unit 3 getting started lớp 9


2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more kêu ca one word may be suitable. Điền kể từ vô vị trí trống trải. Một số tình huống rất có thể dùng nhiều hơn nữa 1 chuyến.

Tổng ăn ý đề thi đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 3 getting started lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Task 1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

"She's been a bit tense lately..."

Amelie: Hi Phuc! Where’s Mai? Isn’t she coming?

Phuc: She said she was too tired and didn’t want vĩ đại go out. She’s been staying up late studying for the exam.

Nick: Does she need vĩ đại be that stressed out?

Phuc: Maybe not. But my parents always expect her vĩ đại get good grades and she doesn’t want vĩ đại disappoint them. They want her vĩ đại go vĩ đại a top college and study medicine.

Amelie: Really? She told bầm she wanted vĩ đại be a designer…

Phuc: Yes, that’s why she’s been a bit tense lately. She doesn’t know what vĩ đại vì thế. Her parents said design graduates wouldn’t find jobs easily and they wanted her vĩ đại get a medical degree.

Amelie: Oh, I understand. Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes…

Nick: Anyway, Mai needs vĩ đại take a break. I’ll Điện thoại tư vấn and ask her if she wants vĩ đại go and see a film with us tomorrow.

Phuc: Oh, I doubt it... She’s already fully booked for the weekend with her maths class, English class, judo class, and music lesson!

a. Find the OPPOSITE of the following words in the conversation 

(Tìm kể từ trái ngược nghĩa với những kể từ sau trong khúc thoại.)

1. vĩ đại go vĩ đại bed early

______

2. vĩ đại be relaxed

______

3. bad exam results

______

4. vĩ đại make someone happy

______

5. vĩ đại work continuously

______

6. vĩ đại have no plans

______

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại: 

Amelie: Chào Phúc! Mai đâu rồi? Cô ấy chưa tới à? 

Phúc: Cô ấy cô ấy tương đối mệt nhọc và không thích ra phía bên ngoài. Cô ấy cần thức khuya nhằm ôn thi đua.

Nick: Có nhất thiết cần áp lực đè nén vậy không? 

Phúc: Không. Nhưng cha mẹ của cô ý ấy luôn luôn mong muốn cô ấy đạt điểm trên cao và cô ấy thì không thích phụ thân u tuyệt vọng. Họ mong muốn Mai đỗ ngôi trường ĐH có tiếng và học tập ngành hắn. 

Amelie: Thật chứ? Cô ấy bảo bản thân là mong muốn phát triển thành một ngôi nhà design. 

Phúc: Đúng rồi. Đó là lí vì thế tại vì sao mùa mới gần đây Mai khá căng thẳng mệt mỏi. Cô ấy ko biết cần làm cái gi. Ba u cô ấy thưa chất lượng nghiệp ngành design khó khăn tìm kiếm được việc và bọn họ mong muốn cô ấy lấy được tấm vày ngành hắn. 

Amelie: Ồ bản thân hiểu. Thỉnh phảng phất bản thân ước là cha mẹ rất có thể bịa đặt bọn họ vô địa điểm của tôi. 

Nick: Dầu sao thì Mai cũng cần phải nghỉ dưỡng. Mình tiếp tục gọi cho tới Mai chất vấn coi cô ấy vẫn muốn cút coi với bọn chúng bản thân ngày mai không?

Phúc: Mình e là ko. Hình như Mai kín lịch học tập vào ngày cuối tuần lớp học tập Toán, Tiếng Anh, judo và lớp học tập nhạc nữa. 

Lời giải chi tiết:

1. vĩ đại stay up late

(đi ngủ sớm >< thức muộn)

2. vĩ đại be relaxed / vĩ đại be stressed out

(thư giãn >< bị căng thẳng)

3. good grades

(kết trái ngược thi đua tệ >< điểm tốt)

4. vĩ đại disappoint someone

(làm ai bại niềm hạnh phúc >< thực hiện ai bại thất vọng)

5. vĩ đại take a break

(tiếp tục thao tác >< nghỉ ngơi ngơi)

6. vĩ đại be fully booked

(không lên kế hoạch >< được sẵn sàng đẫy đủ)

Bài 1 b

b. Choose the best answer 

(Chọn đáp án trúng nhất.)

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie?

A. She doesn't lượt thích playing badminton.

B. She is late.

C. She wants vĩ đại stay at trang chủ.

2. Why is Mai working very hard for the exam?

A. She failed the last exam.

B. She wants her parents vĩ đại be proud of her.

C. She wants vĩ đại compete with her classmates.

3. How is Mai feeling now?

A. Confident and tired

B. Tense and disappointed

C. Tired and stressed

4. What vì thế Mai's parents want her vĩ đại be?

A. A medical doctor

B. A designer

C. A musician

5. What does Mai want vĩ đại be?

A. A medical doctor

B.  A designer

C. A musician

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying vĩ đại do? 

