trung du và miền núi nước ta có mật độ dân số thấp hơn vùng đồng bằng là do

hint-header

Cập nhật ngày: 13-06-2022

Bạn đang xem: trung du và miền núi nước ta có mật độ dân số thấp hơn vùng đồng bằng là do


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Kiều Trâm


Trung du và miền núi việt nam sở hữu tỷ lệ dân sinh thấp rộng lớn vùng đồng vị là do

có lịch sử hào hùng khai quật bờ cõi sớm rộng lớn đồng vị.

B

cơ sở vật hóa học kinh nghiệm của những ngành còn lỗi thời.

C

quỹ khu đất đa số dành riêng cho cách tân và phát triển công nghiệp.

D

có ĐK bất ngờ và tài chính - xã hội trở ngại.

Chủ đề liên quan

Phát biểu nào là tại đây chính về tỷ lệ dân sinh nước ta?

Tỉ trọng group tuổi hạc kể từ 60 trở lên trên ở việt nam sở hữu Xu thế tăng là do

A

tuổi lâu khoảng thấp.

C

tỉ lệ tăng thêm dân sinh hạn chế

Đặc điểm nào là tại đây ko chính với dân sinh sống nước ta?

A

Dân số nhộn nhịp, nhiều bộ phận dân tộc bản địa.

B

Gia tăng dân sinh hạn chế, tổ chức cơ cấu dân sinh trẻ con.

C

Dân cư phân bổ đồng đều thân mật trở thành thị và vùng quê.

D

Cơ cấu dân sinh theo đòi group tuổi hạc sở hữu biến hóa nhanh gọn.

Việc cách tân và phát triển tài chính - xã hội vùng dân tộc bản địa không nhiều đứa ở việt nam rất cần phải chú ý không chỉ có vậy do

A

các dân tộc bản địa không nhiều người dân có tầm quan trọng lớn số 1 nhập cách tân và phát triển tài chính - xã hội.

B

các dân tộc bản địa không nhiều người dân có tay nghề phát hành đa dạng và phong phú.

C

sự cách tân và phát triển tài chính - xã hội Một trong những dân tộc bản địa hiện nay sở hữu sự chênh chếch.

D

Nhà nước ko chú ý yếu tố cách tân và phát triển tài chính ở phía trên.

Tốc chừng tăng dân sinh việt nam vẫn hạn chế tuy nhiên số người gia tăng hàng năm vẫn nhiều đa số do

C

tác động của những quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới.

D

có nút sinh cao và hạn chế lờ lững, nút tử thấp và ổn định toan.

Dân số việt nam phân bổ không được đều vẫn tác động cho tới yếu tố đa số nào là sau đây?

A

Việc cách tân và phát triển dạy dỗ, hắn tế.

B

Khai thác khoáng sản và dùng mối cung cấp làm việc.

C

Vấn đề giải quyết và xử lý việc thực hiện.

D

Nâng cao unique cuộc sống đời thường của quần chúng. #.

Gia tăng dân sinh bất ngờ việt nam sở hữu Xu thế hạn chế không phải là do

A

chính sách cách tân và phát triển tài chính.

B

xóa quăng quật được những hủ tục lỗi thời.

C

thực hiện nay chất lượng tốt quyết sách dân sinh plan hóa mái ấm gia đình.

D

trình chừng trí tuệ của những người dân dần dần được nâng lên.

Phân tía dân sinh sống ko hợp lý thực hiện tác động đến

D

quy tế bào dân sinh của toàn quốc.

Dân số việt nam tăng nhanh chóng không đưa đến hệ trái ngược nào là sau đây?

B

Thị ngôi trường dung nạp rộng lớn.

C

Lao động bổ sung cập nhật thường niên nhiều.

D

Chất lượng cuộc sống đời thường được thổi lên.

Chất lượng mối cung cấp làm việc của việt nam càng ngày càng được nâng lên đa số là do

A

số lượng làm việc trong số công ty lớn liên kết kinh doanh tăng thêm.

B

phát triển mạnh ngành công nghiệp và công ty vùng quê.

