 15, hãy cho thấy khu đô thị này có quy tế bào dân số lớn nhất vô các khu đô thị dưới đây?

A

Thanh Hóa

B

Quy Nhơn

C

Nha Trang

D

Đà Nẵng

Quá trình đô thị mới thực hiện phát sinh kết quả xã hội này bên dưới đây?

A

Tỉ lệ thiếu thốn việc ở vùng quê cao.

B

Sự phân hóa nhiều túng thiếu tạo thêm.

C

Sự phân bổ dân ở không đồng đều.

D

Trình chừng đô thị mới thấp.

Tỉ lệ dân trở thành thị tăng nhanh chóng trong mỗi năm mới đây đa số do

A

cơ sở hạ tầng khu đô thị cải cách và phát triển.

B

quá trình công nghiệp hóa.

C

gia tăng số lượng dân sinh ngẫu nhiên ở trở thành thị cao.

D

di dân kể từ vùng quê đi ra trở thành thị.

Biểu hiện nay này tại đây minh chứng chuyên môn đô thị mới của VN còn thấp?

A

Địa giới những khu đô thị được không ngừng mở rộng.

B

Mức sinh sống dân ở được nâng cao.

C

Xuất hiện nay nhiều thành phố mới.

D

Cơ sở hạ tầng còn lỗi thời.

Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự cải cách và phát triển kinh tế tài chính VN là

A

tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

B

làm vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

C

tạo việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

D

gây mức độ nghiền cho tới môi trường xung quanh khu đô thị.

Tác động của khu đô thị hoá cho tới cải cách và phát triển kinh tế tài chính của VN không thể hiện nay ở việc

A

tạo đi ra nhiều việc thực hiện cho tới quần chúng.

B

tăng cường hạ tầng vật hóa học kỹ năng.

C

Xem thêm: đặc điểm của mã di truyền

tạo đi ra sự vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

D

thúc đẩy công nghiệp và cty cải cách và phát triển.