A. Understand Mai's situation and help her feel better.

B. Make Mai feel left out.

C. Find somebody else vĩ đại replace Mai for the badminton.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Tại sao Mai ko đang được nghịch ngợm cầu lông với Phúc , Nick và Amelie?

A. Cô ấy ko mến nghịch ngợm cầu lông.

B. Cô ấy bị muộn.

C. Cô ấy mong muốn trong nhà.

2. Tại sao Mai đang được học tập chuyên cần cho tới kì thi?

A. Cô ấy trượt kỳ thi đua trước. 

B. Cô ấy mong muốn cha mẹ cô ấy kiêu hãnh về cô ấy.

C. Cô ấy mong muốn tranh giành tài với chúng ta vô lớp.

3. Bây giờ Mai cảm nhận thấy thế nào?

A. Tự tin cẩn và mệt nhọc mỏi

B. Căng trực tiếp và thất vọng

C. Mệt mỏi và căng thẳng

4. Bố u của Mai mong muốn cô ấy phát triển thành gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

5. Mai mong muốn thực hiện nghề nghiệp gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

6. Phúc, Nick, và Amelie đang được nỗ lực thực hiện gì?

A. Hiểu hiện tượng của Mai và canh ty cô ấy cảm nhận thấy chất lượng rộng lớn.

B. Làm Mai cảm nhận thấy quá thải.

C. Tìm ai bại không giống để thay thế thế Mai nghịch ngợm cầu lông.

Lời giải chi tiết:

1. C   2. B  3. C
4. A 5. B 6. A

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie ? => C. She wants vĩ đại stay at trang chủ. 

(Tại sao Mai ko nghịch ngợm cầu lông với Phúc, Nick và Amelie? => C. Cô ấy mong muốn trong nhà.)

2. Why is Mai working very hard for the exam? => B. She wants her parents vĩ đại be proud of her. 

(Tại sao Mai rất siêng chỉ cho tới kỳ thi? => B. Cô ấy mong muốn cha mẹ cô ấy kiêu hãnh về cô ấy.)

3. How is Mai feeling now? => C. Tired and stressed

(Cảm giác của Mai lúc này như vậy nào? => C. Mệt mỏi và căng thẳng)

4. What vì thế Mai's parents want her vĩ đại be? => A. A medical doctor

(Bố u Mai mong muốn cô ấy phát triển thành người như vậy nào? => A. Một chưng sĩ hắn khoa)

5. What does Mai want vĩ đại be? => B. A designer

(Mai mong muốn phát triển thành người như vậy nào? => B. Một ngôi nhà thiết kế)

Xem thêm: khoảng cách giữa hai mặt phẳng

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying vĩ đại do? => A. Understand Mai's situation and help her feel better.

(Phúc, Nick và Amelie đang được nỗ lực thực hiện gì? => A. Hiểu yếu tố hoàn cảnh của Mai và canh ty cô ấy cảm nhận thấy chất lượng rộng lớn.)

Bài 1 c

c. What vì thế you think Amelie means when she says, ‘Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes? 

(Bạn nghĩ về gì về Amelie Khi cô ấy thưa " Thỉnh phảng phất bản thân ước là cha mẹ rất có thể bịa đặt bọn họ vô địa điểm của mình?") 

Lời giải chi tiết:

Amelie wishes her parents could put themselves in her situation vĩ đại better understand her. 

(Amelie ước cha mẹ của cô ý ấy rất có thể bịa đặt bản thân vô trường hợp của cô ý ấy nhằm hiểu cô ấy rộng lớn.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more kêu ca one word may be suitable. 

(Điền kể từ vô vị trí trống trải. Một số tình huống rất có thể dùng nhiều hơn nữa 1 chuyến.)

tense               frustrated                 delighted                confident              relaxed                       worried

depressed           calm                  stressed

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt ___________. Now that she has done well in the exam she is feeling much more ___________.

2. My mother is a strong person. She stays ___________ even in the worst situations.

3. Linh is feeling a bit ___________ about her study. She's failed the exam once again!

4. I think taking a speech class is a good idea if you want vĩ đại be more ___________.

5. Emma is feeling ví ___________ with her fashionable new hairstyle.

6. Phuc, Nick, and Amelie feel ___________. They want vĩ đại help Mai but don't know what they can vì thế for her.

Phương pháp giải:

- tense (adj): căng thẳng

- frustrated (adj): bực bội

- delighted (adj): hài lòng

- confident (adj): tự tin             

- relaxed (adj): thư giãn

- worried (adj): lo lắng

- depressed (adj): chán nản

- calm (adj): bình tĩnh

- stressed (adj): bị áp lực

Lời giải chi tiết:

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt worried/tense/stressed. Now that she has done well in the exam she is feeling much more relaxed/confident.

(Thu đang được tiếp thu kiến thức rất siêng chỉ cho tới kỳ thi đua, tuy nhiên cô vẫn cảm nhận thấy lo ngại / căng thẳng mệt mỏi / áp lực đè nén. Bây giờ cô ấy đã trải chất lượng vô kỳ thi đua cô ấy cảm nhận thấy tự do / thoải mái tự tin rất nhiều.)

