unit 9 cities of the future

Bình chọn:

3.8 bên trên 169 phiếu

Bạn đang xem: unit 9 cities of the future

Ngữ pháp - Question tag (Câu căn vặn đuôi) - Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mớiTổng phải chăng thuyết khá đầy đủ và cụ thể về cấu hình và cách sử dụng của thắc mắc đuôi, hùn học viên áp dụng vô viết lách câu và giải những bài bác tập Xem cụ thể

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

Tổng phù hợp kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới nhất unit 9

Xem điều giải

Luyện tập luyện kể từ vựng Tổng phù hợp kể từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 11 mới Xem điều giải Language Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới1. Match the question tags with the statements vĩ đại make complete sentences. Xem điều giải Communication and Culture Unit 9 Tiếng Anh 11 mớiRead the text about Songdo, a smart thành phố, and complete the table below. Xem điều giải

Looking Back Unit 9 Tiếng Anh 11 mới

1. Complete the sentences with the correct khuông of the words or phrases in the box.

Xem điều giải

Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới nhất. Introduce your poster vĩ đại the class. Present the features of your thành phố and explain what makes it the most liveable thành phố in the world. Xem điều giải