trường hợp nào sau đây công của lực bằng không

hint-header

Cập nhật ngày: 28-09-2021

Bạn đang xem: trường hợp nào sau đây công của lực bằng không


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Trang


Trường ăn ý này tại đây công của lực bằng không

lực phù hợp với phương hoạt động một góc nhỏ rộng lớn 90o.

B

lực phù hợp với phương hoạt động một góc to hơn 90o.

C

lực nằm trong phương với phương hoạt động của vật.

D

lực vuông góc với phương hoạt động của vật.

Chủ đề liên quan

Các thông số kỹ thuật hiện trạng khí hoàn hảo là:

C

thể tích, sức nóng phỏng, áp suất.

D

thể tích, áp suất, lượng, sức nóng phỏng vô cùng.

Một vật lượng m, đang được hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời . Động lượng của vật rất có thể xác lập tự biểu thức:

A

.

B

.

C

.

D

.

Quá trình chuyển đổi hiện trạng vô cơ thể tích được lưu giữ ko thay đổi gọi là quá trình

Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M trên bề mặt khu đất, vật lên đến mức điểm N thì giới hạn và rơi xuống. Bỏ qua loa mức độ cản bầu không khí. Trong quy trình MN

Gọi A là công của lực triển khai vô thời hạn t. Biểu thức này sau đó là trúng với biểu thức công suất?

A

.

B

.

C

.

D

.

Lực ko thay đổi thuộc tính lên một vật thực hiện vật gửi dời đoạn s theo phía phù hợp với vị trí hướng của lực một góc ,biểu thức tính công của lực là

Trong hoạt động sức nóng, những phân tử rắn

B

hoạt động láo lếu loàn xung quanh địa điểm cân đối.

C

xê dịch xung quanh địa điểm cân đối tuy nhiên những địa điểm này thắt chặt và cố định.

D

xê dịch xung quanh địa điểm cân đối tuy nhiên những địa điểm này ko thắt chặt và cố định mà dịch chuyển.

Một vật lượng m gắn vô đầu 1 xoắn ốc đàn hồi có tính cứng k, đầu cơ của xoắn ốc thắt chặt và cố định. Khi xoắn ốc bị nén lại một quãng l (< 0) thì thế năng đàn hồi được xác định

A

.

B

.

C

.

D

.

Biểu thức này sau đó là biểu thức của độ trở thành thiên động năng?

A

.

C

.

D

.

Hai vật có lượng m1, m2 hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời v1 và v2. Động lượng của hệ có mức giá trị

A

.

B

.

C

.

D

.

Một vật lượng m, đặt tại phỏng cao z đối với mặt mũi khu đất vô trọng ngôi trường của Trái Đất thì thế năng trọng ngôi trường của vật được xác lập theo đuổi công thức

A

.

B

.

C

.

D

.

Phát biểu này sau đó là sai Lúc nói tới hóa học khí ?

A

Lực tương tác Một trong những phân tử là vô cùng yếu hèn.

B

Các phân tử khí ở vô cùng ngay sát nhau.

C

Chất khí không tồn tại hình dạng và thể tích riêng rẽ.

D

Chất khí luôn luôn trực tiếp lúc lắc toàn cỗ thể tích bình chứa chấp và rất có thể nén được đơn giản.

Động lượng được xem tự đơn vị chức năng này sau đây:

Trong những hệ thức sau hệ thức này ko phù phù hợp với quyết định luật Bôilơ – Mariốt

B

V .

Đơn vị này tại đây không phải là đơn vị chức năng công suất?

Khi khoảng cách Một trong những phân tử nhỏ thì Một trong những phân tử

C

đối với tất cả lực hít và lực đẩy, tuy nhiên lực đẩy to hơn lực hít .

D

đối với tất cả lực hít và lực đẩy, tuy nhiên lực đẩy nhỏ rộng lớn lực hít.

Trường ăn ý này tại đây công của lực bằng không

A

lực phù hợp với phương hoạt động một góc nhỏ rộng lớn 90o.

B

lực phù hợp với phương hoạt động một góc to hơn 90o.

C

lực nằm trong phương với phương hoạt động của vật.

D

lực vuông góc với phương hoạt động của vật.

Các thông số kỹ thuật hiện trạng khí hoàn hảo là:

C

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 122

thể tích, sức nóng phỏng, áp suất.

D

thể tích, áp suất, lượng, sức nóng phỏng vô cùng.