2. My mother is a strong person. She stays calm even in the worst situations. 

(Mẹ tôi là 1 người uy lực. Mẹ luôn  điềm đạm trong cả trong mỗi trường hợp tồi tàn nhất.)

3. Linh is feeling a bit depressed/frustrated about her study. She’s failed the exam once again!

(Linh cảm nhận thấy ngán chán nản / tuyệt vọng về sự việc học tập của tôi. Cô ấy đang được thất bại vô kỳ thi đua một chuyến nữa!)

4. I think taking a speech class is a good idea if you want vĩ đại be more confident/relaxed/calm

Tôi nghĩ về nhập cuộc lớp học tập thưa là 1 phát minh hoặc nếu như bạn thích thoải mái tự tin rộng lớn / thư giãn giải trí / điềm đạm.)

5. Emma is feeling so delighted/confident with her fashionable new hairstyle.  

(Emma cảm nhận thấy cực kỳ thỏa mãn/ thoải mái tự tin với loại tóc thời trang và năng động mới mẻ của tôi.)

6. Phuc, Nick, and Amelie feel frustrated/worried. They want vĩ đại help Mai but don’t know what they can vì thế for her.

(Phúc, Nick, và Amelie cảm nhận thấy tuyệt vọng / lo ngại. Họ mong muốn canh ty Mai tuy nhiên bọn họ ko biết bọn họ rất có thể làm cái gi cho tới cô ấy.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Match the statements with the functions.

(Nối những câu sau với chân thành và ý nghĩa của chính nó.)

give advice vĩ đại someone                 encourage someone                             emphathise with someone                  assure someone

1. ‘Go on! I know you can vì thế it!’

_______________

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

_______________

3. ‘You must have been really disappointed.’

_______________

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

_______________

5. ‘I understand how you feel.’

_______________

6. ‘Well done! You did a really great job!’

_______________

Lời giải chi tiết:

1. ‘Go on! I know you can vì thế it!’

('Tiến lên! Tôi biết chúng ta cũng có thể thực hiện được!') 

encourage someone

(khuyến khích ai đó)

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

('Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục ngủ nhiều một ít.') 

give advice vĩ đại someone

(đưa câu nói. khuyên răn cho tới ai đó)

3. ‘You must have been really disappointed.’

('Bạn chắc rằng thực sự thất vọng')

empathise with someone

(đồng cảm với ai đó)

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

('Giữ điềm đạm. Mọi loại tiếp tục ổn định thôi')

assure someone

(đảm bảo với ai đó)

5. ‘I understand how you feel.’

('Tôi hiểu xúc cảm của chúng ta thế nào')

empathise with someone

(đồng cảm với ai đó)

6. ‘Well done! You did a really great job!’

('Làm chất lượng lắm! quý khách đã trải thực sự tốt!')

encourage someone

(khuyến khích ai đó)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. How vì thế you feel today?

(Hôm nya các bạn thấy thế nào?)

Work in pairs. Tell your friend how you today and what has happened that made feel that way. Your friend responds vĩ đại using one statement from the box in 3.

(Làm việc theo gót cặp. Nói cho chính mình của chúng ta nghe thời điểm hôm nay các bạn thế nào là và chuyện gì thực hiện các bạn xúc cảm như thế. quý khách của chúng ta vấn đáp bằng phương pháp dùng 1 trong số những câu trong  bài bác 3.)

A: Today, I feel happy and motivated. My English teacher gave bầm 10 marks for my test.

(Hôm ni tớ cảm nhận thấy cực kỳ vui mừng. Cô giáo Tiếng Anh cho tới tớ 10 điểm vô bài bác tìm hiểu tra đấy.)

B: Well done! You did a really great job!

(Tuyệt vời! Cậu thực sự đã trải cực kỳ tốt!)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

9. 


Bình luận

Chia sẻ

 • A Closer Look 1 Unit 3 trang 28 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  1. Complete the paragraph with the words in the box. There is one word that you don't need. 2. Match the source of stress and pressure vĩ đại the expression. 3. Which of the following can be done in the above situations? Discuss with your partner. (More kêu ca one solution can be suitable for one situation.) 4. Have you ever been in any of these situations? If ví, what did you vì thế vĩ đại khuyễn mãi giảm giá with them?

 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Đọc lại đoạn đối thoại ở chỗ Getting Started. Gạch chân những câu trần thuật, ghi chép lại câu thẳng nhưng mà Mai thưa với Phúc và cha mẹ cô ấy.

 • Communication Unit 3 trang 31 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng ăn ý những bài bác tập luyện phần Communication Trang 30 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 1 Unit 3 trang 32 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng ăn ý những bài bác tập luyện phần Skills 2 Trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 2 Unit 3 trang 33 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  3. Which of the following expressions are more likely vĩ đại be used by Miss Sweetie when she gives advice?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 7 skills 2

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định canh ty học viên lớp 9 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.