C

Xem thêm: cấu trúc câu hỏi đuôi

những trở thành tựu nhập cách tân và phát triển văn hóa truyền thống, dạy dỗ, hắn tế.

D

mở thêm thắt nhiều những trung tâm huấn luyện và đào tạo và phía nghiệp.

Đặc điểm nào là tại đây không chính với mối cung cấp làm việc việt nam hiện nay nay?

A

Nguồn làm việc bổ sung cập nhật tương đối rộng.

B

Tỉ lệ qua chuyện huấn luyện và đào tạo còn tương đối thấp.

C

Có tác phong công nghiệp cao.

D

Chất lượng càng ngày càng thổi lên.

Khu vực nào là tại đây ở việt nam sở hữu tỉ lệ thành phần làm việc thất nghiệp cao nhất?

Đặc điểm nào tại đây không phải ưu điểm của nguồn lao động nước ta?

A

Tiếp thu nhanh chóng khoa học và công nghệ.

B

Số lượng nhộn nhịp, tăng nhanh chóng.

C

Cần cù, có nhiều kinh nghiệm nhập sản xuất.

D

Tỉ lệ người lao động có trình độ cao còn ít.

Chiến lược cách tân và phát triển dân sinh hợp lý và dùng hiệu suất cao mối cung cấp làm việc việt nam không sở hữu nội dung nào là sau đây?

A

Xây dựng quyết sách gửi cư tương thích.

B

Đẩy mạnh cách tân và phát triển nông nghiệp ở vùng quê.

C

Kiềm chế vận tốc tăng dân sinh.

D

Tăng cường xuất khẩu làm việc.

Đặc điểm nào là tại đây không đúng với mối cung cấp làm việc nước ta?

B

Trình chừng cao lắc ưu thế.

D

Thiếu tác phong công nghiệp.

Người làm việc việt nam có rất nhiều tay nghề phát hành nhất nhập lĩnh vực

Cơ cấu dùng làm việc theo đòi ngành việt nam đang được chuyển dời theo đòi hướng

A

giảm tỉ trọng làm việc của group ngành công ty và công nghiệp.

B

tăng tỉ trọng làm việc của group ngành nông, lâm, ngư nghiệp.

C

tăng tỉ trọng làm việc của group ngành công nghiệp - kiến thiết.

D

giảm tỉ trọng làm việc của group ngành công nghiệp - kiến thiết.

Cơ cấu làm việc theo đòi những ngành tài chính của việt nam đang sẵn có sự chuyển dời theo đòi hướng

A

Giảm tỉ trọng làm việc ở điểm CN-XD

B

Giảm tỉ trọng làm việc ở điểm N-L-NN

C

Tăng tỉ trọng làm việc ở điểm ngoài Nhà nước.

D

Tăng tỉ trọng làm việc ở điểm sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Cơ cấu làm việc sở hữu việc thực hiện phân theo đòi trình độ chuyên môn trình độ chuyên môn kinh nghiệm của việt nam thay cho thay đổi theo đòi Xu thế nào?

A

Đã qua chuyện huấn luyện và đào tạo hạn chế, sở hữu chứng từ nghề nghiệp sơ cung cấp tăng.

B

Chưa qua chuyện huấn luyện và đào tạo hạn chế, trung học tập có tính chuyên nghiệp hạn chế.

C

Đã qua chuyện huấn luyện và đào tạo tăng, ko qua chuyện huấn luyện và đào tạo càng ngày càng hạn chế.

D

Chưa qua chuyện huấn luyện và đào tạo tăng, ĐH và bên trên ĐH hạn chế dần dần.

Biện pháp đa số nhằm giải quyết và xử lý biểu hiện thất nghiệp ở trở thành thị việt nam lúc này là

A

xây dựng những xí nghiệp sản xuất công nghiệp quy tế bào rộng lớn.

B

phân tía lại nhân lực bên trên quy tế bào toàn quốc.

C

Xem thêm: phân tích bảo kính cảnh giới

hợp tác làm việc quốc tế nhằm xuất khẩu làm việc.

D

đẩy mạnh cách tân và phát triển công nghiệp và công ty ở khu đô thị.